Mesh Metrics

– Automatycznie generowane analizy, które oferowane są przez naszą firmę, w wielu przypadkach, nie tylko uzupełniają bazę informacji o danym lokalu, ale także przynoszą nową wiedzę, która jest wykorzystywana przez osoby z różnych działów firm obsługujących dany obiekt – mówi dla Retailnet.pl Adam Grewenda, współwłaściciel Mesh Metrics Sp. z o.o.

Mesh Metrics współpracuje z największymi graczami z branży retail oraz zarządcami galerii handlowych, dostarczając dedykowane do poszczególnych odbiorców oraz obiektów, systemy analityczne oraz statystyczne.

Retailnet.pl: – Spółka Mesh Metrics zajmuje się m.in. wdrażaniem dedykowanych systemów analitycznych. Z kim najczęściej współpracujecie?

Adam Grewenda: – Nasze rozwiązania, jako elastycznie łączące kilka technologii dedykowane są tak samo dla pojedynczych lokali handlowych, sieci handlowych jak i dla całych centrów handlowych. Ze względu na indywidualne podejście do każdego obiektu, opracowywana jest strategia zbierania danych analitycznych, dostosowana do specyfiki danej lokalizacji oraz wymagań zainteresowanego podmiotu. Inne informacje są poszukiwane przez sieć handlową, a inne przez zarządców centrów handlowych, więc już na etapie wyceny sporządzany jest profil danych oraz zastosowanych technologii, aby zmaksymalizować skuteczność działania systemu, a tym samym wiarygodność dostarczanych informacji.

W jaki sposób przeprowadzana jest analiza?

– Do pozyskania danych analitycznych wykorzystywane są technologie oparte o pomiary i pasywne przetwarzanie sygnału wifi i/lub dane pochodzące z przetwarzania obrazu video. Dane z tych dwóch niehomogenicznych źródeł są przez nas integrowane z wykorzystaniem naszych autorskich rozwiązań i metodologii. Analiza przepływu klientów na poziomie finalnych danych prowadzona jest z wykorzystaniem narzędzi analitycznych oraz geoprzestrzennych analiz bazodanowych. Uproszczając, każda osoba wchodząca do lokalu albo obszaru objętego analizą jest przez nas zliczana, a następnie automatycznie opracowywany jest rozkład przestrzenny w określonych przedziałach czasu dla wybranych stref czy lokalizacji.

Jakie informacje może uzyskać klient? Czy mogą one być pomocne np. w procesie negocjacyjnym z wynajmującymi/najemcami, analizy skuteczności prowadzonych  kampanii marketingowych?

– W zależności od wymagań klienta staramy się za każdym razem dobrać najodpowiedniejszą technologię pozyskania danych oraz informacji, które są ostatecznie dostarczane zamawiającemu. Podstawowe informacje przekazywane klientowi najczęściej sprowadzają się do danych takich jak: wizyty na danym obszarze, liczby osób wchodzących do lokali, ilości pojedynczych i wielokrotnych wizyt, czasu trwania tych wizyt, wskazania średniej liczby osób odwiedzających dane miejsce, określenie ruchu tranzytowego (liczba osób przychodzących regularnie) i ruchu pozyskanego (odsetek osób wchodzących do danego lokalu), rozkładu przestrzennego czy rozkładu demograficznego.

Dodatkowym elementem są analizy przeprowadzane na podstawie pozyskanych danych oraz informacji. Do przykładowych analiz, które wykonujemy dla poszczególnych klientów możemy zaliczyć np. monitorowanie, jaka liczba osób przychodzi do danego obiektu/sklepu i jakie różnice występują pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, a także monitorowanie ruchu na zewnątrz sklepu i określanie statystycznego pozyskania klientów lub możliwości zwiększenia liczby klientów w danym obiekcie.

Ponadto, przygotowujemy mapy ciepła, czyli graficzne przedstawienie przepływu klientów i wykonanych operacji w formie wizualizacji, oraz wskazujemy ścieżki przemieszczenia się klientów. Opracowujemy dwell time, który obrazuje jak długo statystyczny klient pozostaje wewnątrz sklepu i jak ten czas przekłada się na czynniki sprzedażowe. W obszarze naszych zainteresowań są także m.in. retencja (jak często statystyczny klient odwiedza daną lokalizację), benchmarking, kampanie śledzenia oraz aktualne trendy, które przekładają się na zachowanie klientów.

Czy wykorzystanie tego typu informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych jest metodą, która zyskuje na znaczeniu? 

– Z perspektywy firmy oferującej takie rozwiązania, przydatność informacji oceniłbym na bardzo dużą. Wszelkiego rodzaju automatycznie generowane analizy oferowane przez nas, w wielu przypadkach, nie tylko uzupełniają bazę informacji o danym lokalu, ale także przynoszą nową wiedzę, która jest wykorzystywana przez różne osoby, z różnych działów firm obsługujących dany lokal. Zapotrzebowanie i zainteresowanie rynku tego typu usługami oraz ich pochodnymi rośnie w sposób zadowalający, ponieważ rynek przekonuje się do wartości takiej informacji i jej przydatności.

O Mesh Metrics

Podstawową działalnością firmy Mesh Metrics jest wdrażanie dedykowanych systemów analitycznych, przeznaczonych dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, jak także dla pojedynczych sklepów, salonów oraz innych pomieszczeń wszelakiego przeznaczenia. Oferuje ona specjalnie dobrane metody największych światowych dostawców rozwiązań Business Intelligence, a także zintegrowane i autorskie rozwiązania integrujące technologie analityczne bazujące na rozpowszechnianiu sygnału wifi oraz technologii wizyjnych (IP CCTV). Mesh Metrics współpracuje z największymi graczami z branży retail oraz zarządcami galerii handlowych, dostarczając dedykowane do poszczególnych odbiorców oraz obiektów, systemy analityczne oraz statystyczne.