Esotiq & Henderson: rośnie sprzedaż online i offline

Sklep marki Esotiq

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2018 r. przez Esotiq & Henderson S.A. wyniosły około 13 mln zł i były wyższe o około 3 proc. od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. wyniosły około 46,5 mln zł i były na tym samym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody Esotiq & Henderson S.A. ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2018 r. wyniosły około 0,5 mln zł i były wyższe o około 86 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 2,1 mln zł i były wyższe o około 57 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Wyższa marsza i większa powierzchnia sklepów

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Esotiq & Henderson S.A. wyniosła około 64 proc. i była wyższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w kwietniu roku poprzedniego.
W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – kwiecień 2018 r. wyniosła około 60 proc. i według szacunków była wyższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Powierzchnia handlowa Esotiq & Henderson S.A. na koniec kwietnia 2018 r. wynosiła 17 266 mkw. i była większa o około 4 proc. niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podkreśla, że na Grupę Kapitałową, po wydzieleniu części odzieżowej do spółki EMG S.A. w lipcu 2017 r., składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany GmbH i Luma sp. z o.o. Dane o skonsolidowanej sprzedaży za styczeń – kwiecień 2017 r. zostały doprowadzone do porównywalności z danymi za 2018 r. Wielkości dotyczące sprzedaży internetowej i marży brutto zostały obliczone w analogiczny sposób jak dane o skonsolidowanej sprzedaży.

Sieć sprzedaży marki Esotiq w Polsce i za granicą w ubiegłym roku powiększyła się z 276 do 286 salonów. Najszybciej rozwijała się na Wschodzie, gdzie otwarto 8 nowych sklepów. W Polsce i w Niemczech w ostatnim roku przybyło po jednym nowym salonie netto. W tym roku spółka planuje przyspieszenie w rozwoju sieci sprzedaży w Polsce. Liczba sklepów ma wzrosnąć o 20, z 263 do 283. Sieć sprzedaży na Wschodzie ma zwiększyć się z 19 do 32 salonów. W drugiej połowie roku zostaną otwarte pierwsze sklepy w Kazachstanie i w Rosji. W Niemczech liczba sklepów ma wzrosnąć z 4 do 9.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY