Grupa Redan: lepsze wyniki w segmencie modowym

W pierwszym kwartale 2018 roku Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -15,9 mln zł. Oznacza to nieznaczną poprawę w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, konkretnie o 0,4 mln zł.

Ujemny wynik jest efektem straty poniesionej przede wszystkim w części dyskontowej –12,9 mln zł. Pomimo poprawy wyniku części modowej o +0,5 mln zł. r/r. poniosła ona jednak także stratę na sprzedaży w wysokości 2,6 mln zł.

W 2018 r. udział w sprzedaży części dyskontowej zwiększył się o 0,7 pp. Jest to przede wszystkim konsekwencją wzrostu powierzchni sklepów TXM textilmarket o 3 proc. r./r. Spadek udziału części modowej wynika ze zmniejszenia powierzchni sklepów o 7 proc., głównie sklepów marki Troll (dystrybucja tej marki jest przenoszona do e-commmerce) oraz na Ukrainie.

– W sieci Top Secret systematycznie realizujemy określoną strategię zorientowaną na szybszy wzrost osiąganej marży niż ponoszonych kosztów. Wzrostowy trend trwa już ponad dwa lata. Przekłada się to na coraz lepsze wyniki segmentu modowego – stwierdził Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA. Podkreślił, że w pierwszym kwartale br. sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w Polsce zwiększyła się o 10 proc., przy jednoczesnym wzroście poziomu marży o 4,1 p.p. – To głównie efekt zmian w ofercie asortymentowej polegających na większym udziale wysokomarżowych towarów z nowej kolekcji, produktów będących w stałej ofercie na które, nie są udzielane upusty oraz wprowadzeniu do kanału e-commerce dedykowanej oferty tematycznej fast fashion. Coraz skuteczniej zarządzamy również towarem precyzyjnie alokując go w odpowiednich sklepach – dodał.

Złe wyniki na Wschodzie

W 2018 r. 5 proc. wzrost sprzedaży za granicą r/r sieci TXM (w Rumunii + 16 proc., oraz na Słowacji + 41 proc. oraz wycofanie się z rynku czeskiego) nie był wystarczający, żeby skompensować znaczne spadki sprzedaży na głównych zagranicznych rynkach części modowej: -39 proc. r/r na Ukrainie oraz – 54 proc. w Rosji. W efekcie tych zmian Grupa Kapitałowa Redan odnotował spadek sprzedaży za granicą r/r na poziomie -16 procent.

Sieć sprzedaży

Na koniec marca 2018 r. powierzchnia sieci sklepów wynosiła ogółem ok. 106,2 tys. mkw. (399 sklepów własnych) na rynku dyskontowym krajowym i zagranicznym, co oznacza 3 proc. przyrost w stosunku do końca analogicznego okresu roku 2017 r.; w pierwszym kwartale br. zostało otwartych 6 sklepów o łącznej powierzchni 1946 mkw., zaś zamkniętych 8 sklepów o powierzchni 2145 mkw.

Powierzchnia sklepów na krajowym i zagranicznym rynku modowym wynosi ok. 36,8 tys. mkw. (258 sklepów – w tym 34 własne i 224 franczyzowe) , co oznacza spadek powierzchni o 7 proc. w stosunku końca analogicznego okresu roku 2017 r.; w pierwszym kwartale br. zostało otwartych 7 sklepów o łącznej powierzchni 894 mkw., w tym 4 sklepy Top Secret w Polsce (+789 mkw.), zaś zamkniętych 15 sklepów o powierzchni 1 338 mkw. (brak zamknięć sklepów Top Secret w Polsce).

– W całym roku planujemy zwiększyć powierzchnię handlową o około 2,5 tys. mkw., czyli o około 8 procent. Na kolejne lata zakładamy rozwój w tempie od 2 do 3.5 tys. mkw. rocznie. Dzięki przyspieszeniu rozwoju i efektowi dźwigni operacyjnej wyniki segmentu modowego będą systematycznie coraz lepsze – powiedział Bogusz Kruszyński.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.