Gorszy miesiąc dla sieci Wojas

Sklep firmowy sieci Wojas

Wojas S.A. informuje, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas S.A. w czerwcu 2018 roku wyniosła 20,584 mln zł i była niższa o 9,2 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku.

W okresie styczeń – czerwiec 2018 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 104,820 mln zł i była niższa o 3,1 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w czerwcu 2018 roku wyniosły 16,176 mln zł i były niższe o 9,2 proc. od przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku. Narastająco, w okresie styczeń – czerwiec 2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 86,837 mln zł i były niższe o 5,7 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dalsza ekspansja

Rozwój detalicznej sieci sprzedaży za granicą Wojas uznaje za strategiczny cel długookresowy. Efektem tego jest wejście pod koniec 2016 r. do Rumunii, a w 2017 r. otwarto w tym kraju dodatkowe dwa sklepy. Z zebranych doświadczeń na rynkach zagranicznych wynika, iż bardzo istotna w dłuższym horyzoncie czasowym jest znajomość marki Wojas na danym rynku i jej pozycjonowanie na tle konkurencji. Wiąże się to z istotnymi nakładami na promocję i reklamę w danym kraju.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY