Napollo: nasz cel to 100 tys. GLA do 2020 roku

Na IV  kwartał planujemy otwarcie pierwszego N-Parku w aglomeracji warszawskiej. Kolejne dwa otwarcia przewidziane są na rok 2019. Prowadzimy też prace nad nowym parkiem handlowym na Dolnym Śląsku, w Jelczu. Równocześnie planujemy wejście do Trójmiasta – mówi w rozmowie z Retailnet Katarzyna Rzetecka, Członek Zarządu Napollo, Dyrektor Pionu Inwestycji Komercyjnych.

Napollo stawia przede wszystkim na rynek obiektów convenience. Czy ten trend wciąż jest aktualny, popularny i opłacalny? Czy Pani zdaniem rynek nie jest już zbyt mocno nasycony tego typu projektami?

Dziś obserwujemy poziom bliski saturacji w kategorii wielkoformatowych galerii. Natomiast przestrzeń na penetrację rynku mniejszymi formatami handlowymi typu convenience nadal jest i my ją konsekwentnie od 7 lat zagospodarowujemy. Wyzwaniem jest każdorazowo dopasowanie funkcji do lokalizacji. Niemniej koncept bazujący na bliskości i wygodzie, zaspokajający codzienne potrzeby, doskonale przyjął się w Polsce, niezależnie czy jest to aglomeracja czy miasto poniżej 50 tys. mieszkańców. Potwierdzają to rosnące wskaźniki odwiedzalności i obrotów, jakie odnotowujemy w naszych obiektach. Z punktu widzenia prowadzenia biznesu mniejsze koncepty również doskonale się sprawdzają. Biorąc pod uwagę dostępność lokalizacji i możliwość
budowania skali, traffic i potencjał zakupowy, a także zaangażowanie kapitałowe versus ryzyko oraz tempo realizacji, parki handlowe są dziś niewątpliwie atrakcyjnym formatem inwestycyjnym.

Nad jakimi projektami obecnie pracuje Napollo?

Rok 2018 to zgodnie z naszymi planami otwarcie dwóch nowych obiektów handlowych. W kwietniu uruchomiona została Galeria Piastova w Gnieźnie, praktycznie w całości skomercjalizowana. Na IV  kwartał zaplanowane jest natomiast otwarcie pierwszego N-Parku w aglomeracji warszawskiej. N-Park na granicy Starej Iwicznej i Piaseczna jest już wynajęty w 98 proc. Pojawią się tu takie marki jak m.in.: Martes Sport, Lux Med, Pepco, Super-Pharm, Smyk, RTV Euro AGD, Top Secret, Kakadu, Pizza Hut, Jysk. Kolejne dwa otwarcia przewidziane są na rok 2019. To N-Park we Wrocławiu, przy ul. Maślickiej oraz w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski. Poziom komercjalizacji przekroczył w tych projektach 50 proc. Prowadzimy też prace nad nowym parkiem handlowym na Dolnym Śląsku, w Jelczu. Uruchomienie tego obiektu oraz kolejnych trzech na Dolnym Śląsku przewidziane jest w perspektywie dwóch, trzech lat. Równocześnie planujemy wejście do Trójmiasta i otwarcie pierwszego N-Parku w tej lokalizacji do 2020 roku. Wszystkie nowe obiekty, zgodnie z naszą strategią, mają od 4 do 6 tys. mkw. GLA i powstają w centrach dużych osiedli bądź przy ważnych węzłach komunikacyjnych.

Jak współpracuje się Państwu z władzami miast przy tego typu realizacjach?

Niezależnie od wielkości obiektu komercyjnego i jego funkcji, budowa dobrych relacji na szczeblu administracyjnym, ale także i społecznym, jest istotna. Pozwala lepiej zrozumieć lokalny rynek oraz jego potrzeby i uwarunkowania. Warto zawsze skonfrontować założenia tworzone przez nas na poziomie strategicznym z tym, jak wpisują się one w koncepcję rozwoju konkretnego miejsca. Tak realizowane zadania inwestycyjne dają gwarancję spójności i zrównoważonego rozwoju.

Analitycy rynku handlowego coraz częściej mówią o idei tworzenia obiektów handlowych, które są częścią miasta, tworzą tzw. tkankę miejską. Podobno tylko takie obiekty będą miały szansę na przetrwanie. Jak Napollo odnosi się do tych trendów?

Postulaty dotyczące współczesnej przestrzeni zurbanizowanej, pojmowanej jako zwarta i wielofunkcyjna tkanka miejska, są bardzo bliskie budownictwu komercyjnemu, jakie realizujemy. Nowoczesne miasto ma być strukturą kompletną i urozmaiconą, zapewniającą łatwy dostęp m.in. do komunikacji czy infrastruktury, w tym do usług, handlu i rekreacji. Rośnie też znaczenie sąsiedztwa, jako obszaru bliskiego, wspólnotowego, z którym identyfikują się zarówno mieszkańcy jak i zarządcy obiektów, czując się gospodarzami miejsca. Projekty convenience bardzo dobrze wpisują się w ten trend. Są bliskie, dostępne, w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, oszczędzają czas. Oferują codzienne zakupy, potrzebne usługi i miejsca spotkań dla społeczności – kawiarnie, cukiernie, pizzerie. Co istotne, takie punkty usługowe czy gastronomiczne są zwykle prowadzone w naszych centrach przez miejscowych, cenionych lokalnie przedsiębiorców.

Które obiekty Napollo szczególnie spajają tkankę miejską?

Przykładem może być kameralna, śródmiejska Galeria Grodova w Grodzisku Mazowieckim, która uzupełniła całą pierzeję jednej z głównych ulic miasta, idealnie łącząc się z zastaną już zabudową kamieniczną. Warszawska Galeria Renova zagospodarowała dolne piętra kompleksu mieszkalnego na Targówku, w sposób nieinwazyjny wprowadzając handel i usługi w strukturę wielkiego osiedla. Z kolei Galeria Piastova powstała na poprzemysłowych terenach miasta, stając się jednym z projektów w procesie rewitalizacyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Gniezna. Takie przedsięwzięcia wykraczają już poza ramy centrów zakupów, niosą ze sobą wartość strukturalną, wpływają na zmianę przyzwyczajeń, definiują nowe punkty destynacyjne, które zbliżają się bądź wręcz wkraczają do miejsc zamieszkania potencjalnych klientów.

Biznes Napollo oparty jest na perspektywie długoterminowej. Czy nadal będą Państwo kontynuowali taką strategię?

Produkt, który dostarczamy na rynek, jest wynikiem określonych założeń funkcjonalnych oraz konsekwentnego budowania skali. Takie podejście wymaga perspektywy długoterminowej. Zgodnie z planami, do 2020 roku przekroczony zostanie poziom 100 tys. mkw. GLA w naszym portfelu inwestycji komercyjnych. Pojawia się jednak wiele zmiennych zewnętrznych, np. poczynając od nowych technologii, poprzez zmiany zwyczajów zakupowych, na cyklach rozwoju sektora kończąc, które wymagają stałego monitorowania i upewniania się czy nasze założenia oraz działania przełożą się na utrzymanie pożądanej dynamiki. Wraz ze zmieniającym się rynkiem nie należy wykluczać rewizji podejścia do jego segmentacji, a co za tym idzie np. zmian samej koncepcji parku handlowego wygodnych zakupów.

Rozmawiała Katarzyna Łabuz

 

Napollo jest inwestorem i deweloperem projektów handlowych i mieszkaniowych. Prowadzi działalność inwestycyjną w całym kraju. Firma jest właścicielem Galerii Renova w Warszawie, Galerii Grodovej w Grodzisku Mazowieckim oraz Galerii Piastovej w Gnieźnie. Rozwija format obiektów handlowych typu convenience, czyli wygodne zakupy blisko domu, pn. N-Park w centrach miast do 100 tys. mieszkańców oraz  wielkich osiedli mieszkaniowych w aglomeracjach. Format N-Park realizowany jest zgodnie z wypracowanym i zoptymalizowanym przez Napollo standardem wcześniej wprowadzonych przez firmę na rynek Centrów Zakupów.

Napollo jest wystawcą jesiennej edycji Shopping Center Forum 2018 CEE Exhibition&Conference.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl