AmRest rośnie w całej Europie

AmRest osiągnął w drugim kwartale 2018 roku obroty na poziomie 364,2 mln euro. Firma zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich regionach Europy, na których działa.

W badanym okresie AmRest osiągnął 8,1 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 7,9 mln euro rok wcześniej.

AmRest jest wystawcą i partnerem jesiennej edycji Shopping Center Forum 2018 CEE Exhibition&Conefrence.

AmRest inwestuje w nowe lokale i akwizycje

Zysk EBITDA grupy wyniósł 40,3 mln euro i był o 14,2 proc. wyższy niż przed rokiem. Marża EBITDA AmRestu w drugim kwartale spadła do 11,1 proc. z 12 proc. przed rokiem. Spółka podała w raporcie, że zysk EBITDA skorygowany m.in. o koszty otwarcia nowych restauracji oraz koszty akwizycji wyniósł w drugim kwartale 44,1 mln euro, czyli był o 14,5 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Operacyjne przepływy pieniężne AmRestu wyniosły w drugim kwartale 31,2 mln euro i były o 9,8 proc. wyższe niż w drugim kwartale 2017 roku. Grupa podała, że zadłużenie netto stanowiło na koniec czerwca 2,2-krotność zysku EBITDA (za ostatnie 12 miesięcy), wobec 2,25-krotności na koniec marca.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w II kwartale 2018 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej w dniu 31 lipca 2017 roku, 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 na rynku rosyjskim, 38 restauracji KFC przejętych we Francji w czwartym kwartale 2017 roku, spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku oraz 16 restauracji Pizza Hut w Moskwie, których aktywa AmRest nabył 1 czerwca 2018 r.

AmRest ze wzrostem w całej Europie

Wynik EBITDA grupy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł w drugim kwartale o 16,9 proc. rok do roku do 25,6 mln euro. Rentowność została utrzymana na poziomie 14,9 proc. W Polsce zysk wzrósł o 9,3 proc. do 11,8 mln euro, a w Czechach był wyższy o 27 proc. i wyniósł 8,8 mln euro.

W Europie Zachodniej AmRest wypracował w drugim kwartale 10,6 mln euro zysku EBITDA, o 19,1 proc. więcej niż rok wcześniej, przy spadku rentowności do 8,5 proc. (9,7 proc. rok wcześniej). Na największym dla grupy rynku, w Hiszpanii, wynik wzrósł o 16,8 proc. do 12,5 mln euro. W Rosji EBITDA grupy sięgnęła 6 mln euro, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn