5R. Gemba. KPI, czyli Lean w Apsys [WYWIAD]

– Wciąż poszukujemy inspiracji poza branżą, tak jak np. w Posnanii, gdzie całą ideę tego miejsca oparliśmy na „customer experience” najwyższej jakości wzorowanym na standardach najlepszych linii lotniczych – mówią Piotr Madzurek, członek Zarządu Apsys Polska oraz Emilia Lange-Cichocka Lean Manager w Apsys, z którymi rozmawiamy o procesie transformacji organizacji

Retailnet.pl: – Apsys Polska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku zarządzania centrami handlowymi decyduje się na wprowadzenie strategii zarządzania Lean. Dlaczego spośród dostępnych na rynku opcji zdecydowaliście się Państwo na model doskonalenia wywodzący się z systemów produkcyjnych? Skąd pomysł na strategię Lean?

Piotr Madzurek: – W dobie ciągłego rozwoju, zwiększania konkurencyjności na rynku nieruchomości komercyjnych, zakresu i jakości świadczonych usług, dążenia do osiągania jak najwyższych wyników niezbędne jest poszukiwania nowych, efektywniejszych form zarządzania. Analizowaliśmy różne systemy, strategie doskonalenia, ale naszą uwagę skupiła strategia Lean.

Tak, wywodzi się ona z systemów produkcyjnych, ale Apsys to firma przełamująca schematy i starająca się wyznaczać trendy. Dlatego też nie baliśmy się wprowadzenia zasad, które sprawdziły się na liniach produkcyjnych na całym świecie i doprowadziły do znacznego zwiększenia jakości i produktywności. Chciałbym podkreślić, że poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań Apsys ma we krwi. Wciąż poszukujemy inspiracji poza branżą, tak jak np. w Posnanii, gdzie całą ideę tego miejsca oparliśmy na „customer experience” najwyższej jakości wzorowanym na standardach najlepszych linii lotniczych.

Zależało nam na modelu, który pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości i produktywności naszych usług, a jednocześnie będzie dostosowany do stopniowego wdrożenia, krok po kroku. Modelu, który zaangażuje wszystkich w proces zmian. Idealnym rozwiązaniem okazała się strategia Lean wraz z jej fundamentalnym elementem w postaci filozofii ciągłego doskonalenia Kaizen.

Emilia Lange-Cichocka: – Lean Management to strategia i system zarządzania umożliwiający osiąganie coraz lepszych wyników finansowych, dzięki doskonaleniu ukierunkowanemu na potrzeby klientów, dostarczaniu im procesów i usług jakich oczekują w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla zespołu organizacji.

Firmy działające zgodnie ze strategią Lean to firmy skupiające się na tworzeniu maksymalnej wartości dla klienta przy wykorzystaniu minimalnych zasobów. Jest to możliwe, dzięki doskonale zorganizowanym procesom, które są z kolei efektem wykorzystania talentów ludzi na każdym poziomie organizacji.

Transformacja Lean to nie tylko zmiana sposobu zarządzania. To zmiana sposobu myślenia z zachowaniem pełnej zdolności do adaptacji i zmian, by móc elastycznie dopasowywać się do ewoluujących potrzeb klientów, w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych.

Co z punktu widzenia zarządu i managerów jest największym wyzwaniem dla organizacji?

PM: – Niemożliwe jest osiągnięcie sukcesu bez pełnego zaangażowania wszystkich uczestników zmiany, zaczynając od zarządu. Transformacja, niezależnie od tego, jakiego obszaru dotyczy i do czego zmierza, z reguły wiąże się z oporem. Powoduje naturalne obawy przed nieznanym. Ważne jest, aby w procesie zmiany podkreślać wartość obszarów działających poprawnie. Ponieważ jednak Apsys aspiruje do pozycji lidera na rynku nieruchomości komercyjnych, poprawność nas nie satysfakcjonuje. Zależy nam na osiąganiu najwyższych standardów i najwyższej jakości w każdym obszarze naszego funkcjonowania. Nie byłoby to możliwe bez naszych pracowników. Dlatego bardzo ważnym elementem transformacji jest uświadamianie wszystkim czemu służy transformacja Lean, do czego zmierza, jak również aktywne angażowanie pracowników różnych szczebli w przeprowadzane procesy.

A jakie działania zostały podjęte i jak przebiegała ten proces?

ELC: – W ramach transformacji Lean zrealizowaliśmy szereg działań, m.in. przeprowadziliśmy analizy wybranych procesów i określenia ich czasu trwania od momentu rozpoczęcia prac do momentu zakończenia czynności, z uwzględnieniem zapasów i czas oczekiwania w procesie (Lead Time), zdefiniowaliśmy obszary, które można udoskonalić, zakresy, które wykazywały elementy marnotrawstwa, przeprowadzaliśmy szereg sesji problem solvingowych. Redefiniowaliśmy kontekst biznesowy i kierunek naszych działań, dokonaliśmy kaskadowania celów, określiliśmy KPI i na bieżąco monitorujemy ich realizację.

Wiele się zdarzyło, wiele się dzieje i jeszcze wiele mamy w planach, bo strategia Lean w Apsys to ciągły proces usprawniania i poszukiwania krok po kroku najbardziej efektywnych rozwiązań.

Więcej w listopadowym numerze Shopping Center Poland Magazine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl