Rank Progress: najem powierzchni handlowych głównym źródłem dochodów. W planach kolejne obiekty

W trzecim kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress wypracowała 14,5 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 13,9 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Narastająco po trzech kwartałach przychody wyniosły 62,6 mln PLN, wobec 49,7 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Znaczący wzrost przychodów narastająco, wynikał z zawartej w maju 2018 roku transakcji sprzedaży części nieruchomości gruntowej we Wrocławiu pod budowę osiedla mieszkaniowego Port Popowice. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do Grupy, które wyniosły 37,1 mln PLN.

Portfolio Rank Progress

Na koniec III kwartału 2018 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,1 tys. mkw. i wartości godziwej 493,3 mln PLN. W trzecim kwartale Grupa wygenerowała 3,8 mln PLN zysku na sprzedaży wobec 3,2 mln PLN zysku na sprzedaży w analogicznych okresie roku poprzedniego. Na wzrost zysku miały wpływ większe o 4 proc. przychody, przy równoczesnym zmniejszeniu się o 4 proc. kosztów działalności operacyjnej. Rentowność na sprzedaży wyniosła w trzecim kwartale 26 procent.

Narastająco po trzech kwartałach zysk na sprzedaży wyniósł 13,9 mln PLN wobec 11,4 mln PLN po trzech kwartałach roku poprzedniego. Po trzech kwartałach Grupa zanotowała zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł 33,9 mln PLN wobec zysku 6,3 mln PLN straty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zdecydowana poprawa nastąpiła dzięki wynikowi na nieruchomościach, który przyniósł zysk w wysokości 20,7 mln PLN wobec 15,0 mln PLN straty na nieruchomościach po trzech kwartałach roku ubiegłego. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie +11,4 mln PLN, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie +6,6 mln PLN oraz pozostałe elementy w kwocie +2,7 mln PLN. Przychody finansowe narastająco uległy zmniejszeniu do 4,3 mln PLN z 13,1 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego na skutek braku dodatnich różnic kursowych. Koszty finansowe narastająco wzrosły natomiast do 19,4 mln PLN, wobec 14,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miały przede wszystkim ujemne różnice kursowe w wysokości 6,7 mln PLN, a które nie wystąpiły w tym samym okresie roku poprzedniego. Pozytywnym sygnałem jest spadek kosztów odsetkowych do 11,5 mln PLN z 14,5 mln PLN, w porównaniu do trzech kwartałów roku poprzedniego. Grupa zanotowała narastająco 19,1 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy po trzech kwartałach roku ubiegłego roku było to 11,4 mln PLN skonsolidowanej straty netto.

Grupa wypracowała dodatni cashflow z działalności operacyjnej na poziomie 47,2 mln PLN. Na koniec trzeciego kwartału na kontach Grupy Kapitałowej Rank Progress znajdowało się 14,2 mln PLN gotówki, z czego 11,9 mln PLN stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych. W ciągu trzech kwartałów Grupa Rank Progress zmniejszyła sumę zobowiązań i rezerw o 42,3 mln PLN do kwoty 418,1 mln PLN. Dźwignia finansowa Grupy zmniejszyła się do poziomu 53 proc. z poziomu 57 proc.. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 18,1 mln PLN, do kwoty 575,3 mln PLN, natomiast wartość zapasów zmniejszyła się o 23,1 mln PLN do kwoty 84,0 mln PLN.

Plany inwestycyjne Rank Progress

W najbliższym roku planowane są prace przygotowawcze przy projektach handlowych w Olsztynie, Terespolu, Skarżysku Kamiennej i Warszawie. Alternatywnie dla nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej analizowana jest również sprzedaż całego gruntu. Dodatkowo prowadzone będą prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu. Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji Emitent prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych.

Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania. Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 63,5 ha i wartości rynkowej 281,3 mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl