Centra Handlowe M1 z certyfikatami Breeam in-Use

Sieć Centrów Handlowych M1 uzyskała certyfikaty Breeam in-use na poziomie „Excellent” w kategorii „Asset Performance” i „Outstanding” w kategorii „Building Management”.  W ramach sieci centrów handlowych M1 działa dziewięć obiektów: w Bytomiu, Łodzi, Markach, Poznaniu, Czeladzi, Częstochowie, Radomiu, Zabrzu i Krakowie.

Centra handlowe M1 Czeladź (52,8 tys. mkw. GLA), M1 Kraków (49,6 tys. mkw. GLA), M1 Łódź (38,4 tys. mkw. GLA) oraz M1 Zabrze (52,8 tys. mkw. GLA) należą do spółki EPP.  Kolejne obiekty: M1 Radom (37 tys. mkw. GLA), M1 Częstochowa (29,9 tys. mkw. GLA), M1 Bytom (28,2 tys. mkw. GLA), M1 Poznań (45,4 tys. mkw. GLA) trafią do portfela EPP, nie później niż w połowie 2020 roku.

Centra Handlowe M1 w gronie 32 obiektów na świecie

Wszystkie Centra Handlowe M1 zarządzane przez Metro Properties sp. z o.o., uzyskały ocenę outstanding w kategorii Building Management dla obiektów retail „in-use”. Obiekty M1 są jedynymi w Polsce o tak wysokiej ocenie. W światowym rankingu znalazły się w wąskim gronie 32 obiektów, które uzyskały ocenę „Outstanding” w certyfikacji Breeam In-Use dla obiektów „retail”, a prestiżowe drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Centrum Handlowe M1 w Bytomiu.

Certyfikat BREEAM In- Use jest jednym z najbardziej znaczących instrumentów opiniowania zrównoważonego budownictwa obiektów komercyjnych w Polsce i Europie. Ocenie podlegają różne aspekty środowiskowe związane z gospodarką odpadami, zużyciem wody, szeroko pojętym wpływem na zanieczyszczenie środowiska naturalnego czy odpowiedzialnym wykorzystaniem energii. Centra Handlowe M1 podlegają certyfikacji od 2012 roku. W 2018 roku, podczas ponownej certyfikacji udało się podnieść wynik do najwyższego poziomu dla tego typu obiektów komercyjnych. Cały proces certyfikacyjny trwał około sześciu miesięcy. W tym czasie dla 158 pytań zawartych w kwestionariuszu certyfikacyjnym zgromadzono dowody stanowiące 12,8 GB (13 165 plików, pogrupowanych w 1 494 folderach).

By osiągnąć tak spektakularny wynik, w każdym centrum handlowym zrealizowano zalecenia wynikające z przeprowadzonych audytów ekologicznych i raportów zanieczyszczeń świetlnych. Zaktualizowano procedury i wytyczne, dokonano usprawnień i modernizacji technicznych obiektów, przeprowadzono dodatkowe serwisy i przeglądy oraz dokonano pomiarów i badań w tym miedzy innymi badania ciepłej wody pod kątem występowania bakterii Legionelli.

Powyższe osiągniecie jest wynikiem aktywnie wdrażanej przez Metro Properties polityki ekologicznej służącej prowadzeniu działalności biznesowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w tym w szczególności zapewnieniu spełnienia wszystkich wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska, racjonalnemu wykorzystaniu materiałów i surowców oraz zapewnieniu wdrażania ciągłych usprawnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w odniesieniu do wymagań środowiskowych.

– Przeprowadzony audyt certyfikacyjny Breeam in-use potwierdził zaangażowanie wszystkich naszych pracowników w realizację celów zrównoważonego rozwoju jak również wysoką efektywność organizacyjną naszego przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że dzięki audytowi udało się zmniejszyć koszty eksploatacyjne oraz podnieść wartość zarządzanych nieruchomości a cały proces był dla nas inspiracją do podjęcia nowych działań i rozwiązań- mówi Elżbieta Urbańczyk Dyrektor Działu Zarządzania Środowiskiem i Infrastrukturą Techniczną Metro Properties sp. z o.o.

EPP właścicielem ośmiu centrów handlowych M1

EPP jest największym w Polsce właścicielem centrów handlowych pod względem wielkości posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA). Spółka działa według formuły REIT, a jej portfel obejmuje 19 obiektów handlowych, sześć biurowych oraz dwa obiekty wielofunkcyjne w realizacji o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 835 tys. mkw. Projekty EPP zlokalizowane są w 20 największych miastach w Polsce.

Celem EPP jest budowanie wartości dla akcjonariuszy i zapewnianie konsumentom pozytywnych doświadczeń zakupowych. Spółka notowana jest na giełdach w Johannesburgu (JSE) i Luksemburgu (Euro MTF).

Metro Properties w Polsce jest spółką serwisową międzynarodowego koncernu Metro zarządzającego przeszło 840 obiektami w 30 krajach. W skład zarządzanego portfolio wchodzi dziewięć Centrów Handlowych M1, cztery parki handlowe i jeden obiekt biurowy – w sumie ponad 450 tys. mkw. GLA. Metro Properties współpracuje z ponad ośmiuset najemcami, a w ciągu roku będące pod opieką spółki obiekty odwiedza przeszło 60 milionów klientów.

Facebook
LinkedIn
NAJNOWSZE INFORMACJE
REKLAMA
PARTNERZY PORTALU
SCF DATABASE
Scroll to Top