Grupa Eurocash ze wzrostem skali w detalu

Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash

Przychody Grupy Eurocash w 2018 r. sięgnęły 22,8 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 10 proc. w porównaniu z 2017 r. Sprzedaż segmentu detalicznego przekroczyła 4,3 mld zł i była o 26 proc. wyższa niż rok wcześniej. EBITDA segmentu detalicznego wyniosła 107 mln zł wobec 153 mln zł w 2017 r. Spadek rentowności w tym segmencie związany był przede wszystkim z kosztami prowadzonej integracji przejętych sieci supermarketów EKO i Mila z siecią Delikatesy Centrum – informuje Grupa Eurocash.

– Sklepy małoformatowe, które są głównymi klientami Grupy Eurocash, radziły sobie w minionym roku lepiej niż średnio cała branża FMCG, mimo niełatwych uwarunkowań, w jakich przyszło im funkcjonować. Łączna sprzedaż tzw. małego formatu wzrosła w 2018 r. o 6,5 proc. wobec wzrostu całego rynku o 5,4 proc. Także pod względem sprzedaży like-for-like, szczególnie w czwartym kwartale ubiegłego roku, współpracujące z nami sieci partnerskie i franczyzowe zanotowały wyższą dynamikę wzrostu niż duże sieci hipermarketów oraz dyskontów – komentuje Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

W segmencie detalicznym w 2018 r. Grupa Eurocash zanotowała 26-proc. wzrost sprzedaży, do ponad 4,3 mld zł, głównie dzięki konsolidacji sieci Mila. Akwizycja ta dołożyła do ubiegłorocznej sprzedaży Grupy Eurocash 835 mln zł (licząc od czerwca, kiedy sfinalizowano przejęcie).

– Koszty związane z integracją sieci Mila, a także przejętej rok wcześniej sieci EKO, w naturalny sposób obciążają bieżącą rentowność segmentu detalicznego. Przejęcia te pozwoliły nam jednak stworzyć solidną bazę, na której zbudujemy największą sieć supermarketów „proximity” w Polsce. Do sieci już dziś mogą się przyłączać niezależni przedsiębiorcy z całego kraju, ale równiż klienci Grupy, którzy się na to nie zdecydują, będą docelowo czerpać korzyści z jej skali, know-how oraz wypracowywanych rozwiązań – wskazał Jacek Owczarek.

Projekt „Świeże” zaczął zarabiać

Ujemny wpływ na bieżącą rentowność Grupy Eurocash ma ponadto segment Projekty, który obejmuje inwestycje w rozwój innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo. W segmencie uwzględniony jest również Projekt „Świeże” (dystrybucja wysokiej jakości owoców, warzyw, mięsa i wędlin), który jest już kolejnym projektem (wcześniej Faktoria Win i PayUp) osiągającym próg rentowności. Projekt „Świeże” w minionym roku przyniósł 606 mln zł sprzedaży (wzrost o 24 proc. r/r) i osiągnął próg rentowności już w trzecim kwartale – znacznie szybciej od pierwotnych oczekiwań Grupy Eurocash. Dzięki temu, negatywny wpływ segmentu Projekty na skondolidowany wynik EBITDA w minionym roku był mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł -41 mln zł, co oznacza poprawę o 11 mln zł w porównaniu z 2017 r.

– Możemy śmiało powiedzieć, że rok 2018 był bardzo dobrym okresem dla podstawowej działalności Grupy Eurocash. Bez uwzględnienia kosztów integracji EKO i Mila oraz kosztów związanych z nowymi projektami, nasze ubiegłoroczne wyniki finansowe były jednymi z najwyższych w naszej historii. Bieżące wyniki skonsolidowane znajdują się pod wpływem inwestycji, które w przyszłości jeszcze mocniej wzmocnią konkurencyjność naszych klientów. Widzimy że nasza praca stopniowo przynosi efekty, dlatego konsekwentnie realizujemy plany Grupy, nawet jeśli po drodze nie notujemy wzrostu zyskowności – stwierdził Jacek Owczarek.

Sprzedaż i efektywność hurtu na ścieżce wzrostowej

W podobnym tempie co sprzedaż małego formatu wzrosły w 2018 r. przychody segmentu hurtowego Grupy Eurocash. Sięgnęły one 17,7 mld zł, czyli o blisko 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa znacząco poprawiła przy tym efektywność swojej działalności hurtowej, dzięki czemu EBITDA tego segmentu wzrosła w ubiegłym roku o ponad 18 proc.

– W segmencie hurtowym na uwagę zasługuje przede wszystkim wzrost sprzedaży like-for-like w hurtowniach Eurocash Cash & Carry, który w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniósł niemal 7 proc. To najlepszy wynik tego formatu od pierwszego kwartału 2013 r., czyli od blisko sześciu lat – podkreślił Jacek Owczarek. – Na bardzo dobre wyniki sprzedażowe segmentu hurtowego w 2018 r. złożył się także ponad 10-proc. wzrost w formacie aktywnej dystrybucji, obejmujący m.in. sprzedaż do klientów zrzeszonych w sieciach franczyzowych i partnerskich, takich jak Lewiatan, Euro Sklep, Groszek oraz PSD (Gama) – dodał.

Ważnym wydarzeniem minionego roku w segmencie hurtowym Grupy Eurocash było ponadto uruchomienie eurocash.pl – unikalnej platformy e-commerce dla handlu niezależnego, dzięki której niezależni detaliści będą mogli skuteczniej konkurować z dyskontami i innymi sklepami wielkopowierzchniowymi. Na koniec 2018 r. miała ona już 8,7 tys. użytkowników, głównie klientów Eurocash Dystrybucja, a docelowo Grupa Eurocash chce, by z eurocash.pl aktywnie korzystało nawet 80 tys. przedsiębiorców w całej Polsce.

Duży zastrzyk gotówki ze sprzedaży PayUp

Ważnym wydarzeniem w Grupie Eurocash w ostatnim kwartale 2018 r. było sfinalizowanie sprzedaży 100 proc. akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju. Transakcja ta miała istotny, pozytywny wpływ na raportowane wyniki finansowe – powiększyła ubiegłoroczną, raportowaną EBITDA Grupy Eurocash o 75 mln zł. Wpływ ten został częściowo zniwelowany przez inne zdarzenia o charakterze jednorazowym, takie jak utworzenie rezerwy w kwocie 27 mln zł na przewidywane koszty reorganizacji działalności, głównie związanych z integracją w segmencie detalicznym.

Wpływy ze sprzedaży PayUp oraz silne dodatnie przepływy z działalności operacyjnej (582 mln zł w całym 2018 r., z czego 281 mln zł w czwartym kwartale) znacząco poprawiły pozycję gotówkową Grupy Eurocash. W samym czwartym kwartale 2018 r. zadłużenie netto Grupy zmniejszyło się o 226 mln zł do 382 mln zł, a wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na koniec 2018 r. spadł do poziomu 0,9x z blisko 1,7x na koniec trzeciego kwartału 2018 r.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl