Sprzedaż CCC urosła o 25 proc. w czwartym kwartale

Grupa CCC konsekwentnie realizuje plan wzrostu powierzchni handlowej, budując platformę pod dalszy rozwój potencjału sprzedażowego. W czwartym kwartale 2018 roku już jedna piąta sprzedaży Grupy pochodziła z kanału e-commerce. Sukcesywnie spadają koszty funkcjonowania sklepów oraz poziom zapasów na metr kwadratowy. Skutecznie kontynuowana jest praca nad poprawą kapitału obrotowego – wynika z wstępnych danych finansowych CCC za czwarty kwartał 2018 r., które odnoszą się do działalności kontynuowanej.

Sprzedaż Grupy CCC wyniosła w czwartym kwartale 2018 roku 1 603 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. licząc rok do roku. Zysk brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wzrósł o 24 proc., do 818 mln zł. Marża brutto wzrosła zarówno w kanale stacjonarnym (53,5 proc., wzrost o 0,1 p.p.), jak i e-commerce (41,8 proc., wzrost o 0,4 p.p.). Na poziomie Grupy odnotowano nieznaczny spadek („rozwodnienie”) marży brutto, o 0,4 p.p. (do poziomu 51,1 proc.), wynikający ze zmiany struktury przychodów – w rezultacie rosnącego udziału e-commerce w sprzedaży. Na osiągnięty zysk EBITDA, na poziomie 201 mln zł (220 mln w Q4 2017 – spadek  o 9 proc. rdr), wpłynęła przede wszystkim niższa sprzedaż w cenie pierwszej na początku kwartału, będąca konsekwencją niesprzyjającej pogody.

Koszty wzrosły do poziomu 673 mln zł (458 mln zł w Q4 2017), przede wszystkim w związku z konsolidacją przejętych spółek (łącznie 131 mln zł, w tym: 96 mln zł KVAG, 32 mln zł CCC Rumunia oraz 3 mln zł DeeZee) oraz wzrostem powierzchni (63 mln zł) i skali e-commerce (16 mln zł). Wyraźne postępy widać w zakresie ograniczania kosztów sklepów – dzięki optymalizacji procesów biznesowych udało się je obniżyć o 11 proc. rdr, w przeliczeniu na mkw., i to w warunkach wysokiej presji płacowej.

Ostatecznie Grupa CCC wypracowała w czwartym kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 126 mln zł (-18 proc. rdr).

CCC kontynuuje z powodzeniem prace nad optymalizacją kapitału obrotowego. Zobowiązania handlowe wzrosły o 620 mln zł do poziomu 856 mln zł. Ponadto, poziom zapasów w przeliczeniu na metr kwadratowy spadł o 3 proc. rdr i jest na najniższym poziomie od 2016 r.

Rośnie znaczenie kanału e-commerce w Grupie CCC

Sprzedaż w segmencie e-commerce wyniosła 328 mln zł (199 mln zł W Q4 2017, wzrost o 64 proc. rdr) i stanowi już 20 proc. przychodów Grupy. Za dynamiczny rozwój w tym kanale sprzedaży odpowiada głównie eobuwie.pl. W segmencie e-commerce uwzględnione są także wyniki DeeZee oraz sprzedaż Voegele w kanale online.

– Wyniki czwartego kwartału w dużej mierze zdeterminowane były czynnikami pogodowymi, a w szczególności wysoką temperaturą odnotowaną w październiku, który jest dla CCC najważniejszym miesiącem w roku. Nie sprzyjało to sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej w cenach pierwszych. Przy dynamicznie rozwijającej się powierzchni handlowej kluczowa jest dla nas rentowność sklepów, którą podnosimy skutecznie redukując koszty ich funkcjonowania. Bardzo ważnym zdarzeniem było podjęcie decyzji o sprzedaży CCC Germany, co pozwoliło wyeliminować nierentowną część biznesu.

Najważniejszym zadaniem dla CCC pozostaje rozwój produktu, dostosowanie go do potrzeb klienta i wzmocnienie nowych kanałów sprzedaży. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez rozbudowywanie portfolio dostępnych marek, w tym Gino Rossi, DeeZee, brandów sportowych oraz wielowymiarowy rozwój e-commerce i omnichannel. Spodziewamy się, że wyniki tych działań będą widoczne w kolejnych kwartałach – komentuje Marcin Czyczerski, Wiceprezes CCC ds. finansowych.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec Q4 2018 wynosiła ponad 660 tys. mkw. i liczyła 1125 sklepów, w tym ponad połowę za granicą. Przychody w 2018 roku osiągnęły poziom ponad 4,7 mld zł. Grupa CCC obecna jest łącznie w 23 krajach (18 offline i 15 online). Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniała ponad 14 tys. pracowników.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl