165 salonów pod szyldem Monnari

Wzrost przychodów o 10,5  proc. przy wzroście powierzchni na koniec 2018 roku o 5,4 proc. – to jedno z istotniejszych dokonań w Grupie Kapitałowej Monnari Trade S.A. w IV kwartale 2018 roku. Dzięki nowym otwarciom liczba punktów sprzedaży Monnari wzrosła do 165.

W IV kw. 2018 roku Monnari utrzymało marżę brutto powyżej poziomu 60,1 proc (vs. 60,9 proc. w 2017 r.) oraz wzrost tego wskaźnika w całym 2018 do poziomu 58,4 proc. (vs. 55,4 proc. w 2017 r.). Grupa wygenerowała zysk operacyjny w wysokości 15,42 mln zł (wzrost o 2,7 proc. w relacji do IV kwartału ub.r.), a w całym 2018 r. utrzymała tę pozycję na podobnym poziomie, co w 2017 r. tj. 20,73 mln zł vs. 21,17 mln zł w 2017 r. (spadek o – 2,1 proc.).

Grupa otworzyła 3 nowe salony i powiększyła jeden istniejący, co wpłynęło na powiększenie powierzchni handlowej Grupy Kapitałowej na koniec 2018 r. do 35,2 tys. kw. (z 33, 4 tys. mkw. w 2017 r.). Na dzień 31 grudnia Grupa posiada 165 salonów, czyli tyle samo, co przed rokiem.

W IV kw. Grupa Kapitałowa nabyła przez Ms Wear Sp. z o.o. (spółka zależna) 75 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział, stanowiących 75 proc. kapitału zakładowego/głosów w Centro 2017 Sp. z o.o. Centro to podmiot dominujący dla grupy kapitałowej tworzonej przez spółki zależne, które są właścicielem praw do marki Femestage Eva Minge, prowadzą sprzedaż towarów pod tą marką i zarządzają siecią salonów z odzieżą damską.

Wśród swoich niepowodzeń Grupa wymienia m.in. słabszy od zakładanego wzrost przychodów (w całym roku 2018 spadek o 0,5 p. proc.), wzrost kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych zarządu (o 6,3 p. proc.) oraz spadek zysku netto w 2018 roku do poziomu 17 321 tys. zł vs. 21 728 tys. zł (o 20,3 proc.).

Ponad 35 tys. mkw. powierzchni

Istniejąca od 2000 roku spółka Monnari Trade S.A. regularnie inwestuje w swoje salony. Strategia spółki zakłada powiększenie powierzchni dotychczasowych placówek handlowych oraz otwarcia nowych salonów. Dodatkowo, nowy koncept sprzedaży Monnari zakłada większą powierzchnię handlową poszczególnych lokali, stąd nowe salony mają metraż powyżej 200 mkw.

Monnari Trade S.A. prowadzi sprzedaż przez siec 165  salonów firmowych o łącznej powierzchni 35,2 tys. mkw. Sklepy zlokalizowane są w centrach handlowych i galeriach, a trzy z nich przy ulicach handlowych w centrum Warszawy, Łodzi i Zakopanem. Produkty Monnari dostępne są również przez sklep internetowy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.