Ponad 38 proc. wzrost sprzedaży Vistula Retail Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2019 roku przez Vistula Retail Group S.A. (VRG) wyniosły około 69 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 38,1 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-luty 2019 roku wyniosła około 140,1 mln zł i była wyższa o około 35,8 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Segment odzieżowy i jubilerski

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) – wyniosły około 39,7 mln zł (w tym Bytom 11,8 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 58,1 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-luty 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 87 mln zł (w tym Bytom 26,6 mln zł) i była wyższa o około 50 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 26,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 25,1 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-luty 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 48,2 mln zł i była wyższa o około 24,9 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lutym 2019 roku przez VRG S.A. wyniosła około 48 proc. i była wyższa od marży osiągniętej w lutym 2018 roku o około 0,8 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-luty 2019 wyniosła około 48,1 proc. i była wyższa o 0,5 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast łączna powierzchnia sprzedaży detalicznejVRG S.A. na koniec lutego 2019 roku wyniosła 51,4 tys. mkw. (w tym Bytom 15,6 tys. mkw.).

VRG S.A. to spółka powstała z połączenia Vistula Group ze spółką Bytom. Oficjalne przejęcie 100 proc. udziałów spółki Bytom przez Vistula Group nastąpiło 30 listopada 2018 roku.

Vistula  specjalizuje się zarówno w odzieży męskiej i damskiej oraz biżuterii i zegarków. Należą do niej marki, takie jak Lantier, Vesari, Wólczanka, Lambert, W.Kruk oraz Deni Cler (za pośrednictwem spółek zależnych). Głównym rynkiem zbytu dla produktów Grupy Vistula jest Polska. Obecnie sieć sprzedaży liczy ponad 300 sklepów marki Vistula, W.Kruk, Wólczanka i Deni Cler Milano

Firma Bytom rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku. Bytom działa na rynku odzieży męskiej. Sprzedaż prowadzi w sieci sklepów własnych i franczyzowych, a także za pośrednictwem własnego e-sklepu. Ponadto w niewielkiej skali sprzedaje hurtowo pod marką Intermoda. W ramach sieci działa ponad 100 sklepów na terenie kraju.

Ponad 5060 sklepów w portfolio Vistula Retail Group

VRG S.A. to spółka powstała z połączenia Vistula Group ze spółką Bytom. Oficjalne przejęcie 100 proc. udziałów spółki Bytom przez Vistula Group nastąpiło 30 listopada 2018 roku.

Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest ona właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk.  VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim).

Obecne oblicze Grupy Kapitałowej VRG S.A. ukształtowane zostało w wyniku intensywnego procesu fuzji, przejęć i restrukturyzacji, dokonanego w ciągu ostatnich lat. VRG S.A. nabywała i tworzyła nowe marki odzieżowe, odnowiła wizerunek najbardziej rozpoznawalnych marek własnych oraz wzmocniła swoją pozycję rynkową perspektywicznym segmentem jubilerskim. Proces rozwoju obejmował połączenie ze spółką giełdową Wólczanka S.A. w 2006 r., uzyskanie kontroli nad spółka giełdową W.Kruk S.A. z siedzibą w Poznaniu, a pośrednio nad DCG S.A. w 2008 r. oraz formalne połączenie przez przejęcie majątku W.Kruk S.A. z siedzibą w Poznaniu w grudniu 2008 r., a następnie wyodrębnienie działalności jubilerskiej do spółki zależnej W.Kruk S.A. z siedzibą w Krakowie poprzez aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ostatnim jak dotychczas etapem tej strategii była fuzja z giełdową spółką Bytom S.A. dokonana formalnie w listopadzie 2018 r. W efekcie tych intensywnych działań VRG S.A. zbudowała grupę kapitałową skupiającą znane polskie marki działające na rynku mody, biżuterii i towarów luksusowych.

Od 2000 roku podstawą strategii VRG S.A. jest realizacja wizji „Domu Marek” i dystrybutora na rynku detalicznym. W obliczu spadku przychodów z eksportu przerobowego spowodowanego odchodzeniem zleceniodawców z Europy Zachodniej na bardziej konkurencyjne rynki krajów Dalekiego Wschodu, własny potencjał produkcyjny grupy kapitałowej VRG S.A. jest stopniowo ograniczany w celu jego dostosowania do istniejących możliwości sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym. Działalność produkcyjna jest przenoszona do innych wyspecjalizowanych podmiotów krajowych i zagranicznych, nie powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z VRG S.A.

VRG S.A. od lat dynamicznie rozwija własną sieć sprzedaży detalicznej. Aktualnie liczy ona 567 salonów o łącznej powierzchni sprzedażowej liczącej 51,6 tys. m2 (w tym między innymi: 148 salonów marki Vistula, 122 salonów marki Bytom, 128 salonów marki W.Kruk, 138 salonów marki Wólczanka oraz 31 salonów marki Deni Cler Milano).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl