Grupa VRG notuje znaczący wzrost sprzedaży. E-commerce odpowiada za 12 proc. obrotów

city-vistula

Przychody Vistula Retail Group (VRG) osiągnięte w 2018 roku wyniosły 805,7 mln PLN i były o 117,2 mln PLN (17 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W obydwu podstawowych segmentach działalności – odzieżowym i jubilerskim – Grupa zanotowała wzrost sprzedaży. Skonsolidowany zysk EBITDA w 2018 roku wyniósł 89,3 mln PLN i był wyższy o 14 proc. niż w poprzednim roku. W roku bieżącym Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto na poziomie 53,6 mln PLN w porównaniu do 43,2 mln PLN tj. o 24 proc. więcej stosunku do 2017 roku.

E-commerce napędza sprzedaż w segmencie fashion

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w 2018 roku wyniosły 483,1 mln PLN i były o 65,8 mln PLN (tj. o 16 proc.) wyższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku.  Wzrost sprzedaży detalicznej związany jest z wysoką dynamiką sprzedaży w Internecie, rozwojem sieci sprzedaży a także przychodami marki Bytom o wartości 24,4 mln PLN. Nowo otwierane salony powodują wzrost powierzchni handlowej generującej wyższe przychody

Zysk brutto ze sprzedaży segmentu odzieżowego w 2018 roku wyniósł 244,9 mln PLN i był o 14 proc. wyższy (wzrost o 30,8 mln PLN) od wygenerowanego w poprzednim roku. W IV kwartale dynamika wzrostu zysku brutto ze sprzedaży zwiększyła się do poziomu 25 proc. r/r (wzrost o 16,7 mln PLN). W 2018 roku marża brutto wyniosła 50,7 proc. w stosunku do 51,3 proc. w 2017 roku. Decydujący wpływ na obniżenie procentowego wskaźnika marży brutto miał wzrost sprzedaży internetowej cechującej się niższą marżą.

Grupa VRG w ramach segmentu odzieżowego w 2018 roku osiągnęła zysk netto na poziomie 25,7 mln PLN w stosunku do 17,3 mln PLN w 2017 roku co oznacza wzrost wyniku finansowego o 48 proc. r/r.

VRG notuje wyższą sprzedaż w segmencie jubilerskim

Przychody w segmencie jubilerskim Grupy Kapitałowej VRG w 2018 roku wyniosły 322,6 mln PLN i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w 2017 roku o 51,4 mln PLN (19 proc.). Wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty dzięki rosnącej sprzedaży na mkw. oraz zwiększeniu powierzchni sprzedaży (wzrost powierzchni o 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). Wynik netto segmentu jubilerskiego wyniósł 27,9 mln PLN w 2018 roku w stosunku do 25,9 mln PLN w 2017 roku, tj. wzrost o 7,7 proc. r/r.

Salon W.Kruk
Salon W.Kruk

Salony VRG w niemal 100 miastach

Na koniec 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 51,6 tys. mkw. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 71 proc. (powierzchnia przyłączanej Spółki Bytom wyniosła 15,8 tys. mkw.) natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 10 procent. Cel na 2019 r. to 8 proc. wzrost powierzchni Grupy.

Dominująca część sprzedaży realizowana jest za pośrednictwem detalicznej sieci salonów firmowych poszczególnych marek należących do Grupy Kapitałowej. Obecnie posiada ona sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 568 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler i W.KRUK. To oznacza, że salony Grupy zlokalizowane były na koniec 2018 roku w 98 miastach na terenie całego kraju.

Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl