TXM rozpoczyna restrukturyzację sieci

TXM Textilmarket, polska sieć dyskontów odzieżowych, poinformowała o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego. Zarząd Spółki wierzy, że podjęte działania pozwolą usprawnić funkcjonowanie sieci oraz zapewnić stabilizację jej sytuacji finansowej w przyszłości.

Przyjęte założenia restrukturyzacji opierają się na utrzymaniu i dalszym rozwoju dotychczasowej działalności TXM, przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. W ramach zainicjowanego procesu Spółka będzie dążyła do zawarcia układu z wierzycielami.

– Jesteśmy nastawieni na otwarty dialog z kontrahentami i bankami finansującymi. Banki bardzo dobrze znają naszą sytuację i wstępnie zgodziły się na utrzymanie finansowania TXM, do czasu przedstawienia wszystkim wierzycielom ostatecznego planu restrukturyzacji. Wierzymy, że uda nam się wypracować porozumienie, które – biorąc pod uwagę sytuację Spółki – będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron – mówi Bogusz Kruszyński, p.o. Prezesa Zarządu TXM.

Zamknięcia sklepów, redukcja kosztów

Wraz z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania Spółka złożyła wstępną wersję planu restrukturyzacji. Zakłada on m.in. zakończenie działalności za granicą, zamknięcie nierentownych sklepów w Polsce oraz optymalizację zapasu i dalszą redukcję kosztów.

– Restrukturyzacja Grupy obejmie szereg inicjatyw optymalizujących działania sieci, które w efekcie mają doprowadzić do poprawy bieżącej płynności i wyników finansowych TXM – komentuje Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu TXM. – W realizacji naszego ambitnego planu możemy liczyć na naszych Akcjonariuszy, którzy wierzyli w nas i nadal wierzą. W sierpniu ubiegłego roku wsparli nas kapitałem obejmując emisję po cenie znacznie wyższej niż rynkowa, jednak ostatecznie nie udało nam się uniknąć pogłębionej restrukturyzacji. Obecnie wspierają nas w planowaniu i wdrażaniu działań naprawczych – dodaje.

W przygotowaniu planu naprawczego pomagają Spółce również eksperci z Ernst & Young. Efekty ich prac powinny być znane do połowy maja br., z kolei do końca maja TXM przedstawi wszystkim wierzycielom ostateczny plan restrukturyzacji.

– Doradcy, z którymi obecnie współpracujemy, to wysokiej klasy specjaliści w obszarze retail, sprzedaży oraz procesów restrukturyzacyjnych. Niektórzy członkowie zespołu w przeszłości wspierali projekt restrukturyzacji spółki Monnari, który zakończył się biznesowym sukcesem. Jesteśmy przekonani, że wspólnie opracujemy skuteczny i trwały plan przywrócenia TXM na ścieżkę rozwoju – mówi Marcin Łużniak, Wiceprezes Zarządu TXM.

Ujemne wyniki netto

TXM opublikował wstępne wyniki finansowe za 2018 rok oraz dane dot. sprzedaży w marcu br.

W ubiegłym roku Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 353,5 mln zł, co stanowi spadek o 8,5 proc. w ujęciu rocznym. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 140,5 mln zł, co oznacza marżę brutto na poziomie 39,7 proc., o 0,9 p.p. wyższą niż rok wcześniej. Ujemne wyniki netto i na poziomie operacyjnym są wynikiem m.in. odpisów na rzeczowe aktywa trwałe w planowanych do zamknięcia sklepach na rynku polskim i rumuńskim, a także odpisu na należności handlowe od spółki rumuńskiej.

TXM wypracował w marcu br. przychody w wysokości ok. 22 mln zł. Obroty osiągnięte przez Grupę w ubiegłym miesiącu były o 20 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2018 roku, jednak zostały zrealizowane przy niższej o blisko 6 proc. powierzchni sieci handlowej. Warto również dodać, iż marzec 2018 r. był okresem przedświątecznym, co wspierało sprzedaż w tamtym okresie. W ujęciu narastającym, w pierwszych trzech miesiącach br. przychody Grupy TXM wyniosły 64 mln zł.

Sieć TXM na koniec marca składała się z 375 sklepów własnych o łącznej powierzchni 100 tys. mkw. i była o 5,8 proc. niższa niż na koniec marca 2018 r.

TXM S.A. – informacje o spółce

TXM S.A. jest właścicielem 375 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz za granicą – w Rumunii i na Słowacji. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i gospodarstwa domowego, w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. TXM S.A. (wcześniej Adesso S.A.) działa na rynku od 1989 r., od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnej. TXM S.A. od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl