Stabilne wyniki Grupy Wojas. Spółka przejęła większościowy pakiet w sieci Bartek

wojas-fb-rumunia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Wojas za 2018 r. wyniosły ponad 237,7 mln zł, co oznacza wzrost o 0,3 proc. w stosunku do 2017 r. Od 2 kwietnia 2019 r. spółka posiada 56 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Bartek.

Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej w 2018 r. wniósł przeszło 4,9 mln, czyli spadł o 44 tys. zł rok do roku. EBITDA za 2018 r. wyniosła nieco ponad 11 mln złotych. Z kolei skonsolidowana ilościowa sprzedaż obuwia w 2018 r. wyniosła 966 430 par w porównaniu do 967 641 par w 2017 r., co oznacza spadek o 0,1  proc. rok do roku.

Plany inwestycyjne sieci Wojas na 2019 rok

Sprzedaż detaliczna realizowana jest przez własną sieć sprzedaży w Polsce, Słowacji, Czechach, Białorusi i na Rumunii. Wg stanu na 31.12.2018 spółka posiadała samodzielnie i poprzez jednostki zależne 170 własnych sklepów, z tego 153 w kraju, 8 na Słowacji, 6 w Czechach i 3 na Białorusi. Dodatkowo Wojas poprzez umowę
franczyzową ma sklep w Rosji w Kaliningradzie.

W 2019 planuje się otworzyć 4 sklepy oraz zamknąć 8 własnych sklepów pod marką Wojas. Nie planuje wejścia na inne rynki zagraniczne w 2019 r. poprzez budowanie własnej stacjonarnej sieci sprzedaży. Warto podkreślić. Od 2 kwietnia 2019 r. spółka posiada 56 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki Bartek. Spółki podjęły już współpracę operacyjną w zakresie e-commerce, polityki zakupowej oraz oferty towarowej. Bartek posiada 20 sklepów własnych. Na koniec 2019 r. Emitent zakłada, iż będzie miał łącznie 166 własnych sklepów w kraju i zagranicą oraz 20 sklepów Bartek.

Wojas podsumował sprzedaż w 2018 roku

Sprzedaż detaliczna za 2018 r. wyniosła 186,6 mln zł i spadła o 5,3  proc. r/r. Sprzedaż poprzez własny sklep internetowy WOJAS (kanał online) wzrosła o 17,4  proc. r/r. W strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2018 r. nastąpił spadek udziału sprzedaży detalicznej do 78,5 proc. vs 83,0 proc. w 2017 r.

Zdecydowaną większość przychodów Grupa Kapitałowa Emitenta osiąga ze sprzedaży produktów i towarów na rynku krajowym. W 2018 r. udział przychodów ze sprzedaży krajowej w strukturze sprzedaży wyniósł 91,3 proc., a sprzedaży eksportowej 8,6 procent.  Sprzedaż na rynku krajowym wzrosła o 1,4 proc. r/r.

Sprzedaż eksportowa spadła o 10,3 proc. r/r. Sprzedaż eksportowa odbywa się do własnej sieci sprzedaży oraz do niezależnych odbiorców hurtowych. Największymi zagranicznymi rynkami zbytu dla Grupy Kapitałowej Wojas w 2018 r były kraje: Czechy, Słowacja i Białoruś.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl