Grupa Hubstyle zapowiada rozwój oparty o trzy kanały sprzedaży

hubstyle-suger-free-sklep

– Miniony rok był okresem istotnych zmian w Spółce. Strategiczna decyzja o koncentracji działań na segmencie sprzedaży odzieży skutkowała udaną transakcją sprzedaży działalności e-commerce prowadzonej przez jednostkę zależną Sales Intelligence S.A. W ten sposób pełne zaangażowanie zostało skierowane na rozwój naszych dwóch marek Sugarfree i Cardiobunny – pisze w liście do akcjonariuszy Wojciech Czernecki Prezes Zarządu HubStyle S.A.

Grupa Hubstyle, właściciel internetowego sklepu odzieżowego Sugarfree.pl i marki Cardio Bunny, podsumowała sprzedaż w 2018 roku. W omawianym okresie przychody w Grupie Kapitałowej uległy zmniejszeniu o 13 proc. w stosunku do roku poprzedniego (z 9,86 mln do 8,54 mln zł). Jak wyjaśnia spółka, głównym czynnikiem spadku był brak realizacji wzrostów w segmencie fashion. W związku z niższymi niż prognozowano wynikami Grupy miała również aktualizacja wartości majątku i związane z nimi odpisy aktualizujące w obu segmentach działalności. W segmencie odzieżowym grupa Hubstyle zanotowała w ub.r. 9,93 mln zł wpływów, 13,21 mln zł kosztów i 3,28 mln zł straty netto.

– Miniony rok należy zaliczyć do udanych pod kątem reorganizacji i przygotowania Spółki do powrotu na ścieżkę wzrostu. Udało nam się uporządkować procesy, przygotować technologię, infrastrukturę, dostawców oraz zespół do generowania nowych przewag konkurencyjnych. Jesteśmy przekonani, że nie był to rok zmarnowany w naszym długoterminowym podejściu do budowy wartości naszych marek. W kolejny rok wchodzimy z nową siłą. Mamy zapewnione finansowanie na kontynuację działalności oraz strategię pozwalającą na powrót do generowania wzrostów z naszego podstawowego biznesu czyli marek Sugarfree oraz Cardio Bunny. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania dyscypliny kosztowej i możliwości generowania pozytywnych przepływów operacyjnych. Podchodzimy konserwatywnie do naszych wewnętrznych założeń pozostając optymistycznie nastawieni do naszego modelu biznesowego. Miniony rok traktujemy jako istotną lekcję dla naszej organizacji i dopilnujemy konsekwencje podjętych w przeszłości decyzji posłużyły jako doświadczenie do budowania trwałej i rosnącej wartości Grupy Kapitałowej – komentuje Wojciech Czernecki Prezes Zarządu HubStyle S.A.

Spółka ma w planach rozwój oparty o 3 kanały sprzedaży: kanał online, własną i partnerską (franczyzową) sieć stacjonarną oraz sieć dystrybucji. Grupa chce wzmocnić swoją obecność w tradycyjnym retailu poprzez otwarcie franczyzowych punktów sprzedaży, a także współprace w ramach dystrybucji poprzez multibrandowe platformy e-commerce (allegro.pl, answear.com,
otto.de, amazon.com) jak również stacjonarne butiki mulitbrandowe. Planowany rozwój sprzedaży stacjonarnej stanowi wsparcie dla sprzedaży online oraz platformę dla zwiększenia
rozpoznawalności obu marek.

Strategia rozwoju Grupy

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią kluczowym aktywem Grupy, jest segment sprzedaży odzieży, a w ramach tego segmentu marki Sugarfree i Cardiobunny. Nadrzędnym celem jej realizacji jest zajęcie istotnej pozycji na polskim rynku e-commerce i budowa portfolio silnych marek własnych. Podstawowe założenia i kierunki wyznaczone Spółce przez Zarząd to:  Koncentracja na sprzedaży własnych marek lifestylowych dla precyzyjnie zdefiniowanego i znanego odbiorcy i wzajemne przenikanie się kanałów online i offline.

Koncentracja na omnichanel. Dalszy rozwój marki Sugarfree oraz sklepu sugarfree.pl poprzez rozwijanie asortymentu, działania marketingowe zwiększające rozpoznawalność marki oraz wprowadzanie dalszych funkcjonalności i ułatwień dla klientów.

Rozwój Sugarfree. Dalszy rozwój marki Cardiobunny oraz sklepu cardiobunny.com poprzez rozwijanie asortymentu, działania marketingowe zwiększające rozpoznawalność marki oraz wprowadzanie dalszych funkcjonalności i ułatwień dla klientów. Zwiększenie rozpoznawalności marki poprzez obecność oferty u zewnętrznych partnerów

Rozwój Cardio Bunny. Rozwój skalowalnej infrastruktury e-commerce według najlepszych praktyk na rynku, w celu poprawy efektywności i kluczowych wskaźników biznesowych

Budowa nowych kanałów dystrybucji. Rozszerzenie kanałów dystrybucji poszczególnych marek o współpracę z zewnętrznymi partnerami zarówno w zakresie sprzedaży stacjonarnej, jak i nowych kanałów dystrybucji online.

Rozwój stacjonarnej sieci sprzedaży. Podejmowanie działań mających na celu budowę stacjonarnej sieci sprzedaży, która przekłada się na udogodnienia w zakupach dla klienta końcowego, podnosi wiarygodność marki oraz oddziałuje na wzrost zakupów w e-commerce w regionie występowania punktu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl