Intersport poprawia wyniki

Spółka Intersport w roku przejściowym 2018/2019 trwającym pięć kwartałów tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 242.323 tys. zł, czyli wyższe o 4,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu (było 232.402 tys. zł).

Od I do IV kwartału 2018 roku  – obroty wyniosły 182.340 tys. zł, czyli o 0,9 proc. mniej rdr (było: 183.934 tys. zł) – z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału Commerce wzrosła w tym okresie o 57,9 proc. w V kwartale 2018/2019 roku tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku –  obroty wyniosły 59.983 tys. zł, czyli o 23,8 proc. więcej rdr (było: 48.468 tys. zł) – z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału Commerce wzrosła w tym okresie o 113,2 proc.

W roku 2018/2019 tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. sprzedaż w ujęciu LFL (na bazie porównywalnych sklepów) była o 3,7 proc. lepsza w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku przy czym: od I do IV kwartału 2018 roku – dynamika sprzedaży w ujęciu LFL była o 0,4 proc. wyższa rdr; w V kwartale 2018/2019 roku tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku – dynamika sprzedaży w ujęciu LFL  była 15,7 proc. lepsza rdr.

Największa dynamika sprzedaży Intersport w kategorii buty i narciarstwo

W roku obrotowym 2018/2019 największą dynamikę sprzedaży odnotowano w grupach towarowych: buty sportowe, narciarstwo sprzęt/tekstylia, fitness damski, running zaś największe spadki sprzedaży w kategoriach: racket sport, snowboard i turystyka.

W roku obrotowym 2018/2019 roku Spółka wypracowała EBITDA na poziomie 3.343  tys. zł (poprawa o 4.678 tys. zł w analogicznym okresie było: -1.335 tys. zł) i poprawiła rok do roku wynik finansowy o 41,0 proc. odnotowując stratę brutto w wysokości 6.038 tys. zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku strata brutto wyniosła 10.236 tys. zł).

Od I do IV kwartału 2018 roku  – wypracowano EBITDA na poziomie 1.053 tys. zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku było: -3.887 tys. zł) i odnotowano stratę brutto w wysokości 6.319 tys. zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku strata brutto wyniosła 10.970 tys. zł) w V kwartale 2018/2019 roku tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku –  wypracowano EBITDA na poziomie 2.290 tys. zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku było: 2.553 tys. zł) i odnotowano zysk brutto w wysokości 281 tys. zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk brutto wyniósł 735 tys. zł).

W związku z nietypowym rokiem obrotowym trwającym 15 miesięcy, Spółka zaksięgowała dodatkowe zdarzenia specjalne ujęte w rachunku zysków i strat za okres 01.01.2018-31.03.2019 r. w kwocie 793 tys. zł – m.in. dodatkowe rezerwy i koszty wynikające z uwzględnienia piątego kwartału w roku obrotowym.

Szczegółowy raport finansowy za rok obrotowy 2018/2019 zostanie opublikowany 27 czerwca 2019 roku po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.