Sieć dyskontowa TXM wychodzi z rynku słowackiego

Spółka TXM S.A. w restrukturyzacji 15 czerwca br. zakończyła działalność na rynku słowackim, gdzie do tej pory działo siedem sklepów TXM Textilmerket prowadzonych przez spółki celowe: ADESSO Slovakia i TXM Slovakia. Zakończenie działalności wiązało się również ze zbyciem udziałów w spółkach osobie fizycznej – obywatelowi Republiki Słowackiej – wraz ze wszystkimi prawami i zobowiązaniami.

Zarząd TXM S.A. wyjaśnia, iż wycofanie się z działalności na ww. rynku zagranicznym jest konwekcją ponoszonych na tym rynku strat oraz braku perspektyw na odwrócenie tendencji w najbliższych 12 miesiącach. Oznacza to również, iż bieżące wyniki nie będą już obciążone startami generowanymi na tym rynku. W związku z procesem restrukturyzacji na koniec roku zawiązane zostały już rezerwy związane z planowanym zamknięciem tej działalności, bieżące odpisy związane z wyjściem spółek z Grupy Kapitałowej oraz procesem zwrotu zapasu nie przekroczą 0,4 mln zł. Szacowane koszty zamknięć nie powinny przekroczyć 0,4 mln zł, gdzie uwzględnione zostały koszty prawne oraz odprawy dla pracowników zamykanych sklepów.

Plan naprawczy TXM S.A.

Przypomnijmy, na początku czerwca br. Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji zaprezentował główne punkty planu naprawczego. Strategia uzdrowienia Grupy zakłada wyeliminowanie wszelkich operacji, które powodują wypływ gotówki ze spółki. Do tego obszaru zaliczają się zamknięcie nierentownych sklepów w Polsce, zakończenie działalności na rynkach zagranicznych oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. Z drugiej zaś strony sukces może przynieść jedynie taki plan restrukturyzacji, który będzie prawidłowo adresował kluczowe wyzwania strategiczne, takie jak zmiany w ofercie asortymentowej i jej optymalne dostosowanie do potrzeb klientów, przygotowanie planów zakupu towarów opartych na realnych prognozach sprzedaży oraz optymalna alokacja towarów w sklepach sieci. Zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego, TXM zamierza zamknąć część nierentownych sklepów w Polsce. W tym celu wytypowano ok. 80 lokalizacji, które pozostają nierentowne i nie mają perspektyw na odzyskanie rentowności. Spółka podjęła również decyzję o wycofaniu się z zagranicznych rynków, czyli z Rumunii i Słowacji.

Zarys planu restrukturyzacyjnego zakłada również dostosowanie oferty sprzedawanych produktów, ukończenie realizacji strategii dla wybranych grup asortymentowych oraz optymalizację procesu zarządzania zapasami pomiędzy placówkami handlowymi.

TXM S.A. jest właścicielem 375 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz za granicą – w Rumunii i na Słowacji. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i gospodarstwa domowego, w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. TXM S.A. (wcześniej Adesso S.A.) działa na rynku od 1989 r., od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnej. TXM S.A. od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl