[RAPORT] Branża fashion na niewielkim plusie

Największą grupą najemców centrów handlowych w Polsce są sklepy modowe, które zajmują 56 proc. powierzchni centrów. W I kwartale br. obroty spółek modowych wzrosły we wszystkich monitorowanych centrach o 2 proc. – tak wynika z raportu “Wyniki centrów i sieci handlowych I kw. 2019 roku” przygotowanego przez Retail Institute.

W metodologii przyjętej przez Retail Institute, na tę kategorię składają się firmy z branż: moda damska, moda męska, moda mieszana, obuwie, bielizna, moda i artykuły sportowe, artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży, biżuteria i zegarki, galanteria skórzana. W latach 2015 – 2019 powierzchnia zajmowana przez najemców modowych wzrosła o 0,7 proc.

• Moda mieszana (np. Zara, Reserved, HM, Carry, Grupa Redan i inne) – największy, 29,7 proc. udział w strukturze najmu centrów. Firmy z tego segmentu zajmują o 0,7 proc. więcej pow. niż w roku 2015.

• Obuwie (np. CCC, Deichmann, Gino Rossi, Kazar) – powierzchnia sklepów obuwniczych wzrosła o 0,4 proc, zajmując na koniec marca 2019 r. 7 proc. pow. najmu.

• Moda damska (np. Solar, Orsay, Mohito, Sinsay, Monnari) – redukcja pow. lokali z tego segmentu o 0,4 proc. To trzeci największy najemca w kategorii moda w centrach handlowych, zajmujący 6,4 proc pow. najmu centrów.

• Moda i artykuły sportowe (np. 4F, Martes Sport, Go Sport) – spadek zajmowanej pow. o 0,1 proc.; tym samym na koniec marca 2019 roku, zajmował 5,6 proc pow. najmu.

• Akcesoria dla dzieci i kobiet w ciąży – spadek o 0,1 proc.; dziś sklepy z tego segmentu zajmują łącznie 3,7 proc. proc. pow. najmu centrów handlowych.

• Moda męska – nie odnotowano zmian w strukturze najmu; sklepy z tej kategorii zajmują dziś 2,1 proc. pow. najmu.

• Biżuteria – nie odnotowano zmian w strukturze najmu; udział w strukturze najmu na poziomie 1,4 proc.

• Bielizna – wzrost pow. najmu o 0,1 proc; sklepy z tej kategorii zajmują na koniec marca br. 1 proc. pow. najmu.

• Galanteria skórzana, brak zmian w strukturze najmu, kategoria zajmuje 0,6 proc pow. najmu centrów handlowych.

Obroty firm modowych w CH

Obroty spółek modowych wzrosły we wszystkich centrach monitorowanych przez Retail Insitute o 2 proc. Gdy jednak spojrzeć na wyniki poprzez pryzmat wielkości centrów i poszczególnych branż widać spore różnice. Porównując wyniki w I kw. 2019 r. z analogicznym okresem 2018 r. można wskazać następujące zmiany:

• Moda:

  • wzrost obrotów o 4,1 proc. w centrach średniej wielkości przy jednoczesnym spadku pow. najmu ( – 0,7 proc.) Co ciekawe, średni obrót z metra w centrach średnich był o 7 złotych wyższy niż w centrach dużych i bardzo dużych, które kojarzone są dobrymi wynikami firm modowych.
  • spadek obrotów o -3,8 proc w centrach małych, przy czym obroty z metra były o 127 zł niższe niż w obiektach średnich.
  • Wyniki w centrach dużych i bardzo dużych na 2 proc. plusie.

Moda nakręca odwiedzalność w galeriach handlowych

• Moda mieszana stanowiąca 29,7 proc. pow. najmu. Ta kategoria jest uznawana przez wielu ekspertów jako dominujący motyw odwiedzin centrów handlowych. Niewątpliwie cieszy pozytywny wynik firm w centrach dużych (+4,6 proc.) i średnich (6,1 proc.). Centra małe, niestety, na sporym minusie (-6,6 proc.), przy jednoczesnym wzroście powierzchni najmu o 3,7 procent. Średni obrót z metra w I kwartale br. był w centrach dużych o 51 zł wyższy niż w obiektach średniej wielkości i o 103 zł wyższy niż w małych galeriach.

• Obuwie w I kw. br., stanowiło 7 proc. pow. najmu, tj. o 0,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Branża odnotowała 3,5 proc. wzrost obrotów we wszystkich monitorowanych przez RI centrach. Analizując dane warto pamiętać o bardzo słabych wynikach branży obuwniczej w 2018 r. Wygląda jednak na to, że firmy obuwnicze złą passę mają już za sobą, bo wyniki rosły od 1,3 proc. w centrach małych do 7,7 proc. w centrach średnich. Najwyższe obroty z metra spółki obuwnicze notowały jednak w centrach dużych, które były aż o 170,2 zł za mkw. miesięcznie wyższe niż w centrach małych i o ok. 57 zł niż w średnich. Warto dodać, że w ujęciu kwotowym zmiany obrotów najemców tego sektora w I kw. br. vs I kw. 2018 r. w przypadku obiektów dużych, średniej wielkości oraz małych oscylują na poziomie odpowiednio: 36 zł, 13 zł i 5 zł.

• Moda damska, stanowi 6,4 proc. pow. najmu – obserwujemy stabilny wzrost obrotów w centrach dużych (2,2 proc.) i małych (5,2 proc). W centrach średniej wielkości nieznaczny spadek o 0,4 proc. W tym samym czasie powierzchnia lokali w tej kategorii spadała w centrach małych (-1,4 proc) i średniej wielkości (-0,1 proc.), a w dużych rosła (0,2 proc.). Najwyższe obroty moda damska osiąga w obiektach dużych i bardzo dużych, są jednak tylko o 5,2 zł na mkw. miesięcznie wyższe niż w centrach średniej wielkości i 67,2 zł wyższe niż w małych.

• Moda i artykuły sportowe stanowią 5,6 proc. pow. najmu, tj. o 0,3 proc. mniej niż w tym samym czasie 2018 r. Obroty w centrach małych i dużych wykazały 3,7 proc. wzrost, a w centrach średniej wielkości aż 10,7 proc. na plusie. Jednocześnie, obiekty średniej wielkości oraz duże odnotowały spadek pow. lokali, odpowiednio o -0,4 proc. i -0,3 proc. W centrach małych spółki z tej branży zwiększyły pow. najmu o +0,3 proc. Najwyższe obroty segment moda i artykuły sportowe osiąga w centrach dużych i bardzo dużych, są jednak tylko o 65,6 zł (za mkw. miesięcznie) wyższe niż w centrach średnich i 154,4 zł wyższe niż w małych.

• Artykuły dziecięce i dla kobiet w ciąży zajmują 3,7 proc. pow. najmu. Firmy z tej branży odnotowały duże spadki obrotów (-7,3 proc.) w centrach średniej wielkości oraz (-6,6 proc) w dużych. Centra małe są na 5,2 proc. plusie. Mimo tego wyniku, najwyższe obroty z metra firmy osiągały w centrach średniej wielkości, które były o 17,8 zł wyższe niż w obiektach dużych i 14,8 zł niż w małych. Co dość zaskakujące, różnica między obrotami z metra w galeriach małych i dużych wyniosła w I kw. jedynie 3 złote z metra. Szukając przyczyn słabnących obrotów tej branży z pewnością warto mieć na uwadze rozwierające się nożyce demograficzne – według GUS, w 2018 r. zmarło w Polsce 414 tysięcy osób a urodziło się zaledwie 388 tys. dzieci, co więcej było to o 3,5 proc. mniej niż w 2017 r.

• Moda męska stanowi 2,1 proc. pow. najmu centrów handlowych, w porównaniu ze strukturą najmu w I kw. 2018 roku spadła o – 0,1 proc. Spadki obrotów odnotowują lokale we wszystkich formatach centrów handlowych: – 2,4 proc. w obiektach średniej wielkości, -5,9 proc w dużych i -6 proc. w małych. Najwyższy obrót z metra firmy w tej kategorii odnotowują w centrach dużych i bardzo dużych, jest on o 49,4 zł wyższy niż w centrach średniej wielkości i 143,8 zł w małych.

• Biżuteria, akcesoria i zegarki zajmują 1,4 proc. pow. najmu. Firmy z tej kategorii odnotowały wzrosty obrotów w I kwartale: w centrach małych +16,9 proc., dużych 12,6 proc. oraz galeriach średniej wielkości 1,6 proc.

• Galanteria skórzana stanowi 0,6 proc. pow. najmu centrów handlowych. Obroty firm z tej kategorii wzrosły we wszystkich badanych centrach o 0,8 proc. W centrach średniej wielkości obroty spadły o -11,5 proc. czyli o 113 zł na mkw. miesięcznie. Wzrosły natomiast o 16,4 proc. w małych i 1,9 proc w dużych. Warto dodać, że na koniec I kw. br. to właśnie w małych obiektach najemcy wygenerowali największe wyniki, w wysokości, przeciętnie, 913 zł z metra miesięcznie, tj. o 40 zł więcej niż w centrach średniej wielkości i o prawie 50 zł na metrze więcej w stosunku do wyników osiągniętych w dużych centrach.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl