CREAM: zarządzanie w niełatwych czasach

Grzegorz Mroczek, wiceprezes firmy CREAM

Dobra znajomość projektu i lokalnych uwarunkowań rynkowych, umiejętność szybkiej oceny parametrów funkcjonowania obiektu, wskazanie obszarów wymagających poprawy, a wreszcie wdrożenie i koordynacja działań naprawczych – oto według ekspertów CREAM-u najlepsza droga do sprawnego i skutecznego zarządzania centrami handlowymi. Firma jest wystawcą Shopping Center Forum 2019 CEE.

Duża konkurencja wśród projektów, ograniczona liczba prężnie rozwijających się sieci handlowych, przedłużające się negocjacje, presja na stawki czynszowe, zmieniające się otoczenie prawne i ekonomiczne oraz ewolucja sposobu dokonywania zakupów – z tymi wyzwaniami dojrzałego rynku handlowego muszą na co dzień mierzyć się właściciele i zarządcy obiektów handlowych w Polsce. Spółka CREAM zebrała doświadczenia wynikające z wielu lat pracy na polskim rynku i przygotowała pakiet rozwiązań usprawniających funkcjonowanie nieruchomości handlowych.

Autorskie rozwiązania

Podczas dynamicznego rozwoju polskiego rynku handlowego i wzrostu wskaźników, takie rozwiązanie jak asset management (zarządzanie strategiczne) wydawało się zbędne. Jednak czasy się zmieniły, a sytuacja rynkowa nie oszczędza wielu projektów. – CREAM od początku był w pełni przygotowany na bardziej wymagające czasy. Coraz częściej zdarza się, że parametry w projekcie spadają i niewielu wie, jakie kroki podjąć, by naprawić sytuację. Tymczasem trzeba reagować szybko, bo opóźnienia mogą jedynie pogłębić negatywne trendy – mówi Grzegorz Mroczek, wiceprezes firmy CREAM.

Wspomniane wcześniej uwarunkowania skłoniły ekspertów firmy do opracowania i przedstawienia szeregu nowych usług  z obszaru zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem strony przychodowej, kosztowej i wartości nieruchomości. Centra zarządzane przez firmę funkcjonują już w tym trybie. Równolegle CREAM pracuje nad rozwojem kolejnych produktów. Są one pomocne jako narzędzia diagnostyczne, wskazujące obszary do poprawy, jak na przykład CNC (CREAM NOI CONTROL). Celem tego produktu jest efektywne zmniejszaniu deficytu w kosztach eksploatacyjnych, co jednocześnie buduje wartość obiektu poprzez zmianę porządku i sposobu zarządzania. Kolejnym elementem tego narzędzia jest wdrożenie szeregu innych zabiegów zmierzających do obniżenia kosztów. To przekłada się pozytywnie na poziom najmu i ostatecznie na wartość obiektu oraz jego postrzeganie. – W ramach usługi CNC w pierwszych trzech zakończonych wdrożeniach właściciele, jak do tej pory, zaoszczędzili ponad 1,6 mln zł, co automatycznie podniosło NOI, a co za tym idzie także i wartość projektów o co najmniej o 20 mln zł – wylicza Grzegorz Mroczek.

Innym proponowanym rozwiązaniem jest C360 (CREAM 360), czyli ocena parametrów projektu i poddanie ich eksperckiej analizie porównawczej z innymi obiektami o podobnej skali w miastach o zbliżonej charakterystyce. Audyt strategiczny skupia się na połączeniu i zademonstrowaniu zależności takich parametrów, jak: obroty najemców, footfall, średni koszyk zakupowy, OCR oraz affordibility ration. Taki audyt pozwala na szybką i dokładną diagnozę projektu, co umożliwia przygotowanie nowego planu działania i strategii wobec obiektu. Wraz z narzędziem CNC tworzy kompleksową usługę strategicznego zarządzania nieruchomością i dążenia do wzmocnienia jej wartości. – Wnioski płynące z badania wielu czynników po ich skorelowaniu są bardzo interesujące, ukazują pełny obraz projektu i pozwalają określić kierunek dalszego rozwoju. C360 pozwala zobaczyć potrzeby i cele strategiczne dla projektu – twierdzi wiceprezes CREAM-u. Wkrótce na rynku pojawią się też nowe usługi firmy wspomagające m.in. sprzedaż projektów handlowych i sprawny marketing.

Więcej centrów pod skrzydłami

Podczas Shopping Center Forum 2019 CEE Exhibition & Conference galerie będące pod opieką CREAM-u zostaną zaprezentowane na stoisku firmy. W tym gronie znajdą się: Galeria Tarnovia w Tarnowie, Galeria Tęcza w Kaliszu czy Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim. – Galeria Tarnovia przechodzi szereg pozytywnych zmian: ma nowego właściciela i nową strategię, która zaczyna przynosić efekty. Z kolei Galeria Tęcza odświeża tenant mix i jeszcze w tym roku, z inicjatywy CREAM-u, planowane są prace mające na celu m.in. odświeżenie powierzchni wspólnych. Natomiast w Galerii Askana pojawią się wkrótce marki nieobecne dotąd w Gorzowie – podkreśla Grzegorz Mroczek.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl