Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Plus Energia: taki mamy klimat – konsekwencje dla biznesu

Przez ostatnie 22 lata energetyka krajowa się „rozwijała”. Gdy w 1997 roku powstało prawo energetycznej miało jedynie 13 stron, w 2019 roku ta sama ustawa ma 235 strony, do tego liczne dokumenty prawne, w tym ponad 20 funkcjonujących rozporządzeń oraz aktów wykonawczych. W sumie kilka tysięcy stron dokumentów wraz z komentarzami – pisze Marcin Wnuszyński, Dyrektor Operacyjny w firmie Plus Energia.

Firma Plus Energia jest Partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2019 CEE Exhibition & Conference.

Jeśli ktoś uważa że to i tak za dużo aby poruszać się po rynku energetycznym, 28 grudnia 2018 roku Ministerstwo Energii opublikowało ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – potocznie nazywana „ustawą prądową”. Wielu ekspertów energetycznych twierdzi, że ustawa prądowa wraz z jej nowelizacjami cofnęła krajową energetykę do czasu sprzed liberalizacji rynku w 2007 roku, gdzie większość firm i gospodarstw domowych nie mogła decydować o zakupie energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy. Teraz takie ograniczenie dotyczy cen energii na 2019 rok.

Rekalma Apsys
r e k l a m a
Marcin Wnuszyński, Dyrektor Operacyjny w firmie Plus Energia

Aby sprawniej poruszać się po rynku energetycznym firmy, w tym te z sektora nieruchomości komercyjnych, często decydują się na wsparcie doradcy energetycznego. Jeśli doradca będzie znał się na swojej pracy, w tym posiadał wiedzę o rynku Real Estate, najpierw przeanalizuje sytuację danej firmy i doradzi jakie kroki są możliwe do wprowadzenia, lub pogratuluje jeśli wszystko jest na swoim miejscu. Poniżej przedstawiamy podstawowe zagadnienia tego rynku oraz możliwości sprostania oligopolistycznej energetyce krajowej.

Produkcja energii

Mówi się że w biznesie ważne są trzy rzeczy: lokalizacja, lokalizacja, i … lokalizacja. Wie to również każdy kto prowadzi biznes w nieruchomościach komercyjnych jak galerie handlowe, parki handlowe czy biurowce. W polskiej energetyce lokalizacja ma również ogromne znaczenie – geograficzne położenie naszego kraju jest bardzo powiązane z zasobami z których korzystamy przy produkcji energii. Węgiel? Gaz? Odnawialne źródła energii? Chociaż produkcja energii w Polsce jest oparta głównie na węglu, to na przestrzeni lat 1990 – 2018 udział węgla w produkcji spadł z 98 proc. do 82 proc. Dobrą informacją jest również, że udział produkcji z odnawialnych źródeł energii wyniósł w 2018 roku ponad 10 proc., a wszystko wskazuje że tempo zmian na najbliższe lata będzie po stronie OZE. Jednym z miejsc wykorzystywanych do produkcji energii są tereny w wokół obiektów komercyjnych, oraz powierzchnie parkingów i dachów. Będąc właścicielem obiektu komercyjnego ma się wiele możliwości aby korzystać z własnej produkcji energii. Jedną z najczęściej stosowanych jest montaż paneli fotowoltaicznych. W dzisiejszych czasach instalacje te są o wiele lżejsze niż kiedyś co umożliwia ich wdrożenia na już istniejących obiektach.

Własne źródła wytwarzania energii

Firmy coraz częściej decydują się na zakup i montaż własnych źródeł wytwarzania energii. Budynki komercyjne, które chcą skorzystać z certyfikacji BREEM i LEED, czy też te, które są świadome oszczędności z własnej produkcji coraz częściej patrzą na instalację nie tylko poprzez niezależność energetyczną ale również poprzez pryzmat inwestycji w obiekt. W wielu krajach Europy zachodniej instalacja OZE przyciąga dodatkowych inwestorów i jest często swojego rodzaju magnesem, z drugiej strony przyczynia się do ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia.

Analiza finansowa instalacji o mocy 50 kWp na dachu obiektu komercyjnego przekłada się na zwrot w około 9,5 roku – patrząc na rosnące ceny energii okres ten może się jeszcze skrócić. Łącząc inwestycję w instalację wraz z umową na sprzedaż energii elektrycznej uzyskuje się dodatkową płynność finansową, na przykład w postaci sfinansowania inwestycji przez przedsiębiorstwo energetycze.

Polska przeżywa obecnie boom na rynku instalacji fotowoltaicznych (PV). Na koniec 2018 roku łączna moc zainstalowanych instalacji PV w Polsce osiągnęła prawie 0,5 GW, z czego większość to moc zainstalowana w mikroinstalacjach (instalacjach poniżej 50kWp ”kilowatopików”, czyli wskaźnika mocy szczytowej przy optymalnych warunkach pogodowych). W połowie 2019 roku jest już pewne, że potencjał fotowoltaiki  przekroczy 1 GW. Mikroinstalacje są budowane przeważnie przez osoby prywatne oraz w małych i średnich firmach. Na koniec 2019 roku prognozuje się że do sieci elektroenergetycznej będzie podłączonych ok. 50 tysięcy nowych mikroinstalacji PV (aktualna ilość podwoi się).

Autorem tekstu jest Marcin Wnuszyński, Dyrektor Operacyjny w firmie Plus Energia. Całość będzie można przeczytać w sierpniowym numerze Shopping Center Forum Magazine.