Zarząd Atrium zadowolony z wyników finansowych

Liad Barzilai, Prezes Zarządu Grupy Atrium

Atrium European Real Estate Limited w dniu 31 lipca 2019 roku ogłosiła wyniki za okres sześciu miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku. Dochód netto z najmu Grupy (z wyłączeniem Rosji) wzrósł o 1,5 proc. zgodnie z porównywalnymi danymi stowarzyszenia EPRA oraz odnotowany został wzrost o 0,5 proc. w całym portfelu

Wartość rynkowa 20 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wynosi 1,7 mld euro, co obecnie stanowi 64 proc. całego portfela 32 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej, wartego łącznie 2,7 mld euro.

Warszawski portfel Grupy jest wart 1 mld euro i stanowi 36 proc. całkowitej wartości rynkowej, generując 23 proc. dochodu netto z najmu Grupy, który w danym okresie wyniósł 92,4 mln euro. Dochód brutto z najmu z polskiego portfela wzrósł o 15,7 proc., osiągając 57,4 mln euro (za pierwszą połowę 2018 roku wyniósł 49,6 mln), zaś dochód netto z najmu wzrósł o 16,1 proc., osiągając 55,1 mln euro (za pierwszą połowę 2018 roku wyniósł 47,5 mln euro).

Współczynnik komercjalizacji według danych EPRA dla obiektów z polskiego portfela pozostał na wysokim poziomie 95,7 proc.

Grupa Atrium kontynuuje proces koncentracji

Poczynione zostały znaczne postępy w realizacji strategii Grupy obejmującej koncentrację na ważnych obiektach w dużych aglomeracjach miejskich; W lipcu 2019 roku Grupa Atrium sfinalizowała sprzedaż dwóch centrów handlowych w Polsce – Atrium Koszalin w Koszalinie i Atrium Felicity w Lublinie, o łącznej powierzchni najmu około 111,w tys. mkw., za kwotę 298 mln euro, czyli około 3 proc. powyżej ich wartości księgowej. W czerwcu 2019 roku nabyła centrum handlowe King Cross za kwotę 43 mln euro. Ten dobrze skomunikowany obiekt, o ugruntowanej pozycji na rynku, o zróżnicowanym tenant-mix i potencjale do przebudowy, stanowi piąty obiekt Grupy zlokalizowany w Warszawie. W styczniu 2019 roku Grupa spieniężyła 13 proc. banku ziemi poprzez zbycie gruntu w Gdańsku za kwotę 28 mln euro, co odpowiada około jego wartości księgowej

– Pierwsza połowa 2019 roku była dla nas kolejnym pomyślnym okresem, w którym podjęliśmy skuteczne działania obrotu kapitałem. Mogliśmy też zobaczyć realne korzyści z modernizacji naszych obiektów – w szczególności tych zlokalizowanych w Warszawie. Nadal koncentrujemy się na wdrażaniu naszej strategii oraz osiąganiu pozytywnych wyników z działalności operacyjnej – mówi Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy.

Rekomendacja nabycia pieniężnego przez Gazit-Globe Ltd. („Gazit”)

Niezależna komisja w ramach Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki Nb (2019) B.V. („Bidco”), będącej pośrednią spółką w pełni zależną od Gazit, w dniu 23 lipca 2019 roku ogłosili osiągnięcie porozumienia w sprawie zasad i warunków rekomendowanego pieniężnego nabycia („Nabycie”) wszystkich wyemitowanych oraz planowanych do emisji akcji zwykłych Spółki, w których posiadaniu nie jest jeszcze Gazit ani spółki zależne (w tym, w szczególności, Gazit Gaia Limited („Gaja”) lub Gazit Midas Limited („Midas”) bezpośrednio lub pośrednio. Zgodnie z założeniami Nabycie zostanie zrealizowane po uprzednim zatwierdzeniu przez sąd porozumienia na podstawie art. 125 prawa spółek Jersey. Na dzień Ogłoszenia, Gazit oraz jej podmioty powiązane Gaia i Midas są łącznie właścicielami około 60,1 proc. wyemitowanego kapitału akcyjnego Spółki.

W związku z Nabyciem, niezależna komisja Zarządu wyraziła zgodę, aby wstrzymać wypłatę dywidend przez Spółkę, gdyż oferta Gazit zakłada brak dalszych wypłat dywidend do chwili sfinalizowania transakcji, która przewidziana jest na dzień 2 stycznia 2020 roku.

Atrium European Real Estate Limited

Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na dzień dzisiejszy w portfolio Grupy znajdują się 32 centra i nieruchomości handlowe zlokalizowane w czterech krajach, o wartości rynkowej 2,8 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej powyżej 970 000 mkw. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku Atrium odnotowała przychody z najmu netto w wysokości 135 mln euro. Spółka jest notowana na giełdzie w Wiedniu oraz Euronext Amsterdam, gdzie jest oznaczona symbolem ATRS.

Atrium jest wystawcą jesiennej edycji Shopping Center Forum 2019. Swoje projekty zaprezentuje na stoisku 4.8

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl