Esotiq & Henderson notuje dynamiczny wzrost sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Esotiq & Henderson w lipcu 2019 r. wyniosły około 17,5 mln zł i były wyższe o około 22 proc. od przychodów osiągniętych w lipcu 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – lipiec 2019 r. wyniosły około 101 mln zł i były wyższe o około 17 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lipcu 2019 r. wyniosły około 1,7 mln zł i były wyższe o około 60 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – lipiec 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 9,3 mln zł i były wyższe o około 100 proc. niż w analogicznym okresie 2018 r.

Rosnąca powierzchnia sprzedaży Grupy Esotiq & Henderson

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 63 proc. i była niższa o około 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w lipcu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – lipiec 2019 r. wyniosła około 62 proc. i według szacunków była niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec lipca 2019 r. wynosiła ponad 18,7 mkw. i była większa o około 6 proc. niż rok wcześniej.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl