Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

PKP odchodzi od realizacji obiektów handlowych przy dworcach

Zdaniem Prezesa PKP SA, należy odwrócić tendencję, w której przy dworcach powstawały duże obiekty handlowe – informuje portal wgospodarce.pl.

– Dworce kolejowe mają spełniać oczekiwania klientów. Odchodzimy od modelu, w którym przy dworcach powstawały duże obiekty handlowe, gdzie przez 40 minut szuka się kasy biletowej. Takie modele niestety były, a to nie tak: dworzec powinien mieścić jego funkcje, i to, co danej społeczności jest potrzebne: jeżeli będzie to centrum handlowe, to tak, jeżeli kawiarnie, restauracje, to to chcemy robić – powiedział Krzysztof Mamiński, Prezesa PKP SA, podczas panelu poświęconemu kolejom w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. 

PKP stawia na nowoczesne rozwiązania proekologiczne

Jak podaje portal wgospodarce.pl, Krzysztof Mamiński poinformował uczestników o zaawansowaniu Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Przypomniał, że obejmuje on około 200 dworców, które zostaną odnowione lub zbudowane. Na ten cel przeznaczono około 1,5 mld zł. Największa część tej kwoty pochodzi z budżetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale też budżetu państwa i środków własnych PKP SA. W ramach tych 200 dworców 105 to obiekty zabytkowe, które będą odrestaurowane. Ponadto PKP zrealizuje budowę 40 dworców systemowych, czyli niewielkich, nowoczesnych dworców kolejowych dostosowanych do lokalnych potrzeb, w których wykorzystane zostaną nowoczesne źródła energii, jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, instalacje tzw. szarej wody odzyskiwanej z deszczówki.

– Dworce zabytkowe, jak i dworce nowoczesne, przede wszystkim mają spełniać oczekiwania klientów. To wydawałoby się oczywistość, ale nowa formuła, bo rozpoczynając każdy proces projektowania odbywamy tzw. warsztaty kreatywne, czyli spotykamy się z klientami, którzy mówią, co oprócz typowej obsługi klienta, czyli kas, poczekalni, powinno się jeszcze na tych dworcach znaleźć – dodał Krzysztof Mamiński, Prezesa PKP SA.

Takie działania, w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, pozwolą na realizację dworców kolejowych m.in. z pokojami dla matek z dziećmi, poczekalniami, miejscami lokalnych imprez kulturalnych.

Dworce systemowe

Dworce systemowe powstaną w dwóch wersjach, tzw. IDS-A i IDS-B. Pierwsze z nich to niewielkie dworce o powierzchni użytkowej około 29 mkw., na których pasażerowie będą mogli skorzystać z ogrzewanej wiaty oraz kompleksu toalet dostosowanego również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pod wiatą znajdą się również siedziska dla podróżnych oraz stojaki na rowery. W miejscowościach, gdzie ruch podróżnych jest większy, zostaną wybudowane IDS-y w rozszerzonej formule o powierzchni około 72 mkw. Nowy dworzec tego typu będzie się składał z klimatyzowanej poczekalni, toalet oraz pomieszczenia kasy biletowej i niewielkiej przestrzeni komercyjnej.

W IDS-ach zostaną zamontowane nowoczesne systemy informacji głosowej i wizualnej, bezpieczeństwa (CCTV, kontrola dostępu, system włamania i napadu) oraz automatyki oświetlenia. Dworce te będą również w pełni przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (ścieżki prowadzące, tablice dotykowe, brak barier architektonicznych). IDS-y to nie tylko nowe budynki dworców, ale również obiekty, w których zostaną zaimplementowane rozwiązania proekologiczne. Zostaną w nich zamontowane systemy do odzysku wody opadowej oraz wody szarej, która po oczyszczeniu będzie używana do podlewania roślin oraz spłukiwania toalet. Oświetlenie będzie oparte o oprawy LED, przy czym energia elektryczna będzie pozyskiwana częściowo z paneli fotowoltaicznych zlokalizowane na dachu budynku. Do ogrzewania dworców zostaną zastosowane pompy ciepła pobierające energię skumulowaną w gruncie. Instalacje będą sterowane za pomocą BMS (Building Management System).

PKP S.A. pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów. PKP S.A. jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach Spółki znajduje się m.in. ok. 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Jej majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości  stricte komercyjne.  PKP S.A. prowadzi aktywne działania jako zarządca, polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych gruntów.