Mocny sierpień dla brandów z portfolio VRG

Vistula Retail Group (VRG), właściciel marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom i W.Kruk, w sierpniu osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 86,1 mln zł. To wzrost o 44,1 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2019 roku w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco.

Segment odzieżowy

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) – wyniosły około 53,2 mln zł (w tym Bytom 16,6 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku o około 67,3 proc. 

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-sierpień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 410,7 mln zł (w tym Bytom 124,6 mln zł) i była wyższa o około 54,6 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Segment jubilerski

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 31,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2018 roku o około 22,1 proc. 

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-sierpień 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 220,8 mln zł i była wyższa o około 20,5 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w sierpniu 2019 roku wyniosła około 49,9 proc. i była niższa od marży osiągniętej w sierpniu 2018 roku o około 0,8 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-sierpień 2019 wyniosła około 51,1 proc. i była wyższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec sierpnia br. łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej VRG wyniosła 53,9 tys. mkw (w tym Bytom 16,4 tys. mkw.).

25 mln zł na rozwój sieci detalicznej

Zgodnie z założeniami rozwoju VRG S.A. planuje w 2019 roku zwiększenie powierzchni sprzedaży w segmencie odzieżowym i jubilerskim, dzięki dalszej rozbudowie stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej wszystkich marek, do 55,7 tys. mkw. (607 salonów). Zapewniłoby to wzrost powierzchni sprzedaży o ok. 8 proc. Zwiększenie sieci sprzedaży W.Kruk o około 1,4 tys. mkw., a sieci segmentu odzieżowego o 2,7 tys. mkw. 

Łączne nakłady finansowe w roku 2019 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej, w tym rewitalizacje najważniejszych lokali handlowych, dalsze udoskonalanie systemów IT, sprzedaży online oraz pozostałe inwestycje wyniosą około 25 mln zł. Ponadto dynamiczny rozwój handlu on-line w segmencie odzieżowym i jubilerskim, bazując na optymalnym wykorzystaniu zaobserwowanego trendu stopniowego przesuwania się popytu na odzież do kanału internetowego. VRG zakładamy, że poczynione i planowane inwestycje zapewnią dynamiczny rozwój tego kanału dystrybucji i pozwolą na koniec 2019 roku osiągnąć 14 proc. udział kanału online w przychodach.

Jednocześnie Zarząd VRG będzie kontynuował działania związane ze strategicznym celem jakim jest budowa Domu Marek (tzw. House of Brands) poprzez działania akwizycyjne i konsolidacyjne na rynku polskim i bliskich rynkach zagranicznych. Pierwszym praktycznym przykładem realizacji takich działań jest podpisanie przez spółkę zależną W.Kruk S.A. listu intencyjnego zakupu spółki z sektora jubilerskiego, działającej w Czechach. Projekt jest na etapie due diligence, a jego zakończenie powinno nastąpić w IQ 2020 roku. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.