Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

TXM w dwa lata poprawi rentowność. Trwa zamykanie sklepów

’- Realizujemy plan zamykania nierentownych punktów sprzedaży. Na ten rok zaplanowaliśmy zamknięcie około 60 sklepów, do marca 2020 roku – 17 kolejnych punktów – mówi dla retailnet.pl Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji. – Analizujemy wszystkie lokalizacje pod kątem realizowanej sprzedaży i kosztów, jakie one generują, np. wysokości czynszów i możliwości ich negocjacji – dodaje. Kontynuacja strategii w postaci zamknięcia części sklepów w Polsce i wycofania się z zagranicy, wzmocnienia konkurencyjności marki oraz poprawy wykorzystania zasobów mają pomóc TXM wyjść na plus w ciągu dwóch lat.

TXM, polska sieć dyskontów odzieżowych, opublikowała wyniki za I półrocze 2019 r. Zarząd zaprezentował również szczegóły planu restrukturyzacyjnego, który zakłada, że spółka przekroczy próg rentowności w 2021 roku.

Działania naprawcze

Zarząd TXM przedstawił założenia wdrażanego planu restrukturyzacyjnego. Działania naprawcze skupiają się na wzmocnieniu konkurencyjności TXM. Przyjęta strategia zakłada odróżnienie się od konkurencji m.in. poprzez zmianę podejścia do budowy oferty asortymentowej oraz jej efektywniejszą komunikacją do klienta. Zmiany te powinny pozwolić na podniesienie rentowności w kolejnych latach poprzez skuteczne wdrażanie inicjatyw systematycznie zwiększających sprzedaż produktów i wypracowywaną marżę.

Rekalma Apsys
r e k l a m a
Tomasz Waligórski, prezes TXM
Tomasz Waligórski, prezes TXM

– Oprócz już wcześniej podjętej decyzji o skupieniu się na rynku polskim główne zmiany w strategii TXM są skierowane na poprawę atrakcyjności oferty asortymentowej poprzez lepsze zrozumienie potrzeb klientów, jak również poprzez wzmocnienie grup asortymentowych, z których dzisiaj TXM jest znany i ceniony przez swoje klientki. Powracamy do filozofii dyskontowej, będziemy wyróżniać się na rynku najniższą ceną względem wiodących konkurentów w poszczególnych kategoriach, nie zmniejszając jakości naszych towarów. Znacząco poprawimy dostępność stałej oferty NOS (never-out-of-stock), głównie w kategoriach bielizna i dziewiarstwo poprzez nowe zasady alokacji towarów. Zintensyfikujemy sprzedaż dzięki poprawie dostępności zapasu w kluczowych okresach sprzedaży takich jak np. początek sezonu jesień-zima czy wiosna-lato – powiedział Tomasz Waligórski, Prezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.

TXM zakłada poprawę efektywności wykorzystania zapasów poprzez optymalne alokowanie nowych towarów pomiędzy sklepami. Celem jest również szybsze zakończenie wyprzedaży starego zapasu. – Wszystkie działania w tym zakresie pozwolą na poprawę standardu ekspozycji nowości asortymentowych oraz odzyskanie zamrożonych środków na zakup kolejnych, lepszych kolekcji – dodał Tomasz Waligórski.

Zarząd TXM widzi jednocześnie potencjał do dalszego ograniczania kosztów w zakresie działalności sklepów, magazynu jak również centrali. Oszczędności będą poszukiwane m.in. w zmniejszeniu poziomu czynszów, podniesieniu efektywności procesów czy efektywnemu inwestowaniu środków w kanały komunikacji z klientami, które dają najlepszy zwrot.

Restrukturyzacja długu bankowego

Kluczowym elementem wdrażanego planu naprawczego jest restrukturyzacja długu bankowego. W ramach zawartego porozumienia określone zostały m.in. zasady udostępniania produktów bankowych w horyzoncie do 31 grudnia 2026 roku.

Aktualnie prowadzone jest także postępowanie układowe z wierzycielami, którym zostanie zaproponowane, iż wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65 proc ich wartości. – Ten tryb postępowania, czyli konwersja na akcje, ma zapewnić głównym wierzycielom, zwłaszcza z grupy dostawców towarowych, poczucie właścicielskie w stosunku do TXM. Dla większości z nich możliwość dystrybucji zapasu poprzez sieć TXM, która docelowo składać się będzie z około 280 sklepów, jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania ich autonomicznych biznesów – stwierdził Prezes TXM S.A. w restrukturyzacji.

Optymistyczny scenariusz wdrażanego planu restrukturyzacyjnego zakłada, że TXM osiągnie rentowność na poziomie wyniku brutto już w 2021 roku. W kolejnych latach następować będzie dalsza systematyczna poprawa.

W pierwszym półroczu br. TXM osiągnął 113,5 mln zł przychodów ponosząc w tym okresie 38,8 mln zł straty netto.

TXM S.A. w restrukturyzacji jest właścicielem blisko 300 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i gospodarstwa domowego, w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. TXM S.A. w restrukturyzacji (wcześniej Adesso S.A.) działa na rynku od 1989 r., od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnej. TXM S.A. w restrukturyzacji od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.