Wittchen rośnie dzięki sprzedaży internetowej

wittchen-manufaktura

W I półroczu 2019 roku przychody Grupy Wittchen w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 17 proc. do poziomu 106,8 mln zł.

Niższa ilość niedziel dostępnych dla handlu wpłynęła negatywnie na poziom przychodów realizowanych w sklepach porównywalnych, z drugiej strony pozytywny wpływ wzrostu powierzchni sklepów stacjonarnych oraz dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej w kraju i zagranicą pozwoliły na osiągnięcie 18 proc. wzrostu sprzedaży w segmencie detalicznym. Wzrost przychodów w segmencie hurtowym wyniósł 9 proc.

Wittchen: więcej sklepów, niższa marża i zysk

Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I półroczu 2019 roku wyniosła 59,4 proc. i była niższa o 1,0 punkt procentowy od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego, do czego w głównej mierze przyczyniły się niekorzystne trendy na rynku walutowym. Wykluczenie w I półroczu 2019 roku dodatkowych 9 niedziel, które tradycyjnie były dniami o wysokim poziomie sprzedaży, wpłynęło na realizację niższego poziomu przychodów w sklepach porównywalnych.

Jednocześnie na wzrost kosztów sprzedaży omnichannel w kraju miała wpływ indeksacja czynszów oraz efekt przenoszenia się części sprzedaży do kanału on-line, w którym pozyskanie klienta wiąże się z dodatkowym kosztem reklamowym i logistycznym. Zwiększająca się skala działalności Grupy wymagająca wykorzystania zewnętrznych magazynów oraz rosnący udział sprzedaży zagranicznej charakteryzującej się wyższym poziomem kosztów marketingowych i logistycznych dodatkowo wpłynęły na wyższą dynamikę wzrostu kosztów w stosunku do przychodów. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej był niższy o 2,1 mln zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Wynik EBITDA za I półrocze 2019 roku wyniósł 19,6 mln zł, a rentowność EBITDA 18,4 proc.

W I półroczu 2019 roku Grupa otworzyła 6 nowych salonów sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2019 roku powierzchnia handlowa wynosiła 8.268 mkw. i 105 punktów sprzedaży (na 30 czerwca 2018 roku 7.401 mkw. i 95 punktów sprzedaży).

E-commerce napędza sprzedaż zagranicą

W ramach rozwoju e-commerce w I półroczu 2019 Grupa rozpoczęła działalność na rynku czeskim poprzez własną stronę internetową (www.wittchenshop.cz) jak również kontynuowana była sprzedaż poprzez własne strony internetowe na rynku ukraińskim (www.wittchen.ua), rosyjskim (www.wittchen.ru) oraz niemieckim (www.wittchenshop.de) oraz poprzez platformy sprzedażowe na rynkach europejskich.

W rezultacie tych działań przychody zagraniczne wzrosły o 40 proc. do poziomu 9,2 mln zł (I półrocze 2018: 6,6 mln zł), a ich udział w przychodach Grupy wzrósł do 9 proc. W sierpniu 2019 roku spółka zależna od Emitenta otworzyła pierwszy salon detaliczny na rynku czeskim.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl