Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Zielona energia to wartość na plus dla biznesu

Rynek energetyczny w Polsce w ostatnich latach zmienia się w bardzo dynamicznym tempie. Wszystko zaczęło się od dynamicznie rosnących cen energii oraz licznych zmian prawnych, w tym „ustawy prądowej”, które nie pozostają bez wpływu na zachowania rynku – pisze Justyna Kwiatkowska, Specjalista ds. wsparcia sprzedaży w firmie Plus Energia.

Do tego dochodzą jeszcze standardy UE w zakresie energii odnawialnej. Obserwując obecną sytuację należy przyjąć założenie, że ceny energii będą dalej rosły, między innymi w związku z uzależnieniem od tzw. „czarnej energii” i dostaw węgla. Analitycy przewidują, że ceny hurtowe w 2020 roku wzrosną o co najmniej 40 proc.! Im bardziej Polska będzie odstawała od innych krajów Unii Europejskiej na tle polityki energetycznej, tym uzależnienie to będzie kosztowniejsze. Jednak wcale nie musi tak być jeśli dotrzymamy kroku UE i postawimy na „zieloną energię”.

Firma Plus Energia była Partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2019 CEE Exhibition & Conference.

 „Zielona energia” – rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce

Justyna Kwiatkowska, Specjalista ds. wsparcia sprzedaży w firmie Plus Energia

Europejski rynek fotowoltaiki ma się bardzo dobrze i przeżywa obecnie boom, co widać patrząc na dynamiczny wzrost mocy zainstalowanych w źródłach fotowoltaicznych na przestrzeni ostatniego roku. Imponujący jest też polski progres, który w ostatnich latach zaczął znacząco wyróżniać się na tle pozostałych krajów UE. W 2018 roku Polska znalazła się na wysokim – 9 miejscu, jeśli chodzi o przyrost wielkości mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych, a już w 2019 możemy osiągnąć nawet 4 miejsce spośród wszystkich krajów UE! Może wpływać na to fakt, że w ostatnich czasach doczekaliśmy się licznych zmian prawnych, które sprzyjają dostępności i rosnącemu zainteresowaniu rozwiązaniami fotowoltaicznymi w Polsce.

Istotną zmianą jest to, że zgodnie z nowelizacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, z dnia 19 lipca 2019 r., maksymalna moc dla mikroinstalacji fotowoltaicznej wzrosła z 40 do 50 kW. Dla takich mikroinstalacji nie wymagane jest pozwolenie na budowę, można również powiększyć już istniejącą instalację do mocy 50 kW, bez dodatkowych formalności, co bardzo ułatwia proces. Zmiany dotyczą również mocy małych instalacji, która obecnie zawiera się w przedziale od powyżej 50 kW do poniżej 500 kW. Obecnie, dla tego typu instalacji, nie ma obowiązku uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Fotowoltaika robi się coraz bardziej przyjazna inwestycyjnie, bo i jej koszt i technika instalacji jest bardziej przystępna niż wcześniej. W związku ze spadkiem hurtowych cen paneli w Chinach (ok. 20 proc. spadku) oraz zniesieniem opłaty celnej dla importu, obserwujemy wyraźny spadek ceny paneli fotowoltaicznych na terenie UE. Dodatkowo dzięki coraz większej ilości firm instalatorskich, konkurujących ze sobą, oferta na instalację jest coraz korzystniejsza, lepiej dopasowana do odbiorcy i łatwiej dostępna niż wcześniej.

Klienci biznesowi, czyli najczęściej przedsiębiorstwa MŚP korzystające z taryfy C, przyłączone do sieci niskiego napięcia, płacą najwyższą stawkę za energię elektryczną (w tym usługi sieciowe). W dobie dzisiejszych czasów, otoczenia regulacyjnego oraz dostępnych możliwości, w tym różnego rodzaju dofinansowań do inwestycji w odnawialne źródła energii, warto zastanowić się nad optymalnym rozwiązaniem dla swojego biznesu. Dzięki dofinansowaniom ze środków UE dla przedsiębiorców, leasingom i kredytom dedykowanym sektorowi instalacji OZE, czy też rozwiązaniom finansowym oferowanym przez sprzedawców energii, mikroinstalacje fotowoltaiczne przynosić będą jeszcze większe, wymierne korzyści ich właścicielom. Instalacje fotowoltaiczne mogą zarówno zaspokajać potrzeby własne jak i stanowić zaplecze dla działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej. W tym pierwszym przypadku firmy mogą stać się prosumentem.

Prosument biznesowy to rodzaj firmy, która posiada własną instalację OZE (np. fotowoltaiczną na dachu galerii handlowej) i większość z wytworzonej energii zużywa na potrzeby własne, a wytworzone nadwyżki sprzedaje do sprzedawcy zobowiązanego, po cenach wynikających z bieżącego rynku energii. Do niedawna prosumentami mogły być tylko osoby fizyczne, ale wspominania już nowelizacja ustawy o OZE rozszerzyła to uprawienie także na podmioty biznesowe.

Obecnie największe firmy produkujące energię w Polsce, zaczęły zdecydowanie inwestować w „zieloną energię” i coraz częściej opierają swój biznes także na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł. Projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu do 2030 r. rokują ciągły wzrost instalacji fotowoltaicznych. Według projektu PEP w 2040 roku funkcjonować będzie aż 20,2GW łącznych mocy z instalacji fotowoltaicznych, co daje 25 proc. łącznej mocy zainstalowanej!

Unia Europejska w zderzeniu z nasilającymi się problemami środowiskowymi oraz kosztami zdrowotnymi podjęła walkę z emisją CO2, jej polityka jest mocno nakierowana na redukcję emisji dwutlenku węgla, którego największymi emitentami są producenci energii elektrycznej z węgla (30 proc. wysyłanego do atmosfery CO2). Walka ze smogiem jest jednym z największych priorytetów Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-27.

Fotowoltaika – jak to zrobić?

Skoro wiemy już, że zasilanie budynku w energię słoneczną to przystępne i rozsądne rozwiązanie, pozwalające na inwestycję w przyszłość, nie tylko naszego biznesu, ale również naszej planety, to co powinien w takim razie zrobić właściciel obiektu komercyjnego, aby wdrożyć to rozwiązanie również u siebie w obiekcie?

Przede wszystkim powinien dobrać, wraz ze swoim doradcą w zakresie paneli fotowoltaicznych, optymalne dla siebie rozwiązanie, jeśli chodzi o wielkość instalacji PV, rodzaj paneli i konstrukcji montażowych. Procedura przyłączania mikroinstalacji nie jest tak skomplikowana jak mogłaby się wydawać. Obecnie, każdy kto wytwarza energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych (i innych odnawialnych źródeł energii) ma prawo podłączyć swoją instalację do sieci energetycznej i czerpać z tego korzyści.

W procesie montażu instalacji fotowoltaicznej szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby była ona właściwie wykonana, zamontowana zgodnie z wymogami technicznymi i prawnymi oraz żeby gwarantowała bezpieczeństwo pracy instalacji i sieci energetycznej w budynku. Ważne, aby firma instalująca posiadała odpowiednie uprawnienia do instalowania odnawialnych źródeł energii. Można to łatwo sprawdzić, gdyż uprawnienia tego typu są potwierdzone certyfikatem bądź świadectwem kwalifikującym firmę/osobę do instalacji i eksploatacji urządzeń oraz sieci. Dobrze zainstalowane panele są praktycznie bezawaryjne, a ich żywotność wynosi co najmniej 20 lat. Ponadto poprawnie zainstalowane panele cechuje duża wytrzymałość na niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Zmiany nastąpiły również w przepisach ustawy Prawa Budowlanego. Dotychczas wyglądało to tak, że przepisy PPOŻ regulowały jedynie kwestie odłączania zasilania (w sytuacji zagrożenia pożarowego) czerpanego bezpośrednio z sieci energetycznej, obecnie istnieje również wymóg, aby instalacje fotowoltaiczne były również wpięte w system odłączania zasilania. Dzięki temu w przypadku pożaru – instalacje nie niosą zagrożenia dla strażaków.

Dla naszych czytelników pewnie zastanawiająca jest kwestia, gdzie taką instalację mogliby umieścić? Może uważacie Państwo, że nie macie odpowiedniego czy wystarczającego miejsca, aby inwestować w to rozwiązanie. Nic bardziej mylnego! Obecnie instalacje fotowoltaiczne instaluje się na różnorodnych powierzchniach zaczynając od płaskich dachów budynków, przez zadaszenie parkingów, kończąc na elewacjach i oknach. Ważne, żeby miejsce było odpowiednio nasłonecznione, trzeba zwrócić uwagę na kąt nachylenia paneli, kierunek ułożenia paneli względem słońca czy możliwe zacienienie przez sąsiadujące budynki i inne instalacje. Wiadomo, że panele najwięcej energii wyprodukują w miesiącach wiosennych i letnich: W zimie wydajność systemu spada, co nie oznacza jednak, że instalacja nie pracuje. Wydajność instalacji liczy się w skali rocznej.

Autorką tekstu jest Justyna Kwiatkowska, Specjalista ds. wsparcia sprzedaży w firmie Plus Energia.