Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Savills: zmieniamy się razem z rynkiem

O zmianach w sektorze handlowym oraz o nowej ofercie firmy doradczej Savills skierowanej do właścicieli obiektów handlowych rozmawiamy z Tomaszem Burasem, dyrektorem zarządzającym Savills w Polsce oraz Martą Mikołajczyk-Pyrć, dyrektorką zespołu dedykowanego powierzchniom handlowym w dziale zarządzania nieruchomościami w Savills.

Jak ważny dla Savills jest sektor handlowy?

Tomasz Buras: Nieruchomości handlowe zawsze stanowiły dla nas jeden z trzech głównych obszarów działalności. Doradzaliśmy przy wielu znaczących dla rynku transakcjach inwestycyjnych w sektorze handlowym. Współpracujemy na stale z liderami tego sektora, EPP, ECE czy GTC monitorując dla nich rynek na bieżąco i od lat nieprzerwanie wyceniając w ich imieniu kluczowe aktywa. To doświadczenie, w połączeniu z naszymi międzynarodowymi kompetencjami pozycjonuje nas bardzo wysoko w tym sektorze. Posiadamy obecnie również bardzo silny zespół dedykowany powierzchniom handlowym w dziale zarządzania nieruchomościami i w tym obszarze dostrzegamy potencjał do dalszego rozwoju.

Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills w Polsce

Marta Mikołajczyk-Pyrć: Obecnie zarządzamy 19 obiektami handlowymi. W ostatnim czasie nasz portfel powiększył się m.in. centrum handlowo-rozrywkowe Tkalnia w Pabianicach. To fantastyczny przykład nieruchomości, która wychodzi naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów. W zrewitalizowanej fabryce włókienniczej, oprócz oferty handlowej będzie można skorzystać m.in. z pola golfowego, strzelnicy, tężni solankowej czy groty solnej. Cieszymy się mogąc aktywnie uczestniczyć w dostarczaniu nowego rodzaju doświadczenia zakupowego klientom.

Czy doradzacie również w transakcjach najmu w sektorze handlowym?

TB: W połowie tego roku zdecydowaliśmy się zmodyfikować naszą strukturę i od niedawna w Polsce nie posiadamy już oddzielnego działu dedykowanego jedynie wynajmowi powierzchni handlowych. Obecnie doradztwo przy komercjalizacji obiektów handlowych świadczymy w ramach działu zarządzania nieruchomościami. Chcemy zapewniać właścicielom nieruchomości kompleksową usługę.

To nasza odpowiedź na zmiany zachodzące na coraz bardziej skonsolidowanym rynku. Wielu właścicieli nieruchomości zainwestowało w budowę wewnętrznych zespołów specjalizujących się w leasingu. Rynek handlowy ma stosunkowo wąską grupą aktywnych najemców, którzy są powszechnie znani. Sieci handlowe mają doskonały przegląd rynku, znają dane i mogą sobie wyrobić jego pełen obraz. W takim środowisku doradcy ciężko jest wykreować wartość dodaną. To kompletne przeciwieństwo rozproszonego rynku biurowego i magazynowego, gdzie trudno sobie wyobrazić efektywne przeprowadzenie transakcji bez udziału doradcy.

Nie zapominajmy również o kondycji rynku inwestycyjnego. Spadek aktywności inwestycyjnej w sektorze handlowym to trend dostrzegalny w całej Europie. To system naczyń połączonych i nie możemy udawać, że pozostaje on bez wpływu na model biznesowy firm takich jak nasza. W Wielkiej Brytanii Savills plc jest spółką giełdową, znaną z bardzo rozważnej polityki. Nie bez powodu wypłacamy naszym akcjonariuszom regularnie tak wysokie dywidendy w porównaniu do innych firm doradczych z sektora nieruchomości notowanych na giełdzie w Londynie. Nie zadłużamy się, przez co globalnie zdolność kredytowa Savills pozwalałaby nam kupić firmę co najmniej takiej samej wielkości, jak my. Dokonujemy globalnie ekspansji, m.in. poprzez akwizycje liderów rynkowych w Hiszpanii czy na Bliskim Wschodzie, ale dokonujemy tego odpowiednio kalkulując ryzyko. To nasza strategia.

W Polsce w sektorze handlowym wykonaliśmy ruch, który jest odważny, ale odzwierciedla pewne trendy. W dalszym ciągu jesteśmy jednak w stanie wspierać naszych klientów w procesach związanych z komercjalizacją powierzchni, ale skala tych usług dopasowana jest do aktualnego zapotrzebowania rynku na tego rodzaju doradztwo.

Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektorka zespołu dedykowanego powierzchniom handlowym w dziale zarządzania nieruchomościami w Savills

MM-P: Obecnie jesteśmy świadkami licznych rozbudów i modernizacji centrów handlowych, a także wzrastającej roli oferty gastronomicznej. Odpowiednie wdrożenie tego rodzaju zmian w galerii rodzi zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo. Stawiamy na współpracę długofalową z naszymi klientami i jesteśmy dla nich partnerem, który rozumie jak kreować wartość centrum handlowego w dłuższej perspektywie. Nasz zespół jest stabilny, szczycimy się niską rotacją i wysokimi kompetencjami. Właściciele nieruchomości doceniają takie podejście, na którym budujemy zaufanie i naszą pozycję na rynku.

Jak zatem interpretują Państwo zmiany zachodzące na rynku handlowym i jak one przekładają się na Państwa działalność?

TB: Uważam, że obecnie nie mamy absolutnie do czynienia z końcem retailu, ale końcem retailu jaki znamy. Siła nabywcza Polaków rośnie, ale strategia sprzedażowa musi być dobierana w sposób, który pozwoli skutecznie docierać do klientów, łącząc różne kanały sprzedaży. Naturalnym beneficjentem zmian w sektorze handlowym jest sektor magazynowy i w tym obszarze jak najbardziej rozwijamy nasze usługi, ale również w dalszym ciągu doradzamy naszym klientom we wdrażaniu zmian w tradycyjnych punktach sprzedaży.

MM-P: Czerpiemy przy tym z doświadczeń międzynarodowych. Christian Recalcati, dyrektor zarządzający Savills we Włoszech, który gościł niedawno na konferencji Shopping Center Forum, niepodważalny autorytet w sektorze handlowym w kraju tak kojarzonym z modą i konsumpcją, powtarza często, że galeria, która nie jest otwarta na strategię omnichanel to galeria, która nie przetrwa długo. Zgadzam się całkowicie z tym podejściem.

Pod dachem tego co wczoraj było nazywane sektorem handlowym dzisiaj ewoluują nowe usługi. My zmieniamy się razem z rynkiem. Doświadczenia z innych sektorów pokazują jak ważna jest dziś elastyczność. Powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane podbijają rynek biurowy. Ryzyko i nakład pracy związany z zarządzaniem pop-up store-ami czy współpracą z mniejszymi, lokalnymi najemcami gastronomicznymi, często odstrasza właścicieli nieruchomości handlowych. Trudny do oszacowania zwrot z inwestycji w udogodnienia oraz ofertę kulturalną i rozrywkową również. My zdajemy sobie sprawę z tego jak duże są to wyzwania, ale potrafimy dostarczyć analiz, które pomogą dokonać właściwych wyborów w tak zmiennym środowisku.

W najbliższym czasie, oprócz dalszego rozwoju w segmencie handlowym chcemy wykorzystać kompetencje osób z doświadczeniem w tym sektorze do umocnienia naszej pozycji również na innych polach. Zrozumienie tego segmentu rynku pozwala bardzo dobrze odnaleźć się w m.in. złożonych projektach typu mixed-use, a w przyszłości być może również w nowych klasach aktywów, takich jak prywatne domy studenckie, czy apartamenty na instytucjonalny wynajem.

Firma Savills była Partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2019 CEE Exhibition & Conference.