Grupa Ambra: coraz lepsze wyniki w Polsce i zagranicą

W roku obrotowym 2018/2019 Grupa Ambra rosła szybciej niż rynek – w tempie powyżej 10 proc. Zwiększone zyski i niskie zadłużenie wystarczyły zarówno na podwyższenie dywidendy, jak i na akwizycje w Czechach i w Rumunii. Przychody ze sprzedaży na głównych rynkach działalności – w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii wzrosły o 10,6 proc. do kwoty 53,6 mln zł.

Dynamicznie rozwijała się również sprzedaż do gastronomii i w sklepach Centrum Wina, do których w 2018/2019 roku dołączyła marka Distillers Limited specjalizująca się w alkoholach mocnych premium. Na największym rynku działalności Grupy Ambra, czyli w Polsce przychody wzrosły o 9,6 proc. Jeszcze dynamiczniej rosła sprzedaż na rynkach zagranicznych. W Czechach i Słowacji, gdzie bestsellerem jest marka win musujących Mucha Sekt, wzrost przychodów wyniósł 24,1 proc. (w walucie lokalnej). Dalszy rozwój marki Zarea w winach musujących i brandy w Rumunii zaowocował wzrostem przychodów ze sprzedaży na tym rynku o 7,2 proc. (w walucie lokalnej).

Efekty w kolejnych latach

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) za rok obrotowy 2018/2019 wyniósł 55,6 mln zł i był niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2,5 proc. EBIT skorygowany o wpływ zdarzeń jednorazowych mających miejsce w poprzednim roku obrotowym był jednak o 9 proc. wyższy dzięki rosnącym wynikom i marżom ze sprzedaży odzwierciedlającym rosnący udział produktów premium, pomimo wyższych kosztów wynagrodzeń wynikających z utrzymującej się presji płacowej.

Rok obrotowy 2018/2019 zamknął się zyskiem przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 32,9 mln zł wobec 32,2 mln zł w roku ubiegłym. Skorygowany o efekt zdarzeń jednorazowych zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 33,7 mln zł i był wyższy o 3,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

– Jesteśmy przekonani, że działania realizowane w roku 2018/2019 będą przynosić efekty w kolejnych latach. Nowe projekty rynkowe to inwestycje w przyszłość firmy, podobnie jak rozpoczęta w roku 2019 modernizacja naszej winiarni czy akwizycje: przejęcie dystrybutora win premium w Czechach i jednej z wiodących marek win stołowych w Rumunii. Nasza mocna pozycja finansowa pozwala nam finansować te inwestycje i jednocześnie zwiększać wypłatę dywidendy. Zaproponowana przez Zarząd wypłata wynosi 0,70 zł na akcję – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra .

Sieć specjalistycznych sklepów winiarskich

Grupa Ambra jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. Pod marką Centrum Wina/Distillers Limited Grupa Ambra prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, jest również największym dostawcą win premium do gastronomii.

Oferta Ambra opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii.

Strategia rozwoju Grupy zakłada zwiększanie wartości spółki i jej marek poprzez umacnianie pozycji lidera rosnącego rynku wina w Europie Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2005 r. Ambra zadebiutowała na GPW. Jej głównym akcjonariuszem (61,12 pro. akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win musujących.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.