Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Apsys Polska: dzisiaj robimy to, o czym inni będą marzyć jutro

’- W Apsys Polska zarządzamy portfelem 24 obiektów handlowych o bardzo różnorodnym charakterze. Są wśród nich najnowocześniejsze lifestylowe galerie handlowe, jak również centra convenience w mniejszych miastach, dla których zawsze szukamy odrębnego klucza uwzględniającego jego społeczną rolę i charakter miejsca. Ta różnorodność jest też paradoksalnie wspólnym elementem wszystkich naszych projektów – mówi Benoit Charles, CEO Apsys Polska.

Solidna porcja wiedzy i doświadczenia; duża doza pasji do kreowania trendów i odwagi we wdrażania innowacji technologicznych; odpowiedzialność społeczna oraz … szczypta emocji. Apsys zdradza swój przepis na sukces na rynku nieruchomości.

Cyfrowa rzeczywistość – szansa, nie zagrożenie

Rosnące znaczenie nowych technologii i konkurencyjnych kanałów sprzedaży wróżą koniec ery handlu jaki znamy. Polska goni resztę świata i w zestawieniu najszybciej rosnących rynków e-commerce znalazła się już na 13. miejscu. W sieci kupuje około 15 mln. Polaków, a wartość naszych zakupów w tym kanale w 2019 roku szacuje się na ok. 50 mld złotych. Pod presją sprzedaży online, ciągłych zmian preferencji konsumentów i sposobów nawiązywania interakcji z markami, rosnących kosztów i malejącego popytu w tradycyjnych kanałach sprzedaży, rozwój technologiczny można postrzegać jako zagrożenie. Jeśli jednak spojrzeć na tę wizję z perspektywy okazji pozyskania gigantycznej ilości danych i możliwości ich wykorzystania do nauki wzorców zachowań, poznania potrzeb i preferencji konsumenckich, usprawnienia procesów i dostarczenia nowych doświadczeń, zmienia się ona w szansę na zdefiniowanie na nowo swojej roli i wyróżnienie się na rynku. Branża z pewnością musi przejść transformację. A przewagę konkurencyjną osiągną ci, którzy będą umieli efektywnie wykorzystać cyfrowy rozwój, nie tracąc z pola widzenia najważniejszego – konsumenta, klienta – człowieka.

– Postęp technologiczny i coraz wyższe oczekiwania konsumentów są dużym wyzwaniem dla rynku centrów handlowych. To często walka o byt, z której zwycięsko wyjdą ci, którzy zrozumieją zachodzące zmiany i będą potrafili znaleźć metodę na zaspokojenie potrzeb i zaangażowanie konsumentów. To niezwykle ważne, aby do każdego projektu podchodzić indywidualnie i tworzyć dla niego odrębną jakość. W Apsys Polska zarządzamy portfelem 24 obiektów handlowych o bardzo różnorodnym charakterze. Są wśród nich najnowocześniejsze lifestylowe galerie handlowe, jak również centra convenience w mniejszych miastach, dla których zawsze szukamy odrębnego klucza uwzględniającego jego społeczną rolę i charakter miejsca. Ta różnorodność jest też paradoksalnie wspólnym elementem wszystkich naszych projektów. Kreujemy innowacyjne rozwiązania do budowania doświadczeń konsumenta i komunikacji z nim, zwiększenia wydajności zarządzania, obniżenia kosztów utrzymania centrów czy podniesienia efektywności środowiskowej. Funkcjonalne rozwiązania interaktywne, programy konsumenckie jakie stosujemy, pozwalają nam tworzyć wyjątkowe doświadczenia klienta już od chwili planowania wizyty w centrum – mówi Benoit Charles, CEO Apsys Polska.

Apsys od ponad 20 lat koncentruje swoją uwagę na obiektach we Francji oraz w Polsce. Synergia najlepszych cech i kompetencji dwóch odrębnych, choć spiętych jedną wizją, podmiotów pozwala tworzyć nowoczesne, żywe i zakorzenione w konkretnej przestrzeni obiekty, które wyznaczają nowe kierunki na rynku, zarówno na poziomie stylu jak i funkcjonalności. Wspólną osią działalności Apsys Polska i Apsys France jest monitorowanie trendów w branży i kreowanie rozwiązań zorientowanych na dostarczanie kreatywnych narzędzi, wspomagających realizację potrzeb właścicieli, najemców i klientów.

apsys-polska-firma

– W ramach własnych zasobów tworzymy rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach, które pozwalają na dogłębną analizę funkcjonowania centrum, zachowań i oczekiwań klientów czy potrzeb najemców. Dzięki temu możemy bardzo szybko reagować i oferować optymalnie dostosowane, spersonalizowane rozwiązania, które pozwalają na optymalizowanie wyników obiektów, ale również na budowanie doświadczeń konsumentów. Na innowacyjnych technologiach opieramy nasze systemy technicznego zarządzania nieruchomościami, rozwiązania raportowe, które usprawniają pracę i zwiększają efektywność organizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania obiektów i wewnętrznej komunikacji. Dużą wagę przykładamy także do bezpieczeństwa przepływu i przechowywania danych, co jest bardzo ważne dla naszych Klientów – właścicieli obiektów, którymi zarządzamy – mówi Tomasz Bukowski, dyrektor działu IT.

At your service – klient w centrum uwagi

Współczesny konsument jasno deklaruje, że nie tylko mix najemców i cena mają dla niego znaczenie. Coraz większą rolę zyskuje pozytywne doświadczenie, serwis i wizerunek marki. Również marki miejsca, jakim jest centrum handlowe.

– Doświadczanie oparte jest na budowaniu relacji, empatycznemu podejściu do potrzeb Klienta, ale przede wszystkim na gwarancji jakości spędzania czasu i poczucia bycia „zaopiekowanym”. Właśnie dlatego, stworzyliśmy własny, innowacyjny program „At your service”. Program stworzony w ramach wewnętrznego think tanku Apsys Lab usprawnia i standaryzuje obsługę klienta we wszystkich centrach zarządzanych przez Apsys. „At your service” to program stworzony w taki sposób, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno centra największe, o najszerszych możliwościach, jak i centra mniejsze typu convenience. Program pozwala na bieżąco monitorować jakość i zakres świadczonych przez centrum usług, takich jak strefa dla lojalnych klientów, collect&try, click&collect, wypożyczalnia power banków, opaski niezgubki dla dzieci, etc. Dzięki wprowadzeniu obiektywnych kryteriów oceny program motywuje dyrektorów obiektów do podnoszenia jakości obsługi oraz jasno definiuje kryteria wdrażania kolejnych usług – mówi Anna Walerych, członek Apsys Lab, dyrektor Centrum Handlowego Janki.

Społeczna odpowiedzialność w praktyce

Nowoczesna i konkurencyjna galeria handlowa to miejsce demokratyczne, dostępne i dostosowane do zróżnicowanych potrzeb. To zdecydowanie więcej niż destynacja handlowa. To miejsce, które z wrażliwością i zrozumieniem odpowiada na potrzeby konsumentów, tworząc przestrzeń bez wykluczeń, barier i ograniczeń.

– Odpowiedzialność społeczna to jeden z tych aspektów, który wciąż jest niestety bardzo często tylko deklaratywnym elementem wizerunku. Tymczasem wśród nas żyje mnóstwo osób, dla których szeroko definiowana „nienormatywność” jest, często dosłownie, kolosalną barierą. I choć liczne udogodnienia w obiektach handlowych są już standardem, wciąż istnieją grupy, których potrzeby są pomijane lub po prostu niedostrzegane. Apsys jest firmą, która stara się widzieć i robić więcej. Społeczna odpowiedzialność i dbałość o jakość relacji zawiązywanych w kreowanych lub zarządzanych przez nas przestrzeniach są filarami filozofii biznesu firmy. Jedną z naszych inicjatyw w tym obszarze jest program „Spektrum Zrozumienia”, którego celem jest wprowadzenie do zarządzanych przez Apsys centrów handlowych konkretnych udogodnień dla osób ze spektrum autyzmu i ich opiekunów. Dla 94 proc. rodziców dzieci ze spektrum autyzmu sklepy i centra handlowe są najmniej przyjaznymi miejscami spośród wszystkich przestrzeni publicznych. Te dane są szczególnie wymowne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że problem autyzmu dotyka statystycznie 1 na 34 polskich rodzin. Program z sukcesem wdrożyliśmy pilotażowo w Galerii Katowickiej, a już od stycznia 2020 zacznie on obowiązywać w kolejnych centrach, którymi zarządzamy. Obok redukcji bodźców i wprowadzenia „cichych godzin”, program zakłada kompleksowe działania na poziomie funkcjonowania centrum, m.in. specjalne pokoje wyciszenia, oznaczenia sklepów, w których można poprosić obsługę o przyciszenie muzyki i zmniejszenie natężenia oświetlenia. We współpracy z ekspertami będziemy prowadzić działania edukacyjne dla klientów, pracowników administracji i serwisów oraz kontrahentów, tak aby wyeliminować obawę i zwiększyć zrozumienie dla osób ze spektrum autyzmu. „Spektrum zrozumienia” to program, który się rozwija i z założenia będzie obejmować coraz to nowe obszary grup nienormatywnych – mówi Magdalena Czupryńska, marketing manager w Apsys Polska.

Galeria Katowicka

Kreując odpowiedzialne i długofalowe projekty przestrzeni społecznej, nie sposób pominąć kwestii zrównoważonego rozwoju i dobrych praktyk mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Inspirowanie do dbania o planetę to kolejny element spójny z wartościami odpowiedzialności społecznej Apsys, w którym centrala firmy, centra handlowe i obiekty komercyjne funkcjonują jako jedna organizacja, a programy z pozornie odrębnych obszarów poprzez małe kroki tworzą wymierne wartości.

– Zrównoważony rozwój nie jest już opcją, a wyrazem dojrzałej i zaangażowanej postawy społecznej. Generacja dokonująca świadomych zakupów stanowi obecnie blisko 1/3 konsumentów, którzy w swoich codziennych aktywnościach stawiają na rozwiązania i marki zgodne z ich wartościami. Dobre praktyki i realne działania eko i less waste są dla nas zobowiązaniem, przez które chcemy inspirować i tworzyć świadomą, zaangażowaną społeczność. Naszą ambicją jest kreowanie postaw. Poczynając od wprowadzenia proekologicznego stylu życia jako immanentnej zasady organizacji pracy Apsys, poprzez stosowanie w obiektach materiałów, technologii i rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego, po edukowanie naszych klientów jak możemy wspólnie, codziennymi działaniami wpływać na poprawę sytuacji środowiska. W zarządzanych przez Apsys centrach handlowych przykładamy ogromną wagę do efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń i podniesienia wartości użytkowej i środowiskowej, a potwierdzeniem skuteczności tych działań jest certyfikat ISO 14001 oraz 14 certyfikatów BREEAM In-Use dla naszych obiektów – mówi Jan Oko, project manager w Apsys Polska.