Znaczący spadek przychodów sieci TXM

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM na krajowej działalności kontynuowanej we wrześniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł, co oznacza spadek o 29 proc. w porównaniu do września roku poprzedniego na analogicznej działalności – informuje Zarząd TXM S.A w restrukturyzacji.

W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM na krajowej działalności kontynuowanej wyniosła ok. 167 mln zł tj. o 22 proc. mniej niż w roku poprzednim.

Sieć TXM w ramach krajowej działalności kontynuowanej na koniec września składała się z 285 sklepów własnych o łącznej powierzchni 70,6 tys. mkw., która była o 19 proc. niższa niż na koniec września 2018.

Sprzedaż na działalności zaniechanej – działalności zagranicznej – narastająco w 2019 r. wyniosła 20 mln zł. Ostatni sklep w ramach działalności zaniechanej zakończył działalność w dniu 30 lipca 2019 r.

Głównym celem sieci TXM jest odbudowa sprzedaży w sklepach. Prowadzić to będzie jednocześnie do poprawy rentowności działania.

TXM S.A. w restrukturyzacji

TXM S.A. w restrukturyzacji jest właścicielem blisko 300 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i gospodarstwa domowego, w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. TXM S.A. w restrukturyzacji (wcześniej Adesso S.A.) działa na rynku od 1989 r., od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnej. TXM S.A. w restrukturyzacji od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie głównym celem sieci TXM jest odbudowa sprzedaży w sklepach. Prowadzić to będzie jednocześnie do poprawy rentowności działania. Optymistyczny scenariusz wdrażanego planu restrukturyzacyjnego zakłada, że TXM osiągnie rentowność na poziomie wyniku brutto już w 2021 roku. W kolejnych latach następować będzie dalsza systematyczna poprawa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.