Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Nowe obszary rozwoju Apsys Polska

Tylko w 2018 roku obiekty pod naszym zarządem odwiedziło blisko 147 mln klientów, generując ponad 1 miliard zł obrotu w salonach najemców. Bazując na tak mocnych fundamentach możemy bez fałszywej skromności planować następne kroki i wyznaczać standardy dla kolejnych sektorów rynku. Podjęliśmy decyzję i przygotowujemy się intensywnie do otwarcia nowego obszaru biznesowego – mówi Benoit Charles, CEO Apsys Polska

Rosnąca świadomość konsumentów, rozwój technologiczny i digitalizacja niemal każdego aspektu życia, stawiają przed miejskimi przestrzeniami publicznymi zupełnie nowe wyzwania. To miejsca, które powinny inspirować, tworzyć wartość dla lokalnej społeczności, budować trwałe relacje i niekonwencjonalne doznania, a przy tym spełniać funkcje użytkowe. Jako konsumenci oczekujemy przyjaznych, dobrze zaprojektowanych i wygodnych multifunkcyjnych obiektów, tworzących nowe smart dzielnice spójne z miejską tkanką i naszym stylem życia.

Ewolucja rynku centrów handlowych staje się bodźcem do wdrażania nowych rozwiązań, a na znaczeniu zyskują projekty o charakterze mixed use. Koncepcja tych obiektów umożliwia elastyczne łączenie różnorodnych funkcji integrujących życie, pracę, zakupy czy spędzanie czasu wolnego, ale pozwala też w sposób zrównoważony wykorzystywać zasoby przestrzeni miejskich.

Świetnym przykładem takiego rozwiązania jest należące do portfolio projektów deweloperskich Apsys France centrum Muse we francuskim Metz, które na ponad 80 tys. mkw. łączy wyjątkową przestrzeń mieszkalną z obszarem handlowym, cyfrowym doświadczeniem i emocjami ubranymi w nowoczesną architekturę. Obiekt zlokalizowany tuż obok zabytkowego centrum miasta, naprzeciwko Centrum Pompidou-Metz, stanowi dynamiczny i twórczy trzon nowej dzielnicy Amfiteatru, kreujący nowe doświadczenia i miejskie emocje. Otwarty w 2015 Muse w minionym roku otrzymał nagrodę ICSC dla obiektu mixed-use.

– Współczesne projekty mają na celu stworzenie wielowymiarowej, społecznej przestrzeni zapewniającej konsumentom oszczędność czasu i wygodę życia, pracy, relaksu, rozrywki czy zakupów, ale korzyści z takiego rozwiązania mogą wykraczać znacznie poza funkcję socjalną i kreację miejskiej tkanki. Dobrze zaprojektowane i zarządzane obiekty wielofunkcyjne pozwalają na konsolidację i ujednolicenie infrastruktury, a tym samym znacznie lepsze, zrównoważone zagospodarowanie otoczenia. Wierzymy, że właśnie takie obiekty stanowić będą przyszłość rynku, na którym operujemy. Aby się przygotować do ich realizacji rozszerzamy swoje obszary zainteresowań biznesowych o projekty mieszkaniowe. Stąd właśnie wynika decyzja Apsys Polska o realizacji inwestycji mieszkaniowej na warszawskim Mokotowie – podkreśla Maciej Wróblewski, wiceprezes Apsys Polska ds. rozwoju.

Koncepty mixed-use

Wykraczające poza schematy rozwiązania to specjalność Apsys. Filozofia tworzenia niekonwencjonalnych, wyznaczających trendy i łączących ludzi miejsc to kierunek, w którym konsekwentnie zmierzać będą usprawnienia istniejących centrów z portfela zarządczego firmy, ale także nowe projekty, wykraczające poza konwencjonalne podejście do obiektów handlowych. Doświadczenie zbudowane na wymagającym rynku centrów handlowych jest dla marki przepustką do wejścia na rynek projektów o szerszym charakterze. Przyszłość rynku, a tym samym naturalny kierunek własnego rozwoju, Apsys upatruje w rozwijaniu konceptów mixed-use. Jednocześnie firma wkracza w obszar projektów mieszkaniowych i rozwija kompetencje na rynku zarządzania nieruchomościami biurowymi.

– Sprawne zarządzanie, w tym optymalizacja kosztów i zabezpieczenie rentowności kilkudziesięciu nieruchomości komercyjnych naszych klientów, to podstawa działalności Apsys. O tym, że wiemy jak to robić najlepiej świadczą wyniki obiektów pod naszym zarządem, które tylko w 2018 roku odwiedziło blisko 147 mln klientów, generując ponad 1 miliard zł obrotu w salonach najemców. Bazując na tak mocnych fundamentach możemy bez fałszywej skromności planować następne kroki i wyznaczać standardy dla kolejnych sektorów rynku. Podjęliśmy decyzję i przygotowujemy się intensywnie do otwarcia nowego obszaru biznesowego jakim jest zarządzanie obiektami biurowymi. Naszą pozycję chcemy budować na wykorzystaniu ponad 20-letniego doświadczenia na wymagającym rynku handlowym, ale również na naszym indywidualnym podejściu do każdego z projektów przy jednoczesnym zastosowaniu efektu skali w sferze ekonomicznej i optymalizacyjnej. Liczymy również że naszą umiejętnością budowania community oraz działaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju zyskamy uznanie i zaufanie branży – podsumowuje Benoit Charles.