Maleje sprzedaż i powierzchnia sklepów należących do Redan

Październikowe obroty Top Secret wyniosły około 22 mln zł i były niższe o 11 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W minionym miesiącu skurczyła się również liczba sklepów Top Secret, Troll i DryWash. Marka Top Secret w tym okresie skoncentrowała się na wyprzedaży nadmiernego zapasu pozostałego z poprzednich sezonów. Zaplanowane działania miały na celu poprawę rentowności sprzedaży w kolejnych okresach.

W październiku br. udział towarów z poprzednich sezonów w zapasie w sklepach Top Secret w Polsce zwiększył się trzykrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. – Jest to konsekwencja działań mających na celu wyprzedanie w br. nadmiernego zapasu pozostałego z poprzednich sezonów. Taka struktura zapasu spowodowała niższą sprzedaż towarów jesiennych i zimowych, która nie została w pełni skompensowana wzrostem sprzedaży towarów z poprzednich sezonów. Spowodowało to spadek sprzedaży w sklepach Top Secret w Polsce o 6%. Ponadto wypracowana marża handlowa była niższa niż w roku poprzednim – podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

Wyniki października są także obciążone transakcją hurtowej sprzedaży towarów z lat ubiegłych. Grupa poniosła na niej stratę w wysokości 1,9 mln zł, co obniży marżę wygenerowaną w tym miesiącu.

Top Secret traci w sieci offline i online

Sprzedaż towarów Top Secret w październiku br. wyniosła łącznie ok. 22 mln zł i była niższa o ok. 11 proc. porównując do października poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 8 proc. rok do roku i wyniosła 34,1 tys. mkw.. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 189 mln zł i była ok. 2 proc. niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

W tym przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w minionym miesiącu wyniosły 2,4 mln zł co oznacza spadek o 27 proc. w ujęciu r./r. Narastająco sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 26,8 mln zł i była ok. 3 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM SA w restrukturyzacji od 18 lipca br. dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Grupę Redan.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. W segmencie modowym Redan zleca produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci około 250 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się monobrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.