Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

CREAM: nowa usługa lekiem na wzrost kosztów w centrach handlowych

Wszystko na to wskazuje, że rok 2020 okaże się dla właścicieli i zarządców nieruchomości okresem walki ze stosunkowo wysokimi wzrostami cen usług i mediów – uważa Robert Żurek, business development director, CREAM.

– Główne motory wzrostu to: podwyżka minimalnego wynagrodzenia, nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami przekładające się na  wzrost cen wywozu śmieci oraz ciągle aktualny temat wzrostu cen energii elektrycznej. Wszystkie te czynniki przekładają się zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, na wzrost kosztów eksploatacyjnych nieruchomości. Wzrost kosztów ogółem w budżetach, co prawda w zależności od typu nieruchomości,  może osiągnąć przeciętnie nawet 10 proc. r/r. Sytuacja ta niewątpliwie przełoży się na wzrost kosztów nieprzenoszalnych i spowoduje spadek wartości nieruchomości. Na tak duże wzrosty najbardziej narażone są galerie handlowe, które do swojego działania potrzebują wielu różnych usług, a dodatkowo są dużymi konsumentami energii elektrycznej – pisze Robert Żurek.

Robert Żurek, business development director, CREAM

CREAM wprowadził usługę CNC

– Firma CREAM w ostatnim roku wprowadziła do swojej oferty nową usługę pod nazwą CNC, która wydaje się być panaceum na wzrost kosztów funkcjonowania nieruchomości. Usługa CNC jest przeznaczona dla właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych zainteresowanych obniżaniem kosztów funkcjonowania nieruchomości oraz wzrostem ich wartości. Obejmuje ona następujące etapy: audyt nieruchomości pod kątem możliwości wdrożenia rozwiązań optymalizujących koszty, plan implementacja, wdrożenie, raport powdrożeniowy. Dotychczas usługa CNC została zrealizowana w 7 obiektach (o łącznej powierzchni GLA wynoszącej 102 tys. mkw.) i pozwoliła wygenerować oszczędności w budżetach operacyjnych na kwotę około 3 mln zł łącznie, co daje podniesienie wartości nieruchomości o blisko 35 mln zł – kontynuuje Robert Żurek.

CREAM: zespół ekspertów

Firma CREAM oferuje pełny zakres usług związanych z nieruchomościami, oddając do dyspozycji klienta ekspertów, ich potencjał i doświadczenie. Zespół 60 osób świadczy takie usługi jak asset management, property management, leasing pow. handlowych i biurowych, marketing, finanse i księgowość oraz obsługa prawna. Skupiając się na zarządzaniu operacyjnym, w ofercie organizacji występują także usługi doradztwa inwestycyjnego, doradztwa operacyjnego, działań developerskich i project management.