Redan: jest nadzieja na poprawę wyników

Redan opublikował raport finansowy za pierwsze trzy kwartały br. Na wyniki osiągnięte przez segment modowy w tym okresie duży wpływ miała prowadzona wyprzedaż towarów z poprzednich sezonów i związany z tym spadek marży. Wprowadzona w trzecim kwartale br. nowa kolekcja jesienno-zimowa Top Secret sprzedaje się dobrze. Potwierdzeniem jest wzrost rotacji produktów w sklepach o 37 proc. Daje to nadzieję na poprawę wyników w kolejnych okresach.

Segment modowy w pierwszych trzech kwartałach br. osiągnął 172,6 mln zł przychodów, czyli praktycznie tyle samo co w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym okresie marża handlowa spadła jednak o 22,2 proc. do 64,6 mln zł. Główny wpływ miał większy udział w sprzedaży towarów z poprzednich sezonów. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były z kolei wyższe o 3,4 proc. r./r. W efekcie sieć Top Secret przez pierwszych dziewięć miesięcy br. wypracowała wynik na działalności operacyjnej niższy o 21,6 mln zł niż rok wcześniej.

– Pogorszenie wyników uzyskanych w segmencie modowym wynika ze znacznie większej skali wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to przede wszystkim konsekwencją większego niż planowany oraz osiągany w latach poprzednich, zapasu końcowego kolekcji jesień/zima 2018 oraz zbyt małego udziału towarów bieżącej kolekcji jesień/zima 2019 w sklepach w trzecim kwartale br. – podkreślił Bogusz Kruszyński, Prezes Redan SA.

W trzecim kwartale br. Top Secret zanotował w sklepach znaczne (o 37 proc.) przyspieszenie rotacji towarów z nowej kolekcji jesień-zima br. Dobra sprzedaż kontynuowana była także w październiku i listopadzie. – To wskazuje na dobre przyjęcie kolekcji przez klientów, co jest kluczowym czynnikiem sukcesu dla firmy modowej. To daje jednocześnie nadzieję na poprawę wyników w kolejnych okresach dodał Bogusz Kruszyński.

Poziom zamówienia kolekcji na jesień-zimę br. jak i na wiosnę-lato 2020 r. zostały ściśle dopasowane do wielkości kanałów dystrybucji oraz realizowanych aktualnie poziomów sprzedaży. Zdecydowanie obniża to ryzyko pozostania z niesprzedanymi towarami po zakończeniu sezonu. Analizując zmiany na rynku Zarząd dokonał także korekty dotychczasowej strategii cenowej. Biorąc pod uwagę systematyczny spadek cen detalicznych na rynku odzieżowym w Polsce została podjęta decyzja o obniżeniu poziomu cen ofertowych w porównaniu do kolekcji z roku 2019. Wiązać się z tym będzie także obniżenie cen zakupu i wartości wydatków na towar. – Taka zmiana strategii w kolejnych okresach pozwoli na zmniejszenie udzielanych upustów klientom. Tym samym wpłynie na uzyskanie wyższej marży handlowej, przy zachowaniu analogicznej ceny sprzedaży i zwiększeniu tempa rotacji towarów, które dla klientów będą od początku bardziej atrakcyjne cenowo – stwierdził Bogusz Kruszyński.

Spadek o 23,7 proc.

Cała Grupa Redan  (w lipcu br. zakończyło się sprawowanie kontroli nad TXM SA w restrukturyzacji i od tego czasu wyniki Grupy Kapitałowej TXM są konsolidowane metodą praw własności) osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach br. 295,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza spadek o 23,7 proc. w ujęciu r./r. Suma całkowitych dochodów przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej był natomiast o 6,7 mln zł wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na ten wynik miała wpływ transakcja jednorazowa związana z utratą kontroli, która spowodowała wygenerowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniku w wysokości 40,4 mln zł na utracie kontroli nad Grupą TXM w restrukturyzacji.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. W segmencie modowym Redan zleca produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci około 250 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się monobrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.