Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Grupa Eurocash nabędzie od funduszy MCI akcje Frisco S.A.

Frisco S.A. prowadzi supermarket online frisco.pl i jest to jeden z najdłużej działających supermarketów online. Fundusze z Grupy MCI miały znaczący wkład w budowę wartości Frisco. Inwestycja funduszu MCI.TechVentures odbyła się przy przychodach spółki na poziomie 17 mln zł, które w ciągu 7 lat wzrosły siedmiokrotnie.

W 2014 r. strategicznym inwestorem Frisco została Grupa Eurocash, największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją FMCG oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Grupa Eurocash objęła wówczas 44 proc. akcji Frisco.

W 2019 r. Frisco otworzyło nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn w Klaudynie k. Warszawy, który pozwoli spółce na czterokrotne zwiększenie skali działalności i dalszą poprawę jakości usług świadczonych dla jej klientów.

Frisco to kolejna udana inwestycja funduszy z Grupy MCI. Szacowany zwrot dla funduszu MCI.TechVentures z tej inwestycji wyniósł 22,5 proc. IRR i 2,7-krotność pierwotnej inwestycji (2,7x CoC), wynoszącej 43 mln zł. Beneficjentem transakcji jest także fundusz Helix Venture Partners, którego inwestorem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy (Grupa PFR).

Transakcja zostanie rozliczona w czerwcu 2020 roku

– Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez rozwój innowacyjnych formatów detalicznych i rozwiązań technologicznych. Współpraca z MCI w ramach Frisco to modelowy przykład połączenia wiedzy i doświadczenia MCI w rozwoju biznesów on-line ze skalą i doświadczeniem Grupy Eurocash w dystrybucji artykułów spożywczych – mówi Luis Amaral, Prezes Grupy Eurocash.

– Szacujemy, że wartość przychodów Frisco.pl w całym 2019 roku wyniesie około 120 mln zł. Frisco jest liderem handlu e-grocery z dużą przewagą nad swoimi konkurentami. W czasie trwania naszej inwestycji przebudowaliśmy zespół zarządzający, uporządkowaliśmy model biznesowy i zrealizowaliśmy inwestycje w nowoczesne, wysoce zautomatyzowane centrum logistyczne. Inwestycja we Frisco była realizowana przez fundusze Helix Ventures Partners i MCI.TechVentures, a w kolejnym etapie dołączyła jako inwestor Grupa Eurocash, wnosząc wartościowy wkład w rozwój spółki i stając się docelowym inwestorem strategicznym dla Frisco – podsumował Tomasz Czechowicz, Partner Zarządzający MCI.

MCI i Grupa Eurocash

MCI to jeden z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, angażujących się w digital private equity. Fundusze MCI zarządzają 2,3 mld PLN, inwestując kapitał w obszary: spółki technologiczne (disruptors), spółki przechodzące transformację cyfrową (digital transformation), oraz infrastruktura IT. Fundusze, w ciągu 20 lat swojej historii, przeprowadziły ponad 100 inwestycji i ponad 60 procesów sprzedaży udziałów. MCI było zaangażowane m.in. w Mall.cz, WP.pl, Invia/TravelPlanet, Dotpay/eCard, czy iZettle.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben oraz Kontigo. W celu osiągnięcia skali odpowiedniej dla zapewnienia konkurencyjności swoich klientów, Grupa Eurocash rozwija również sieć własnych sklepów detalicznych.