G. Mroczek: rok 2019 był najlepszym rokiem w historii dla CREAM

Niewątpliwie z punktu widzenia właścicieli projektów handlowych w Polsce największą zmianą rynkową, która miała wpływ na funkcjonowanie projektów handlowych po stronie operacyjnej, były kolejne zamknięte niedziele, a po stronie przychodowej – mocno wzrastające koszty mediów i serwisów, co będzie istotne również w nadchodzącym roku. Podsumowując zeszły rok, należy również zapytać, co branża zrobiła, aby przygotować się na te ryzyka, przeformatować się i zadbać o wartość projektów.

Co ciekawe, o ile portfolia zarządzane przez CREAM Property Advisors oraz kilku innych firm odnotowały w ostatnim roku pozytywny trend odwiedzalności oraz obrotów, to po publikowanych indeksach widać, że nie wszędzie jest tak dobrze. Rynek powinien się więc skupić na strategicznej pracy z projektem, ponieważ wspomniane ryzyka powodują potrzebę głębokiej zmiany i przemyślenia potrzeb danych obiektów oraz podejmowania ad hoc zmian lekko korygujących kierunek naszego projektu. To duża praca strategiczna i od razu nasuwa się pytanie: kto na rynku posiada kompetencje, które umożliwiają sprawną nawigacje i kto taką pracą jest w ogóle zainteresowany. W mojej ocenie oprócz wewnętrznych zespołów asset managementowych niewiele podmiotów jest na to przygotowanych i zainteresowanych alokowaniem zasobów, co w przyszłości może powodować kolejne problemy centrów handlowych.

Rok 2019 był najlepszym rokiem w historii dla CREAM Property Advisors, a 2020 będzie dużo lepszy właśnie ze względu na nasze doświadczenie i przygotowanie w zakresie prowadzenia projektów na mniejszych rynkach. Kompletnie przebudowaliśmy model zarządzania i opracowaliśmy szereg narzędzi asset managementowych, które pozwolą w świadomy sposób sterować okrętem zwanym galerią handlową.

Autorem komentarza jest Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors. Firma jest wystawcą Shopping Center Forum 2020 Exhibtion & Awards

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.