TUF Real Estate zrealizuje park handlowy w Golubiu-Dobrzyniu

– Na 2021 rok zaplanowaliśmy otwarcie Pasażu w Golubiu-Dobrzyniu. Rozpoczęliśmy już prace przygotowawcze tej inwestycji i proces komercjalizacji. Obecnie koncentrujemy się na przygotowaniu terenów pod kolejne inwestycje – mówi Krzysztof Kaźmierczak, Menedżer ds. Rozwoju w TUF Real Estate Polska.

retailnet.pl: Jak wyglądają dotychczasowe inwestycje TUF Real Estate?

Krzysztof Kaźmierczak: Zgodnie z zapowiedziami w listopadzie 2019 roku oddaliśmy do użytku w pełni skomercjalizowany Pasaż Chełmiński w Chełmnie, a także rozpoczęliśmy budowę Pasażu Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim o powierzchni najmu około 6 tys. mkw. Nowy obiekt jest już wynajęty w ponad 80 proc., a swoje drzwi dla pierwszych klientów otworzy w listopadzie tego roku. Natomiast na 2021 rok zaplanowaliśmy otwarcie Pasażu w Golubiu-Dobrzyniu. Rozpoczęliśmy już prace przygotowawcze tej inwestycji i proces komercjalizacji. Obecnie koncentrujemy się na przygotowaniu terenów pod kolejne inwestycje.

Czy mógłby Pan przybliżyć szczegóły nowej inwestycji w Golubiu-Dobrzyniu?

Nowa inwestycja spółki TUF Real Estate zlokalizowana będzie w ruchliwej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie jedynego w mieście dyskontu spożywczego sieci Biedronka oraz dworca PKS – przy ul. Sokołowskiej. W ramach pasażu powstaną dwa budynki o łącznej powierzchni najmu około 3,5 tys. mkw. i parking na blisko 100 aut. Za projekt odpowiada pracownia Pejot Studio. Golub-Dobrzyń jest miastem powiatowym, w województwie kujawsko-pomorskim, które zamieszkuje blisko 15 tys. mieszkańców. Nie posiada nowoczesnego i komplementarnego obiektu handlowego, stąd nasze zainteresowanie tą lokalizacją. Miasto urządzone jest u podnóża zamku wybudowanego na przełomie XIII i XIV wieku przez Krzyżaków, otoczone średniowiecznymi murami i poprzecinane wąskimi uliczkami, które prowadzą do przepięknej starówki. Bez wątpienia jest jednym z miast, które warto odwiedzić.

A kolejny Państwa projekt po Golubiu-Dobrzyniu to…?

Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące zakupu dwóch kolejnych terenów, idealnie wpisujących się w ideę naszych pasaży, jednak jest zbyt wcześnie, aby o nich więcej opowiadać. Jako zespół specjalistów w zakresie inwestycji komercyjnych koncentrujemy się na pracy, której celem jest realizacja przynajmniej jednego parku handlowego rocznie i ten plan w 100-proc. spełniamy. W tym roku chcielibyśmy zakupić co najmniej dwie lub trzy działki pod nowe inwestycje handlowe.

Gdzie najchętniej widzieliby Państwo swoje kolejne inwestycje?

Szczególnie interesujące są dla nas miasta powiatowe, choć nie chcielibyśmy zamykać się na żadne ciekawe propozycje inwestycji w większych miejscowościach, w szczególności tam, gdzie jest jeszcze potencjał do realizacji obiektów handlowych. Warto podkreślić, że w małych miejscowościach już nawet jeden dobrze zlokalizowany i skomercjalizowany obiekt handlowy może całkowicie zaspokoić potrzeby zarówno najemców, jak i mieszkańców. Zatem co do zasady zapewne nie będzie tam miejsca na drugi obiekt.

Jak znajduje Pan zatem konkretny teren w obrębie miasta?

To meritum sprawy i jeden z istotnych czynników, który decyduje o powodzeniu danej inwestycji. W moim przekonaniu najważniejsza jest tutaj kwestia ekspozycji nieruchomości, jak i komunikacja drogowa oraz piesza. Chcąc rozwinąć temat: można śmiało stwierdzić, że najemca (marka firmy) przede wszystkim chce być widoczny dla swoich docelowych klientów. Natomiast klienci muszą mieć zapewniony łatwy dojazd czy dostęp pieszy do obiektu handlowego, a tym samym do danego najemcy – tak, aby stworzyć odpowiednie warunki wyjściowe do sprzedaży.

Czy według Pana trudno jest znaleźć dobry teren pod inwestycje?

Na pewno jest to zadanie pracochłonne. Po wytypowaniu interesującej nas nieruchomości i przeprowadzeniu jej wstępnej oceny ukazuje się bardziej realny obraz przyszłej transakcji. Główne punkty takiej analizy dotyczą w szczególności przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zabudowy terenu, stanu prawnego nieruchomości czy choćby jej cech fizycznych.

Czy mógłby Pan przybliżyć, w jaki sposób przebiega wstępna ocena potencjału nieruchomości?

Każdą nieruchomość należy rozpatrywać indywidualnie. Pierwszym kryterium, niezwykle ważnym, jest to, czy dana nieruchomość posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany wskazują na przeznaczenie, a także zasady zabudowy i zagospodarowania danego terenu. Ważną dla nas informacją płynącą z planów miejscowych jest to, czy możemy budować na danej działce obiekty handlowe (usługowe). Natomiast istotnymi wskaźnikami, określającymi zasady zabudowy, są np. wskaźnik powierzchni zabudowy, jak i powierzchni biologicznie czynnej, zasady organizowania miejsc parkingowych i linie rozgraniczające poszczególne obiekty. Parametry te określają, jakiej wielkości budynki mogą powstać na danym terenie. Jeśli teren nie jest objęty miejscowym planem, inwestor powinien wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co proceduralnie wydłuża czas projektu. Czas realizacji przyszłej inwestycji jest dla nas bardzo istotny, niemniej kładziemy duży nacisk na odpowiednie przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję.

Kolejnym kryterium jest stan prawny nieruchomości. Często interesujący nas teren składa się z kilku nieruchomości, które są własnością odrębnych podmiotów. W takim przypadku, aby go nabyć, musimy skoordynować kilka transakcji równolegle. Z punktu widzenia przyszłych właścicieli obiektu i jego użytkowników, istotne jest również to, jakiego rodzaju prawo związane jest z nieruchomością – prawo własności czy też prawo użytkowania wieczystego.

Wreszcie analiza cech fizycznych nieruchomości, takich jak kształt i rzeźba terenu, które w znaczącym zakresie wpływają na efektywność zabudowy. W skrajnych przypadkach, na przykład na terenie o dużym nachyleniu, inwestycja może okazać się niemożliwa. Im bardziej płaski teren, o regularnym kształcie, tym efektywniejsza jego zabudowa. W praktyce wstępną ocenę nieruchomości jesteśmy w stanie przeprowadzić bardzo szybko. Daje nam ona relatywnie przekrojową wiedzę na temat każdej z analizowanych nieruchomości.

Czy sami Państwo szukają terenów, czy wspierają się pośrednikami w obrocie nieruchomościami?

Życzylibyśmy sobie, aby więcej rokujących terenów pod parki handlowe trafiało do nas za pośrednictwem firm i osób, które prowadzą sprzedaż takich nieruchomości na terenie Polski. Jesteśmy otwarci na rozmowy i współpracę z każdym, kto może przyczynić się do zabezpieczenia kolejnego terenu pod inwestycję na rzecz naszej firmy. Krzysztof Kaźmierczak, tel. +48 600 924 000, e-mail: krzysztof.kazmierczak@tufre.pl.

Rozmawiał: Wojciech Wojnowski

Facebook
LinkedIn
NAJNOWSZE INFORMACJE
REKLAMA
PARTNERZY PORTALU
SCF DATABASE
Scroll to Top