Immofinanz: program oszczędnościowy receptą na spadek przychodów z czynszów

Tymczasowe spadki przychodów z czynszów powinny być w dużej mierze zrekompensowane dzięki realizowanemu obecnie programowi oszczędnościowemu – taką receptę na walkę ze skutkami koronawirusa ma firma Immofinanz, właściciel obiektów handlowych Stop Shop i VIVO!  Firma zamierza także intensywnie współpracować z najemcami w celu wspólnego sprostania obecnym wyzwaniom.

Władze rządowe we wszystkich krajach, w których firma Immofinanz posiada nieruchomości handlowe, nałożyły ostatnio ograniczenia i wdrożyły różne środki mające na celu powstrzymanie Covid-19. Środki te mają wpływ na różne aspekty życia codziennego, między innymi poprzez czasowe zamknięcie obiektów handlowych. Wyjątki dotyczyły na ogół sklepów, które sprzedają podstawowe artykuły i usługi pierwszej potrzeby, takich jak supermarkety i apteki, urzędy pocztowe, banki, sklepy z żywnością dla zwierząt itp.

Spadki odwiedzalności w obiektach Immofinanz

Immofinanz wspiera te działania w interesie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość portfela inwestycji firmy Immofinanz wynosiła około 4,7 mld EUR: około 3,0 mld EUR (64 proc.) stanowiły nieruchomości biurowe i 1,7 mld EUR (35 proc.) nieruchomości handlowe. Powyższe ograniczenia wprowadzone przez poszczególne rządy będą miały wpływ na obiekty handlowe Immofinanz w wielu krajach. Poziom odwiedzalności w obiektach handlowych Immofinanz od początku stycznia do połowy marca 2020 r. był na porównywalnym poziomie jak rok wcześniej – wszystko ze względu na bardzo dobry początek roku. Ostatnio jednak odnotowano spadki w wyniku wspomnianych działań adminstracyjnych – przy czym poziom tych spadków różni się w zależności od kraju i w zależności od konkretnych ograniczeń.

Efektywny model biznesowy

Straty w przychodach wynikające z obowiązkowego zamykania sklepów będą miały negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną sprzedawców detalicznych w całym roku obrotowym. Może to prowadzić do trudnej sytuacji finansowej poszczególnych najemców. Jednak najemcy posiadający sklepy w centrach handlowych VIVO! i parkach handlowych TOP SHOP generalnie korzystają ze stosunkowo niskich kosztów wynajmu i eksploatacji swoich lokali. Co więcej, Immofinanz prowadzi aktywny dialog ze swoimi najemcami, aby wspólnie sprostać wyzwaniom i bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność wobec detalistów, ich pracowników i klientów.

Środki oszczędnościowe

Jest zbyt wcześnie, aby oszacować wpływ obecnej sytuacji lub tymczasowych indywidualnych środków wsparcia, o których Grupa Immofinanz ewentualnie zdecyduje w przyszłości. Aby w dużym stopniu zrekompensować potencjalne, tymczasowe spadki przychodów z czynszów, wdrożono już program oszczędnościowy. Obejmuje on m.in. odłożenie na późniejszy termin nieistotnych inwestycji, jak również redukcję kosztów ogólnych. Ponadto ocenione zostaną wszystkie środki wsparcia finansowego zapowiedziane przez rządy poszczególnych krajów. Grupa Immofinanz śledzi rozwój sytuacji bardzo uważnie i stale analizuje niezbędne środki – przy czym zdrowie i bezpieczeństwo partnerów biznesowych i ich klientów jest najwyższym priorytetem. Immofinanz posiada konserwatywną strukturę kapitałową i finansową oraz jest dobrze przygotowany do szybkiego i elastycznego reagowania na przyszłe wyzwania. Wartość LTV netto na dzień 31 grudnia 2019 r. jest szacowana na około 43,1 proc., czyli nieco poniżej poziomu z końca września 2019 r.

Portfel Immofinanz

Stop Shop to marka Immofinanz dla parków handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest określana mianem atrakcyjnego i praktycznego lokalnego dostawcy, oferującego zróżnicowany asortyment produktów w dobrej cenie, który jest łatwo dostępny dzięki bardzo dobrej lokalizacji z zasięgiem od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców.

Portfel Stop Shop Immofinanz, z uwzględnieniem ostatnich przejęć oraz projektów deweloperskich, obejmuje obecnie 90 parków handlowych w dziewięciu krajach: Słowacji (16), Słowenii (14), Węgrzech (14) ), Austrii (13), Czechach (10), Serbii (10), Polsce (10), Chorwacji (2) i Rumunii (1).

Immofinanz to firma z sektora nieruchomości komercyjnych, której działalność skupia się na obiektach handlowych oraz biurowych na siedmiu głównych europejskich rynkach, tj. w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Polsce. Podstawa działalności firmy obejmuje zarządzanie nieruchomościami oraz część deweloperską. Marki handlowe Stop Shop, VIVO! oraz marka biurowa myhive stanowią kluczowy obszar dla tych aktywności i odzwierciedlają koncentrację na wysokiej jakości usługach. Firma posiada portfel o wartości około 4,3 mld euro obejmujący ponad 220 nieruchomości. Spółka jest notowana na giełdzie w Wiedniu (indeks ATX) oraz w Warszawie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.