PRCH: nowe zalecenia dla wynajmujących

W sytuacji, która jest równoznaczna z niemal wirtualnym zaprzestaniem działalności, a cały sektor jest mocno dotknięty, zalecamy Wynajmującym odroczenie pobierania czynszów od 1 kwietnia i podczas całego zamknięcia rozważanego najemcy – piszą w oświadczeniu przedstawiciele, właściciele i zarządcy 133 nieruchomości handlowo-rozrywkowych zrzeszonych w PRCH.

Jednocześnie wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wdrożenia środków zapobiegawczych oraz odpowiednich regulacji, które wesprą wszystkich zaangażowanych w działalność centrów handlowych w Polsce.

Zarówno właściciele centrów handlowych, jak  i najemcy, dokładają wszelkich starań, by umożliwić nieprzerwany dostęp do podstawowych dóbr i usług.  Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, najemców i pracowników pozostaje nadrzędnym priorytetem.

Bezzwłocznie zrealizowaliśmy rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia i ograniczyliśmy działanie centrów handlowych do sklepów zaspokajających podstawowe potrzeby.

Wszyscy operatorzy sektora centrów handlowych (najemcy, właściciele, kierownicy i usługodawcy, a także wszyscy ich pracownicy) rozumieją tę decyzję dotyczącą zdrowia publicznego. Wszystkie możliwe środki zostały wdrożone w celu zagwarantowania bezpiecznego dostępu do tych sklepów, które w centrach handlowych pozostały otwarte. Zadbaliśmy o to, aby dostęp ten był możliwy w jak najbezpieczniejszych warunkach dla klientów, a także pracowników przebywających w obiekcie.

Postulaty branży retail przekazane Ministerstwu Rozwoju

24 marca, za pośrednictwem Polskiej Rady Centrów Handlowych, branża retail przekazała Ministerstwu Rozwoju swoje stanowisko i postulaty zmian legislacyjnych do projektów ustaw w ramach pakietu „Tarcza Antykryzysowa”. Szczegóły rozwiązań zostały wypracowane w wewnętrznych grupach roboczych najemców i zarządców oraz firm finansujących. Przedstawione rekomendacje to kolejny etap rozmów Polskiej Rady Centrów Handlowych z resortem rozwoju.

PRCH po wewnętrznych konsultacjach w szerokim gronie przedstawicieli branży handlowej, wypracowało listę najważniejszych rozwiązań, które zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju. Organizacja od momentu wprowadzenie stanu epidemicznego w dniu 13 marca jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju i Zdrowia. Po ogłoszeniu pierwszych założeń w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, Polska Rada Centrów Handlowych została poproszona przez resort rozwoju o pomoc w doprecyzowaniu postulatów branży retail. Dzisiejsze wytyczne branży retail, to rezultat wspólnie wypracowanych ustaleń zarówno  najemców, jak i zarządców.

1. Wsparcie pracowników i pracodawców

· Zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych do kwoty 80 proc., wzorem takich państw jak Wielka Brytania, Niemcy i Czechy;

· Zawieszenie – w miejsce odroczenia – obowiązku uiszczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy następujących po tym okresie;

· Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą działaniami pomocowymi objęci będą wszyscy przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów (spadek sprzedaży) w odniesieniu do analogicznych miesięcy w roku 2019 – zamiast przyjętego obecnie rozwiązania zakładającego uśrednienie wartości przychodów/sprzedaży;

· Określenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego dla pracowników do 12 miesięcy, z jednoczesny przyznaniem pracodawcom uprawnienia do zmniejszenia pracownikowi wymiaru etatu z uwagi na aktualną sytuację gospodarczą;

· Zniesienie tzw. doby pracowniczej i doprecyzowanie przepisów dotyczących nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika;

· Czasowe (tj. do końca 2020 r.) zniesienie obowiązku zapewnienia pracownikowi nieprzerwanego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego – obowiązek ten będzie niezmiernie problematyczny w wakacyjnym sezonie urlopowym;

· Przyjęcie przez państwo płatności:

  • o zasiłku chorobowego już od 1. dnia nieobecności pracownika w pracy
  • z powodu choroby;
  • o zasiłku opiekuńczego – zamiast obecnego jego rozliczenia przez ZUS;

· Przyznanie możliwości zawieszenia obowiązku uiszczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych także dużym przedsiębiorcom, z zastrzeżeniem, że zawieszenie to przewidziane zostanie na okres 6 miesięcy

2. Zawieszenie płatności czynszów przez wynajmujących oraz jednocześnie, w związku z zaproponowanym rozwiązaniem, konieczność wprowadzenia kasowej metody rozliczania podatku VAT i podatku CIT w odniesieniu do firm (zarówno najemców jak i wynajmujących), w odniesieniu do których zastosowanie znajdzie mechanizm zawieszenia płatności czynszów najmu przez najemców, których działalność – z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii – została zakazana lub ograniczona. Takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować obciążenia podatkowe wynajmujących w sytuacji, w której wymagalność należności z tytułu czynszu najmu została zawieszona.

3. Zniesienie ograniczenia handlu w niedziele

· Wprowadzenie takiego rozwiązania wpłynie pozytywnie nie tylko na wynajmujących powierzchnię sprzedaży w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i ich najemców, lecz również na setki podmiotów świadczących usługi powiązane (np. ochrona, konserwacja).

· Jest to postulat składany przez wszystkich najemców jak i wynajmujących, a także firm eventowych, serwisowych i innych, które upatrują tu możliwość ponownego zwiększenia zatrudnienia i pobudzania gospodarki.

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących stanu epidemii

· Konieczność ponownego doprecyzowania wymaga katalogu wyłączeń spod generalnego ograniczenia handlu detalicznego w obiektach wielkopowierzchniowych.

· W związku z rozszerzeniem się wirusa COVID-19 rekomendowane jest rozszerzenie obowiązywania rozporządzenia także w obiektach poniżej 2 tys. mkw.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.