Magdalena Kowalewska, Immofinanz: aktualna propozycja rządu dramatycznie pogorszy i zaburzy płynność finansową wynajmujących

Propozycja rządu zbyt daleko ingeruje w stosunki gospodarcze natury cywilnoprawnej. Jako Immofinanz chcemy wspólnie sprostać wyzwaniom i bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialności wobec najemców, ich pracowników i klientów. Jednak w naszej ocenie aktualna propozycja rządu dramatycznie pogorszy i zaburzy płynność finansową wynajmujących – pisze w oświadczeniu firmy Immofinanz Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland.

Immofinanz funkcjonuje w Polsce od 2008r. Łącznie oferujemy na wynajem 328 tys. m kw. powierzchni biurowej i 186 tys. m kw. powierzchni handlowej w 14 obiektach na terenie całego kraju. Współpracujemy z około 680 najemcami i z ponad 700 usługodawcami. Z tytułu danin publicznych uiszczamy rocznie ok. 60 mln zł na rzecz Skarbu Państwa i budżetów samorządów lokalnych.

Mając te dane na uwadze wyrażamy niepokój i sprzeciw wobec propozycji zmian legislacyjnych związanych z wprowadzonym stanem epidemii, w szczególności wobec propozycji całkowitego zwolnienia z czynszów w tym okresie, w sektorze handlowym.  W naszym przekonaniu takie działanie to zbyt daleko idąca ingerencja Państwa w wypracowane stosunki pomiędzy wynajmującym a najemcami. Poważne wątpliwości budzi istota takiej konstrukcji prawnej, gdzie w sposób arbitralny Państwo określa wysokość świadczeń jednej strony stosunku prawnego wobec jej kontrahenta. Taki mechanizm reglamentacji jest w naszej ocenie sprzeczny z fundamentami państwa prawa, w tym z zasadą równości i z zasadą ochrony własności. Proponowane przez Rząd rozwiązanie, spowoduje istotne zachwianie równowagi gospodarczej w zakresie stosunków najmu powierzchni. Propozycja procedowana przez Rząd zupełnie pomija fakt, że wynajmujący jest również przedsiębiorcą działającym w takich samych uwarunkowaniach gospodarczych jak najemcy. Spoczywają na nas zobowiązania kredytowe wobec banków, których zabezpieczeniem są przychody z najmu, oraz liczne zobowiązania wobec naszych dostawców, takich jak np. firmy ochroniarskie, serwisowe, sprzątające czy dostawcy mediów.

Jako Immofinanz chcemy wspólnie sprostać wyzwaniom i bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialności wobec najemców, ich pracowników i klientów. Jednak w naszej ocenie aktualna propozycja rządu dramatycznie pogorszy i zaburzy płynność finansową wynajmujących. Nie widzimy dla takich rozwiązań uzasadnienia w zasadach współżycia społecznego. Stan epidemii jest sytuacją tymczasową i według nas tymczasowe powinny być środki podejmowane w celu minimalizacji jego skutków. Takim środkiem jest np. odroczenie płatności czynszu lub rozłożenie płatności  na raty; a nie trwałe i nieodwracalne pozbawianie wynajmujących jedynego źródła dochodu.

Autorem komentarza jest Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, Immofinanz.

Facebook
LinkedIn
NAJNOWSZE INFORMACJE
REKLAMA
PARTNERZY PORTALU
SCF DATABASE
Scroll to Top