CCC ma porozumienie z bankami i instytucjami finansującymi

CCC zawarł ze wszystkimi bankami oraz instytucjami finansującymi porozumienia, które zabezpieczają utrzymanie stabilności sytuacji finansowej.

Zgodnie z komunikatem spółki: „Strony potwierdziły rozpoczęcie rozmów dotyczących zmian warunków finansowania, m.in. wydłużenie terminu zapadalności zobowiązań krótkoterminowych do czerwca 2021 r. oraz utrzymanie dostępnych limitów przewidzianych w umowach finansowych (faktoringowych, gwarancyjnych)”

Zawarte porozumienie przewiduje, że na okres 3 miesięcy zawieszony będzie obowiązek wyrównania bieżących i nowopowstałych sald (ujemnych) do wysokości przyznanego limitu kredytowego na rachunkach bankowych,  ujemnych sald w umowach faktoringu i faktoringu odwrotnego do 30 czerwca 2020 r. oraz odroczenie obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r. i nienaliczanie odsetek podwyższonych, odsetek za opóźnienie, odsetek karnych.

Odroczeniu uległ też  obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r. i nienaliczanie odsetek podwyższonych, odsetek za opóźnienie oraz odsetek karnych.

Dodatkowo do 30 czerwca 2020 r. wydłużony został okres obowiązywania limitu na gwarancje bankowe o wartości 65 mln PLN, którego termin zapadalności przypadał na 31 marca 2020 r.

Porozumienie zawarte zostało przez CCC z intencją negocjowania docelowych zmian warunków finansowania do czasu wpływu środków pieniężnych z planowanej emisji akcji.

Zgodnie z komunikatem z 18 marca tego roku CCC, planuje emisję do 13,7 mln akcji bez prawa poboru. Dzięki temu chce pozyskać ok. 400-500 mln zł. Jak czytamy w szczegółach projektu uchwały, cena emisyjna nowych akcji nie może być niższa niż 30 zł. Dariusz Miłek, największy akcjonariusz CCC, zadeklarował, że osobiście obejmie część akcji.

Emisja nowych akcji i pozyskanie z rynku nawet 0,5 mld zł ma wspomóc finanse spółki w sytuacji panującej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa. Środki moją zostać przeznaczone na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej firmy. Firmy już szacują, że w związku z zamknięciem sklepów, przychody osiągnięte w I półroczu 2020 roku będą znacznie poniżej wcześniejszych oczekiwań.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.