Intersport: sprzedaż like for like spadła w marcu o 72 proc.

Według wstępnych szacunków, w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., łączne przychody netto ze sprzedaży spółki Intersport wyniosły nieco ponad 49 mln zł.

Oznacza to, że były mniejsze o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jako główną przyczynę podano niższe aż o 41 proc. obroty odnotowane w marcu 2020 r.

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez Intersport w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 drastycznie wpłynęła sytuacja związana z rozwojem na terenie Europy i Polski pandemii koronawirusa COVID-19. Wystarczy spojrzeć na dynamiką obrotów w sklepach Intersport zlokalizowanych w galeriach handlowych w ujęciu rok do roku:

• + 30 proc. – od 17-19 lutego br. wzrost sprzedaży, trwający sezon zimowy;

• – 10 proc. – od 20-22 lutego br. załamanie sprzedaży wynikające z ograniczenia zakupów klientów rezygnujących z zimowych wyjazdów zagranicznych np. do Włoch;

• – 33 proc. – od 24-29 lutego br. niepokojące informacje o zagrożeniu epidemicznym wpływające negatywnie na zachowania konsumenckie; ze względu na lęk i niepewną sytuację klienci ograniczali zakupy artykułów sportowych;

• – 41 proc. – od 2-7 marca br. nasilający się z dnia na dzień spadek sprzedaży;

• – 48 proc. – od 9-11 marca br. nasilający się z dnia na dzień spadek sprzedaży;

• – 68 proc. – 12 marca br. pogłębienie spadku sprzedaży;

• – 77 proc. – 13 marca br. dalsze pogłębienie spadku sprzedaży;

• – 100 proc. – od 14 marca br. całkowity zakaz prowadzenia działalności w galeriach handlowych.

Drastyczny spadek sprzedaży LFL, e-commerce też na minusie

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. Spółka Intersport wypracowała rok do roku  niższą o 27 proc. sprzedaż w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów – w wysokości 33,218 mln zł – na co głównie wpłynął 72 proc. spadek sprzedaży LFL odnotowany w marcu br.;

Co ciekawe, również sprzedaż online była w tym okresie mniejsza o 2 proc.  Warto przy tym wspomnieć, że w styczniu i w lutym br. e-commerce wygenerował dwucyfrowe wzrosty obrotów, natomiast tylko w marcu br. spadek aż 35 proc.

W pierwszych dwóch dekadach marca 2020 r. Spółka odnotowała załamanie sprzedaży internetowej, natomiast w ostatniej dekadzie e-commerce powrócił do dwucyfrowych wzrostów (głównie w wyniku przekierowania sprzedaży prowadzonej dotychczas w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych na sprzedaż internetową). Wzrost ten nie pozwolił jednak odpracować spadku sprzedaży z pierwszych dwóch dekad miesiąca – stąd łączny wynik marca br. i całego okresu trwającego od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. w kanale e-commerce jest ujemny.

Intersport przejął sklepy 4 Faces

1 kwietnia br. Intersport przejął prawa i obowiązki najemcy wynikające z umów najmu sklepów „4 Faces” zlokalizowaych w Warszawie (Galeria Północna), Katowicach (Galeria Katowicka) i Poznaniu (CH Avenida) – tak wynika z umową zawartej ze spółką OTCF. Ww. sklepy zostaną uruchomione pod szyldem Intersport po ponownym otwarciu galerii handlowych.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.