Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Ingka Centres kontynuuje pomoc dla najemców

Ingka Centres – szwedzki właściciel i zarządca centrów handlowych – jako pierwszy w Polsce zawiesił czynsze i inne opłaty dla najemców wkrótce po decyzji rządu o zamknięciu dużych obiektów handlowych.  W ostatnich dniach Ingka Centres uruchomiła platformę #wspierajmysię, której celem jest kompleksowa komunikacja ze wszystkimi interesariuszami w okresie pandemii.

Swoim najemcom szwedzki koncern oferuje stałe wsparcie, m. in. poprzez zapewnienie kompleksowej informacji o zmianach w przepisach, możliwościach uzyskania pomocy finansowej ze strony rządu, a także promowanie działań handlowych partnerów online.

Długofalowe budowanie relacji biznesowych

Już pod koniec marca br. Ingka Centres wyszła naprzeciw najbardziej pilnym potrzebom najemców, zawieszając na czas obowiązywania decyzji rządowej o zamknięciu centrów handlowych wszelkie opłaty związane z prowadzeniem działalności w sześciu miejscach spotkań w Polsce zarządzanych przez szwedzką firmę. Jak podkreśla, jej priorytetem zawsze było, jest i będzie dobro klientów, pracowników i partnerów biznesowych.

Dagmara Pozowska, Deputy Operations Manager, Ingka Centres

– Strategia Ingka Centres zasadza się na długofalowym budowaniu i rozwijaniu relacji biznesowych, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest stworzenie trwałych więzi opartych na wzajemnym zaufaniu. Tak wcześniej, jak i w czasie pandemii oraz przede wszystkim po jej ustąpieniu zależy nam na tym, aby nasi partnerzy mogli z sukcesem funkcjonować i przetrwali ten trudny okres – powiedziała Dagmara Pozowska, Deputy Operations Manager, Ingka Centres. – Jak mówi przysłowie: „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – chcemy być właśnie takim prawdziwym przyjacielem dla naszych najemców i pomagać im w trudnych okolicznościach, w których się znaleźli – dodała Dagmara Pozowska.

Platforma informacyjna

Dlatego właśnie szwedzka firma stworzyła platformę informacyjną #wspierajmysię, która zapewnia najemcom stałą komunikację i merytoryczne doradztwo. Chodzi o to, aby byli oni dobrze poinformowani i na bieżąco mogli korzystać z dostępnych narzędzi pomocy, w tym tych oferowanych przez rząd.

– Chcąc ułatwić najemcom poruszanie się w tematyce Tarczy Antykryzysowej przygotowaliśmy specjalny informator, w którym zawarte zostały wszystkie najważniejsze postanowienia dotyczące możliwego wsparcia ze strony rządu. Poradnik ten dotyczy Tarczy Antykryzysowej 1.0 i będzie regularnie aktualizowany o kolejne decyzje władz – powiedziała Dagmara Pozowska z Ingka Centres. – Wiemy, że materiał ten, choć oferowany wszystkim partnerom, w szczególności przyda się tym mniejszym, którzy nie dysponują rozbudowanymi działami wsparcia operacyjnego – dodała Dagmara Pozowska.

Oprócz tematu Tarczy w newsletterze poruszane będą inne aktualne kwestie, takie jak działalność na rzecz lokalnych społeczności czy możliwe formy promocji oferty najemców w ramach sklepów online. Dzięki temu, mimo że nie prowadzą oni aktualnie tradycyjnej działalności handlowej, są w stanie generować określone przychody.

Wszystkie powyższe działania na rzecz wsparcia najemców będą stale rozwijane i poszerzane w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację. Ingka Centres planuje kontynuację regularnej komunikacji i stałe przekazywania wszystkim zainteresowanym wszelkich istotnych informacji dotyczących wzajemnej współpracy oraz dostępnych możliwości wsparcia.