PARTNERZY PORTALU

Grupa Atrium: dochód z najmu w I kwartale zmniejszył się o niemal 10 mln EUR

Grupa Atrium ogłosiła wyniki finansowe za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2020 roku. Łączny dochód netto z najmu zmniejszył się w tym okresie o 9,9 mln EUR.

Jeśli pominąć wpływ skutków Covid-19 w wysokości 5,3 mln EUR, będących głównie wynikiem narzuconych przez polski rząd zwolnień z opłat czynszowych i eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki (lockdown) oraz wpływ rotacji portfela w wysokości 4,8 mln EUR, wartość dochodu netto z najmu utrzymała się na stabilnym poziomie +0,4 proc.

Najważniejsze wyniki finansowe

Bez uwzględnienia wpływu Covid-19, dochód netto Grupy z najmu – według porównywalnych danych – wzrósł o 1,9 proc., przy czym wzrost ten wyniósł 3,1 proc. w Polsce i 2,7 proc. w Czechach, co świadczy o poprawie jakości portfela. Z wyłączeniem aktywów przeznaczonych do sprzedaży, według porównywalnych danych dochód Grupy z najmu wzrósł o 2,1 proc.

Zysk operacyjny EBITDA i skorygowany zysk Spółki na akcję według danych EPRA spadł odpowiednio o 25 proc. i 39 proc. z powodu Covid-19 i stopniowej rotacji aktywów. Podstawowy zysk operacyjny EBIDTA oraz skorygowany zysk Spółki na akcję – według danych EPRA – pozostały na stabilnym poziomie i wyniosły odpowiednio 41 mln EUR i 7,5 eurocentów.

Wskaźnik komercjalizacji na koniec kwartału wyniósł 96,4 proc. Marża operacyjna spadła do 91,0 proc. czyli o 4,5 p.p., z czego spadek o 3,1 p.p. można przypisać wpływowi Covid-19, a konkretnie skutkom regulacji wprowadzonych przez polski rząd, zaś spadek o 1,4 p.p. odzwierciedla przede wszystkim tymczasowe efekty przebudowy Arkady Pankrac.

Sytuacja na rynku wobec kryzysu Covid-19

Od połowy marca, a w przypadku Rosji od końca tego miesiąca, we wszystkich centrach handlowych z obszarów, gdzie prowadzimy działalność, władze państwowe wdrożyły ograniczenia w zakresie działalności handlowej, zezwalając jedynie na funkcjonowania sklepów spożywczych/supermarketów, aptek/drogerii i placówek świadczących inne, niezbędne usługi. Sklepy nie objęte tymi ograniczeniami reprezentują 21 proc. GLA i 16 proc. podstawowego dochodu z czynszu.

Polska

■       Rząd narzucił możliwość uzyskania przez najemców zwolnienia z opłat czynszowych i eksploatacyjnych za okres zamknięcia działalności, z zastrzeżeniem obowiązku przedłużenia najmu o sześć miesięcy plus długość okresu, w którym dany podmiot podlegał przymusowemu zamknięciu.

■       W dniu 4 maja ograniczenia zostały złagodzone i wszystkie centra handlowe mogły zostać ponownie otwarte.

■       Zniesiono ograniczenia dotyczące większości najemców, choć utrzymano w mocy restrykcje względem niektórych rodzajów działalności usługowej, takiej jak kina, kluby sportowe i gastronomia, których dalszego złagodzenia można spodziewać się pod koniec maja.

■       W Polsce otwarte jest 75 proc. powierzchni GLA, przy czym przewiduje się, że ten udział będzie wzrastał w miarę uruchamiania działalności przez najemców.

Czechy i Słowacja

■    Czynsze należne za okres zamknięcia mogą zostać odroczone do końca 2020 roku.

■    Otwarcie centrów handlowych w Czechach ma nastąpić 11 maja, a na Słowacji – 3 czerwca.

Rosja

■    Czynsze za okres zamknięcia i 50 proc. czynszów należnych do października 2020 roku można odroczyć do 2021–2023 roku.

■    Jak dotąd nie ogłoszono jeszcze daty otwarcia centrów handlowych.

Plan działania Atrium

Obniżenie kosztów i ochrona środków pieniężnych

■       Działalność operacyjna: Znaczne zmniejszenie mniej istotnych wydatków kapitałowych w 2020 roku z 15 mln EUR do 11 mln EUR oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych o 3 mln EUR.

■       Planowane inwestycje dotyczące przebudowy obiektów: przełożenie na lata 2022/2023 planowanych na rok 2020 inwestycji w zakresie przebudowy obiektów o wartości 50 mln EUR.

■       Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 2 mln EUR w 2020 roku.

Koncentracja na relacjach z najemcami

■       Cenimy długoterminowe relacje z naszymi najemcami, dlatego prowadzimy z nimi stały dialog służący wypracowaniu wspólnego podejścia mającego na celu sprostanie wyzwaniom, jakie niesie ze sobą Covid-19. Spółka zdecydowana jest udzielać wsparcia swoim najemcom w zależności od ich indywidualnej sytuacji, zwracając przy tym szczególną uwagę na potrzeby mniejszych najemców.

Przygotowania do ponownego otwarcia

■       W tych wyjątkowych czasach naszym głównym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i innych interesariuszy.

■       W okresie ostatnich kilku tygodni Atrium podjęła przygotowania do ponownego otwarcia swoich centrów handlowych w sposób zapewniający zgodność z wprowadzonymi przez rząd środkami i standardami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

■       Wymogi rządowe obejmują między innymi ścisłe przestrzeganie zasad dystansu społecznego, ograniczanie liczby odwiedzających i regulowanie długości kolejek, a także częste, gruntowne sprzątanie.

■       Niektóre rodzaje aktywności, takie jak działalność klubów sportowych, placów zabaw dla dzieci i gastronomia, podlegają w dalszym ciągu obostrzeniom. Ich otwarcie ma nastąpić w późniejszym terminie, w zależności od decyzji rządowych.

Komentarz Liada Barzilaia, dyrektora generalnego Grupy Atrium

„Na początku roku, a także w okresie przed wybuchem pandemii Covid-19, Spółka stale notowała dobre wyniki, przy czym w Polsce i Czechach, w których to krajach koncentruje się obecnie działalność Atrium, nastąpił silny wzrost dochodu netto z najmu, według porównywalnych danych. Wzmacnia to naszą ufność w obraną strategię, jak również w zdolność naszego portfela do generowania wzrostu dochodów w dłuższej perspektywie, zwłaszcza w chwili, kiedy – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami – rozpoczynamy dywersyfikację naszej bazy aktywów, uwzględniając w niej nieruchomości mieszkaniowe przeznaczone na wynajem.

Covid-19 zmienił globalne perspektywy gospodarcze przynajmniej w odniesieniu do bieżącego roku, co nieuchronnie wpłynie na naszą działalność. Nie ulega wątpliwości, że krótkoterminowe skutki ograniczeń zrodzą wyzwania o charakterze handlowym i finansowym, które będziemy zmuszeni pokonywać w pozostałej części roku.

Choć fakt, że rządy rozpoczęły rozluźnianie restrykcji, budzi optymizm, to w chwili obecnej nie jest możliwa pełna ocena skutków tego kryzysu. Mimo wszystko jestem przekonany, że Spółka jest zdolna przetrwać obecną sytuację dzięki swojej silnej pozycji finansowej i wysokiej płynności, a także dzięki jakości swojego portfela i zaangażowaniu pracowników.”

Facebook
LinkedIn

Informacje partnerów portalu

Najnowsze informacje

Scroll to Top

Informacje

Projekty

Najemcy

Firmy

Informacje

Projekty

Typ obiektu

Liczba miejsc parkingowych

Liczba lokali

Status Inwestycji

Powierzchnia GLA w m2

Województwo

Najemcy

Typ sieci

Liczba wszystkich sklepów

Firmy

Typ firmy