Wojas szacuje spadek obrotów w 2020 roku

W 2020 r. w związku z pandemią SARS-COV- 2 Wojas zamierza dalej rozwijać kanał online sprzedaży, w tym e-sklep pod marką Bartek. W kanale offline Wojas podjął działania w zakresie dopasowania wielkości kosztów najmu do uzyskiwanych wielkości przychodów ze sprzedaży, możliwe są zamknięcia tych sklepów, gdzie w toku prowadzonych negocjacji z wynajmującym nie uda się osiągnąć satysfakcjonującego kompromisu do aktualnej sytuacji po SARS-COV- 2.  Nastąpią też dalsze etapy integracji operacyjnej ze spółką Bartek S.A

Wojas szacuje, iż w związku z pandemią SARS-COV- 2 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 r spadną o ca 25 proc. – 30 proc. r/r, a powstała luka płynnościowa wynosi co najmniej kilkanaście milionów złotych. Kredytujące Spółkę banki przedstawiły w kwietniu i maju 2020 r wiążące oferty kredytowe z gwarancją BGK, co zdaniem Zarządu Wojas S.A. wystarczy na utrzymanie bieżącej płynności finansowej. Spółka czeka też na start programu PFR dla dużych firm, gdzie będzie aplikować o pożyczkę preferencyjną z tyt. strat spowodowanych pandemią SARS-COV- 2. Straty te, można szacować już na co najmniej parę milionów złotych na poziomie EBIT lub zysku netto – czytamy w raporcie opublikowanym przez spółkę Wojas.

Aktualne dane sprzedażowe po otwarciu galerii handlowych wskazują na spadek przychodów w maju 2020 r o 45 proc. w stosunku do maja 2019 r. w sklepach offline. Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas w okresie styczeń – kwiecień 2020 była niższa o 18,3  proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na spadek przychodów wpływ miała pandemia koronawirusa SARS-COV- 2 oraz administracyjne zamkniecie od dnia 14 marca do dnia 03 maja 2020 roku sklepów Wojas i Bartek w centrach handlowych, gdzie znajduje się 95 proc. sklepów własnych.

Dobre wyniki w 2019 roku

Sprzedaż detaliczna Wojas realizowana jest przez własną sieć sprzedaży w Polsce, Słowacji, Czechach, Białorusi i na Rumunii. Sprzedaż detaliczna za 2019 r. wyniosła 216 781 tys. zł i wzrosła o 16,1  proc. r/r. Sprzedaż poprzez własny sklep internetowy Wojas (kanał online) wzrosła o 38,1  proc. r/r. Na wzrost sprzedaży w kanale offline wpływ miały następujące czynniki: wzrost wskaźnika konwersji przy wzroście ilości transakcji oraz zmniejszeniu się ilości wejść do sklepów (traffic). Dodatkowo pomogły lepsze warunki pogodowe w 2019 r vs 2018 r a także lepszy odbiór kolekcji przez konsumentów. W strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2019 r. nastąpił spadek udziału sprzedaży detalicznej do 74  proc.. vs 78,5 proc. w 2018 r. Rozwój tej sieci mierzony ilością posiadanych salonów przedstawiono w pkt 20 niniejszego sprawozdania. Sprzedaż w kanale hurtowym obejmuje segmenty: przetargi krajowe, eksport poza własną detaliczną sieć sprzedaży, sprzedaż hurtową krajową, produkcją zleconą.

Zdecydowaną większość przychodów Grupa Kapitałowa Emitenta osiąga ze sprzedaży produktów i towarów na rynku krajowym. W 2019 r. udział przychodów ze sprzedaży krajowej w strukturze sprzedaży wyniósł 88,2 proc., a sprzedaży eksportowej 11,8 proc. Sprzedaż na rynku krajowym wzrosła o 18,9 proc. r/r. Sprzedaż eksportowa wzrosła o 67,9 r/r. Sprzedaż eksportowa odbywa się do własnej sieci sprzedaży oraz do niezależnych odiorców hurtowych. Największymi zagranicznymi rynkami zbytu dla Grupy Kapitałowej Wojas w 2019 r były kraje: Czechy, Słowacja, Niemcy, Białoruś i Rosja.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.