Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

Protest ZPPHiU. Chodzi o wysokość czynszów

Firmy handlowe i usługowe zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług postanowiły jednogłośnie zaprotestować wobec obciążania ich przez wynajmujących czynszami nieadekwatnymi do obecnych możliwości finansowych. W skutek pandemii najemcy odnotowujący spadki obrotów na średnim poziomie ok. 50% nie są w stanie zaakceptować czynszów w 100% wysokości ustalanej przed kwarantanną.  Spór najemców z wynajmującymi trwa od wielu tygodni i nie znajduje konstruktywnego rozwiązania.

W proteście zorganizowanym w Warszawie w Galerii Północnej bierze udział kilkadziesiąt firm z całej Polski, które borykają się z tym samym problemem: zbyt wysokie czynsze wobec spadku przychodów. Przedstawiciele wynajmujących proponują doraźne zapisy stanowiące tymczasowe rozwiązania, ale bez elastycznego zabezpieczenia obydwu stron na przyszłość. Najemcy apelują o dostosowanie wysokości opłat proporcjonalnie do obrotów osiąganych w lokalach.

Protest polega na symbolicznym zamknięciu sklepów i punktów objętych akcją w Galerii Północnej w godzinach: 12.00 – 16.00. Wówczas kraty wejściowe pozostaną zamknięte a na witrynach pojawią się plakaty informacyjne. Równocześnie na znak solidarności oraz wsparcia założeń protestu plakaty informacyjne pojawią się w witrynach sklepów Galerii Mokotów, Złotych Tarasów oraz Arkadii.

Komentarze przedstawicieli ZPPHiU wspierających protest

„Otrzymujemy od wynajmujących propozycje chwilowego obniżenia czynszu przy równoczesnym przedłużeniu niekorzystnych dla nas umów na wiele kolejnych miesięcy. To uwłacza nam, jako przedstawicielom biznesu, którzy od lat budują swoje przedsiębiorstwa w oparciu o pozytywne relacje, zrozumienie i kompromisy. Stawia się nas bezlitośnie pod ścianą i nie daje opcji alternatywnych.”

„Niewiele umów udało się dotychczas renegocjować – może jedna na dziesięć jest do zaakceptowania.”

„Sprawiedliwe i fair byłoby dostosowanie wystawianych nam rachunków za czynsze do wysokości wynikającej z naszych obrotów. W ciągu kilku miesięcy na pewno nie odzyskamy płynności sprzed kwarantanny, jak zatem mamy płacić czynsze, które były ustalane przed nią?”

„Pamiętajmy o szerszym kontekście sytuacji z koronawirusem. Jeśli będzie kolejna fala obostrzeń związanych z bezpieczeństwem publicznym, nasze firmy znowu stracą. Podpiszmy umowy, które pozwolą nam przetrwać i czuć się bardziej bezpiecznie.”

Niższa odwiedzalność, spadek obrotów

Po podsumowaniu pierwszego miesiąca działania w nowych realiach po rozluźnieniu kwarantanny wyraźnie widać, że realia sprzed pandemii są odległe i nieosiągalne w obecnych warunkach. Spadki odwiedzalności punktów oraz sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku sięgają nawet powyżej 50% (badanie wewnętrzne ZPPHiU).

„Są wśród nas firmy, które zaliczyły spadki -90% obrotów. Wzywamy do brania pod uwagę wysokości naszych obrotów i wyliczania czynszów na ich podstawie. To pozwoli nam wszystkim przetrwać najtrudniejszy czas i wrócić do „nowej normalności” w bezpieczniejszej przyszłości ” – apeluje ponownie Zarząd ZPPHiU.

„Po raz kolejny apelujemy o konstruktywny dialog pomiędzy najemcami i wynajmującymi oparty na zasadzie równości stron. Chcemy płacić czynsze, ale nie stać nas na dzisiejsze warunki stawiane przez wynajmujących. Znajdźmy wspólne rozwiązania bo inaczej zginiemy bez siebie nawzajem” – podsumowuje Zarząd ZPPHiU.