Strona główna Newsletter SCF 2023 Spring

SCF 2020: Ceetrus Polska rozwija dwie nowe wielofunkcyjne inwestycje

Przyjazne mieszkańcom przestrzenie o funkcjach mieszkaniowych, biurowych, rozrywkowych, gastronomicznych i handlowych w otoczeniu zieleni charakteryzują dwa nowe projekty w Warszawie i Piasecznie, które obecnie rozwija Ceetrus Polska. 

Inwestycje będzie można poznać bliżej podczas tegorocznych targów Shopping Center Forum, gdzie firma zaprezentuje również różnorodne formy współpracy dla partnerów.

Zgodnie z hasłem Ceetrus Polska „With citizens, for citizens”, firma chce działać wspólnie z mieszkańcami miast i tworzyć projekty z myślą o spełnianiu ich potrzeb. Chce budować miejsca, które będą łączyły lokalne społeczności, w tym zapewniały mieszkania, miejsca pracy, a także umożliwiały spotkania i spędzanie wolnego czasu oraz handel i rozrywkę. Te założenia doskonale odzwierciedlają dwie nowe inwestycje, nad którymi Ceetrus Polska pracuje obecnie. Pierwsza z nich to Wilanów Park realizowany w Warszawie u zbiegu ulic Przyczółkowej, Uprawnej, Karuzela oraz alei Rzeczpospolitej. Drugą jest projekt nowego kwartału miejskiego w podwarszawskim Piasecznie na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej.

Przyjazna przestrzeń w otoczeniu rozległego parku miejskiego

Ideą projektu Wilanów Park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby mieszkańców Wilanowa i okolic. Teren inwestycji zajmuje przestrzeń ponad 7 hektarów, z czego na trzech znajdzie się park miejski oraz ogólnodostępne przestrzenie dla mieszkańców. Zaplanowany na tym terenie budynek całorocznej oranżerii ma wraz z parkiem tworzyć spójny zielony kompleks. Funkcje handlowe obejmą mniej niż 50 proc. zabudowy, a pozostałą powierzchnię przewidziano dla gastronomii, rozrywki, przestrzeni biurowych i coworkingowych oraz hotelu. 

– Najważniejszą funkcją Wilanów Park jest wymiar społeczny. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Wilanowa, stanie się on miejscem wspólnego spędzania czasu, będąc jednocześnie atrakcyjną przestrzenią także dla mieszkańców innych dzielnic Warszawy i okolic. Co istotne, obecny kształt założeń projektowych jest wynikiem naszego dialogu z lokalną społecznością – mówi Maciej Wydrzyński z Ceetrus Polska, odpowiedzialny za ten projekt.

Projekt nowej inwestycji Ceetrus zakłada zrównoważone rozwiązania ekologiczne, mające wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, lokalną retencję wód opadowych czy troskę o bioróżnorodność. W projekcie przewidziano rozwiązania promujące zrównoważoną mobilność, m.in. stację rowerów miejskich i cargo. Nasadzenia drzew w parku zaplanowane zostały bezpośrednio w gruncie, a obecność łąk kwietnych i różnego rodzaju gatunków roślin, w tym drzew owocowych, pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność. 

Nowy kwartał miejski w Piasecznie

W połowie sierpnia Ceetrus ogłosił prace nad kolejnym projektem mixed-use. Na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej w Piasecznie powstanie nowa wielofunkcyjna inwestycja otoczona zielenią i terenami rekreacyjnymi. 

– Chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce, które razem z obiektami istniejącymi już w okolicy, będzie służyło mieszkańcom i zapewniało im wszelkie funkcje niezbędne w codziennym życiu. Dlatego w ramach kompleksu znajdą się wyczekiwana przez mieszkańców Piaseczna przestrzeń do rekreacji oraz obiekty rozrywkowe – mówi Jean-Christophe Bonnois, dyrektor ds. rozwoju w firmie Ceetrus Polska.   

W ramach planowanej przez Ceetrus inwestycji od strony ulicy Puławskiej powstanie kompleks o funkcjach rozrywkowo-gastronomicznych z kinem, przestronną przestrzenią restauracyjną, jak również przyjazną częścią handlową. Z kolei od strony ulicy Energetycznej zostaną zlokalizowane budynki biurowe oraz hotel. Natomiast wzdłuż ulicy Mleczarskiej powstanie kameralna zabudowa mieszkaniowa, gdzie docelowo powstanie około 300 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. 

– Zieleń, parki i ogrody, w tym również na dachach, nowoczesne rozwiązania energetyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także ograniczenie ruchu kołowego zagwarantują komfort codziennego życia i pracy w nowej dzielnicy. Dodatkowo na terenie wokół kompleksu zaplanowaliśmy liczne przestrzenie rekreacyjne, takie jak miejsca do odpoczynku i spotkań oraz ścieżki edukacyjne – mówi Tomasz Marczewski z Ceetrus, odpowiedzialny za nowy projekt w Piasecznie.

Kompleks budynków biurowych planowanych w ramach inwestycji na osi ulicy Puławskiej, których architektura ma stanowić nową „bramę miasta”, Ceetrus przedstawił Urzędowi Miasta jako optymalną lokalizację dla administracji publicznej, siedzib instytucji i firm oraz inwestycję zapewniającą nowe miejsca pracy.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza funkcje, które pojawiają się w pierwszej fazie inwestycji: wielofunkcyjne centrum i biura. Założenie urbanistyczne i zaawansowana koncepcja architektoniczna zyskały już wstępną aprobatę Wydziału Architektury Urzędu Gminy Piaseczno. Obecnie Ceetrus Polska pracuje nad projektem budowlanym.

Ceetrus Polska na targach Shopping Center Poland 2020

Z realizowanymi przez Ceetrus Polska projektami w zakresie komercjalizacji centrów handlowych, zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz planowanymi inwestycjami mixed-use będzie można zapoznać się podczas targów Shopping Center Forum 2020 CEE, które odbędą się w dniach 15-16 września w warszawskim Centrum Expo XXI. Z przedstawicielami firmy będzie można spotkać się na stoisku nr 3.5.